Skip til primært indhold

Forskning i Kirurgisk Afdeling A

Forskningssektionen

Velkommen til Kirurgisk Afdeling A's forskningssektion

Forskningssektionens intention er, at alle patienter, der behandles på Kirurgisk Afdeling A, skal tilbydes at indgå i et forskningsprojekt for at sikre den bedste patientbehandling. Den kliniske forskning er det primære fokus, men også translationel og eksperimentel kirurgisk forskning er vigtige indsatsområder ligesom sygeplejeforskningen. Målet er, at al diagnostik, behandling og pleje skal være evidensbaseret, og at afdelingen er i front med hensyn til innovation og introduktion af ny behandling.

Indsatsområderne er en høj grad af tværfaglighed ikke alene på OUH, men også regionalt, nationalt og gennem internationale samarbejdsparter. Samarbejde med medico- og medicinalindustrien er højt prioriteret.

Forskningssektionen har en stab af velkvalificerede professorer, postdoc og lektorer, som kan være behjælpelig med vejledning og gennemførelse af projekter. Og vi vil opfordre alle, der har interesse for klinisk kirurgisk forskning og sygeplejeforskning til at kontakte forskningssektionen. Alle ideer imødeses med en positiv og konstruktiv holdning. Det gælder alt fra små projekter til større projekter, der kan indgå i en ph.d.-uddannelse.

Find yderligere oplysninger om vores forskningsområder, metoder, teknikker, ph.d.-projekter, forskningsprojekter, publikationer, uddannelse og medarbejdere på Forskningssektionens side på SDU.

APPFWU01V