Skip til primært indhold

Klinisk Udvikling: Opfordring til at fremsende yderligere informationer ved hasteklassifikationen ”subakut”

Kort nyhed til almen praksis fra OUH.

I forbindelse med gennemgang af klager- og patienterstatningssager er det konstateret, at der er forskel på OUH’s afdelingers definition af hasteklassifikationen ”subakut”.

Definitionen kan tidsmæssigt opfattes som strækkende sig fra ”senere i dag” til ”uger fra nu” og afhængigt af sender og modtager af informationen.

Dette har haft konsekvenser for patientsikkerheden i form af sen kirurgisk behandling.

OUH har derfor et ønske om, at betegnelsen ”subakut” bruges mere sikkert, dvs. at betegnelsen enten erstattes af – eller suppleres – med en specifik tidsangivelse fx indenfor 2 - 4 timer, indenfor 24 timer el. lign., således at misforståelser undgås. Der opfordres derfor til at kommunikere med specifikke tidsangivelser også i sektorovergange.

Kontaktoplysninger

Klinisk Udvikling OUH

Risikomanager Helle Rexbye

Mail: helle.rexbye@rsyd.dk  - Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk        

APPFWU02V