Skip til primært indhold

Fagprofessionel information

Geriatrisk Afdeling G, Odense Universitetshospital, Odense

Geriatrisk Afdeling G er en medicinsk afdeling med speciale i sygdomme hos ældre mennesker. Vi modtager patienter med både akutte og kroniske sygdomme, men også patienter med færdighedstab som følge af sygdomme og aldersforandringer.

Vi tilser: 

 • patienter henvist fra egen læge 
 • patienter udskrevet fra Geriatrisk Sengeafsnit til efterfølgende ambulant opfølgning
 • ældre patienter med ernæringsproblemer

Herudover samarbejder vi med andre afdelinger omkring komorbiditetspatienter, hvor vi i vores ambulatorium tilser ældre patienter med kræft henvist fra kræftudredende og - behandlende afdelinger på Odense Universitetshospital.

Specialfunktion:

Endvidere har afdelingen specialfunktion indenfor faldpatienter, hvor vi i vores Faldklinik tilser patienter med fald og svimmelhed fra hele Region Syddanmark.

Region Syddanmarks værdigrundlag:

 • Du tager ansvar for din sundhed
 • Sammen tager vi ansvar for din sygdom

OUH’s værdigrundlag:

 • Ordentlighed i det vi gør og siger  
 • Vækst i fagligheden  
 • Rum til fornyelse og begejstring

Visionen for Nyt OUH:
Mennesket først gennem forskning, uddannelse, udvikling og samarbejde

Patientperspektiv:

 • Respekt, dialog, samarbejde, tillid og tryghed:
  • Patienten og pårørende mødes med respekt og omsorg.
  • Patienter og pårørende oplever sig set, hørt og inddraget.
  • Patienter behandles lige men ikke ens, idet hensynet til forskelligheder i behov og ressourcer vægtes højt.

Fagligt perspektiv:

 • Kvalitet i behandling, pleje og rehabilitering:
  • Patienterne tilbydes behandling, pleje og rehabilitering baseret på nyeste viden og højest faglige standard.
  • Patienterne tilbydes sammenhæng i indlæggelsesforløb og i ambulant forløb.
  • Afdelingen udvikler læringsmiljøer hvor viden og færdigheder deles.
  • Afdelingen skaber udvikling på basis-, specialist- og ledelsesniveau.

Organisatorisk perspektiv:

 • Respekt, dialog, samarbejde, tillid og ansvarlighed:
  • Ledelse og medarbejdere respekterer og rummer forskellighed i synspunkter.
  • Ledelse og medarbejdere følger fælles beslutninger og siger fra over for uordentlighed.
  • Ledelse og medarbejdere/kollegaer viser tillid til og respekt for hinandens kompetencer. 

Kristian Bergholt Buhl

Cheflæge

Den Ældre Medicinske Patient, samarbejde med kommuner og praktiserende læger


21 37 47 98

Jette Wensien

Chefsygeplejerske

Pleje til den ældre medicinske patient, samarbejde med kommuner


29 24 93 94
APPFWU02V