Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

A - Kirurgisk Afdeling

 

Specialistrådgivning for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag
 • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

Adresser

 

Sygehusenheden i Nyborg
Vestergade 17
5800 Nyborg

 

Svendborg Sygehus
Baagøes Álle 15
5700 Svendborg

 

Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C
Telefonnumre

Odense Universitetshospital
Hovednummer: 6611 3333

Kirurgisk Afdeling A:

Kirurgisk vagthavende i FAM (tilknyttet visiterende sygeplejerske i dagtid, som rådgiver og hjælper med at melde patienterne):

6541 5166

Patienthenvendelser (til patienter og pårørende):
6541 5190

Fagprofessionel (kontakt til bagvagt, patientforløbskoordinator, sekretær og sengeafsnit):
6541 5160

 

Afdelingsledelsen: 6541 4930 

 

SKS-numre Fælles for alle 3 afdelinger:
Stationære: 4202281
Ambulante: 4202289
Lokationsnummer

Fælles for alle 3 afdelinger:
5790000184606

Læger med speciale
 • Claus Christian Vinter, ledende overlæge

A-G0, Børnekirurgi sektion

 • Sektionsleder, overlæge Lars Rasmussen

A-G1, Øvre malign gastrokirurgisk sektion

 • Sektionsleder, overlæge Michael Hareskov Larsen

A-G2, Nedre gastrokirurgisk sektion

 • Sektionsleder, overlæge Per Vadgaard Andersen

A-G3, Øvre benign gastroenterologisk sektion

 • Sektionsleder, overlæge Jesper Bjerg
Praksiskonsulenter Mia Skytte
Behandlingsspektrum Optageområdet
Region Syddanmark - Sydregionen/Vestdanmark (gastroenterologisk neonatalkirurgi, kirurgisk gastroenterolog).

 

Akut henviste patienter
Modtages i FAM (Fælles Akut modtagelse). Kirurgisk FAM-vagt kontaktes ved indlæggelse på tlf.  6541 5166 døgnet rundt.

 

A-G0, Børnekirurgisk Sektion
Varetages kun i Odense
Højt specialiseret funktion i relation til medfødte misdannelser i mavetarmkanalen.
Der varetages tillige operation af mere almindeligt forekommende sygdomme hos børn under 2 år.
Center Teddy varetager i samarbejde med H.C. Andersen Børnehospital behandlingen af børn med svære afføringsforstyrrelser.

 

A-G1, Øvre malign gastroenterologiske sektion

Varetages kun i Odense

 • Øvre gastrointestinal cancer
 • Benigne men komplicerede gastrointestinale lidelser
 • Refluks

A-G2, Nedre gastroenterologiske sektion
Odense

Modtager patienter med maligne og inflammatoriske tarmsygdomme samt patienter med funktionelle forstyrrelser i tarmfunktionen. Afdelingen har højt specialiseret funktion for inflammatoriske tarmsygdomme, avanceret fistelkirurgi og endoskopisk mucosaresektion.

 

Svendborg

 • Behandler patienter med maligne og benigne tarmsygdomme
 • EMR

Nyborg

 • Benign dagkirurgi
 • Gastroskopier
 • Skopier - sigmoideoskopi, anoskopi og koloskopi
 • Udredning og forberedelse til planlagte operationer
 • Kontrolforløb efter operationer og andre behandlinger

A-G3, Øvre benign gastroenterologisk sektion
Svendborg og Nyborg

 • Hjernekirurgi
 • Benign galdevejskirurgi
 • ERCP
 • PEG-anlæggelse
Ambulanttilbud Elektive patienter visiteres efter henvisningens oplysninger til forundersøgelse på en af de tre matrikler i hvor behandlingsindikation afklares.
Specielt
 • Evaluering af patienter med øvre gastrointestinal cancer i form af endoskopisk og laparoskopisk ultralydsskanning
 • RFA - behandling af levermetastaser
 • Behandling af børn og voksne med afføringsforstyrrelser
 • Kolektomi med kontinent anal reservoir
 • Transanal operation for rektalcancer (TEM)
 • Endoskopisk mucosaresektion (EMR)
 • Transanal ultralydsskanning og udredning af analsphincterskader
 • Endoskopisk behandling af benigne esofagolidelser (Barret)
Særlige oplysninger
 1. Alle patienter med begrundet mistanke om eller verificeret malign lidelse, som undersøges og behandles på Afdeling A, vil blive opfattet som tilhørende patientkategori med ventetidsgaranti. Det betyder, at der kan ske omvisitering til forundersøgelse og eventuel behandling på andre hospitaler, såfremt Afdeling A ikke kan opfylde garantien på 2 uger. Det vil helt overvejende dreje sig om sigmoideoskopi/kolonoskopi samt patienter med mistanke om eller verificeret coloncancer.
 2. Hos børn under 15 år med kirurgisk sygdom sker udredning og behandling ved Børnekirurgisk Sektion, Odense.
 3. Afdelingen er engageret i kirurgisk kvalitetssikring. Meddelelser fra den praktiserende læge om postoperative komplikationer eller uønskede følgetilstande er derfor væsentlige. Ved behov for egentlig postoperativ kirurgisk intervention bedes patienten tilbagehenvist til den sektion, som har foretaget operationen, og altså så vidt muligt ikke henvises til andet sygehus.
 4. Afdelingen kan have ventetid på udvalgte patientkategorier. Man bedes tjekke www.venteinfo.dk for opdaterede ventetider med henblik på at henvise patienten korrekt informeret om ventetid og mulighed.

 

Mere information:

Kirurgisk Afdeling A, hjemmeside

Oversigt over afdelingens patientinformationer

 


Siden er sidst opdateret: 13-08-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring