Skip til primært indhold

Om REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

REHPA er Danmarks nationale videncenter, der kortlægger, forsker, udvikler og formidler viden om rehabilitering og palliation (lindring ved livstruende sygdom).

REHPA er administrativt tilknyttet OUH som videncenter med afdelingslignende status og er desuden tilknyttet Syddansk Universitet som forskningsenhed ved Klinisk Institut.

Som nationalt videncenter for rehabilitering og palliation, samarbejder REHPA med relevante fagpersoner om at udvikle rehabilitering og palliation i kommuner og regioner.

REHPAs hovedopgave er at medvirke til, at rehabilitering og palliation hver for sig og sammen udvikles på et forskningsbaseret grundlag og efter bedste praksis. Det gør vi ved at producere og kortlægge, analysere og skabe overblik over den viden, der findes på området.

Forandring - forbedring

Videncenteret bidrager til at udvikle effektive forløbsmodeller, som er direkte anvendelige og let tilgængelige for kommuner og regioner. Den efterfølgende evaluering af modellerne er med til at sikre, at forandringerne også er reelle forbedringer.

Rehabiliteringsforløb

I REHPA tilbyder vi rehabiliteringsforløb med ophold til mennesker, der er livstruede syge. Det gør vi i Nyborg for grupper med lignende diagnoser og lignende behov for fysisk og psykisk støtte. Internatopholdene indgår også i vores forskning som kliniske studier.

Netværk - dialog

Vi samarbejder med alle relevante aktører om at formidle forskningsresultater, kortlægninger, konkrete tilbud, opdateret materiale, databaser over projekter og uddannelser, såvel som vi afholder og deltager i temadage og konferencer, mm. Løbende dialog med fagfæller er vigtigt for os. Det sikrer vi gennem netværksmøder og i arbejds- og interessegrupper og gennem både formelle og uformelle møder, seminarer og konferencer.

rehpa.dk

www.rehpa.dk finder du faglig information til fagpersoner om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom. Du kan også læse mere om vores REHPA-forløb.

Du kan også:

 

APPFWU02V