Skip til primært indhold

Almen praksis

Fælles Akutmodtagelses oplysninger til almen praksis

Specialistrådgivning for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

 1. Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 2. Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, kan du komme i kontakt med os på to måder:

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord på tlf. 65 41 18 85 og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. 

Fælles Akutmodtagelse, FAM
OUH Odense Universitetshospital
Kløvervænget 25, Indgang 65
5000 Odense C

Indlæggelser fra primærsektor:
Tlf. 30 57 68 42 til Flowmaster vedrørende medicinske patienter.
Tlf. 65 41 18 85 til omstillingsbordet vedrørende alle andre patientkategorier. Man beder så om bagvagten fra relevante speciale.

FAM: 4202430

FAM: 5790001989743.
FAM-Daghospital: 5790001989736.

 • Ledende overlæge Sune Laugesen (uddannelsesansvarlig), telefon 29 26 76 90
 • Ledende overlæge Stefan Posth (specialeansvarlig)
 • Ledende overlæge Annmarie Lassen (forskningsleder), telefon 40 18 44 75

Fælles Akutmodtagelse, OUH Odense Universitetshospital er en fællesbetegnelse for flere forskellige funktioner. TraumeCenter, Skadestue, Modtagelse, Lægevagt Odense, FAM-Daghospital samt sengeafsnit.
Ingen patientforløb i den akutte fase ses primært af yngste læge! Følgende hovedgrupper af patienter modtages:

 1. 112-kald med og uden lægeassistance præhospitalt, Indgang 65 (TraumeCenter).
  1. Undtagen gravide efter 16. uge, patienter til KARMA og "medicinske" og kirurgiske børn. Disse patientkategorier modtages på henholdsvis afd. DO, afd. B og H.C. Andersens Børne- og Ungehospital.
  2. Patienter til afdelingerne R, X, Y, E, F, I meldes til pågældende bagvagt og modtages som hovedregel direkte i den pågældende afdeling.
 2. Liggende patienter til akut indlæggelse på afdelingerne A, O, DG, N og AMA-afdelingerne (J, G, S, C, M og Q) samt uspecifikke medicinske patienter. Indgang 65 (TraumeCenter).
 3. Patienter til Lægevagt Odense (særlig ordning, som FAM ikke administrerer). Indgang 64. (Skadestue - Lægevagt).
 4. Akutte patienter til andre afdelinger på OUH Odense Universitetshospital modtages efter aftale mellem indlæggende læge og modtagende afdeling. Husk i disse situationer at spørge, hvor patienten skal modtages. Kontaktinformation: OUH's omstillingsbord.

 

Alle patienter til FAM skal ind igennem én af de to nævnte indgange. Man kan således ikke indlægge direkte i FAM's sengeafsnit. Patienter, der selv transporterer sig til FAM, skal henvende sig ved Skadestuens informationsskranke, Indgang 64.


Visitation foregår via henvendelse til pågældende specialafdelingers bagvagt, idet indlæggelse i den medicinske sektor i FAM foregår samlet hos "Flowmaster".


I sengeafsnittet indlægges patienter, som forventes udskrevet inden for 48 timer. Visitationen til disse senge er en intern procedure, som henvisende læge ikke skal forholde sig til.


Når patienterne udskrives fra FAM, får de udleveret dansk information vedrørende indlæggelsen (Information til patienten) samt kopi af epikrisen, samtidig med at denne sendes til indlæggende og egen læge.


Der skal således komme epikriser på patienter, som er vurderet og behandlet af afdelingerne M, C, S, G, J, Q, A, O, N og DG.

Ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 65 41 26 73
Oversygeplejerske Anne Bejlegård List, telefon 51 64 44 40

APPFWU01V