Skip til primært indhold

559.000 kr. i fondsstøtte til ForSa-P

ForSa-P er, i samarbejde med ODIN (Odense Deprescribing Initiative), stolte over at kunne meddele, at vores fælles projekt, ”Kortlægning af patienters og pårørendes prioriteter for forskning inden for behandling med lægemidler blandt ældre borgere,” var blandt de udvalgte, da regionsrådet for Region Syddanmark uddelte fondsmidler fra Region Syddanmarks pulje til Fri og Strategisk Forskning.

Projektet udføres i samarbejde mellem Syddansk Universitet og OUH Odense Universitetshospital af ForSa-P's Astrid Janssens (hovedansøger), Per Damkier, Carina Lundby, Anton Pottegård, Jesper Ryg og Jens Søndergaard.
 
Dette projekt bliver det første i Danmark til at benytte en metode for patientinddragelse, James Lind Alliance-metoden (JLA), til at udvikle forskningsspørgsmål i samarbejde med patienter og pårørende. Projektet vil identificere og prioritere de vigtigste forskningsspørgsmål omkring brug af lægemidler hos ældre borgere fra de ældre borgeres eget perspektiv.
 
Dette er vigtigt, fordi det generelt i sundhedsvidenskabelig forskning er sådan, at forskere ofte undersøger spørgsmål stillet af dem selv, og disse spørgsmål stemmer ikke altid overens med, hvad patienter og pårørende synes er vigtigt at undersøge. For eksempel viser ny forskning, at ældre har mindre fokus på antallet af lægemidler de indtager, men større fokus på risikoen for bivirkninger. De mange studier, der undersøger muligheden for at reducere antallet af lægemidler, er derfor formentligt af mindre interesse for mange ældre borgere og i nogen grad en fejlprioritering af den begrænsede finansiering til forskning i ældremedicin.
 
Med dette projekt vil vi: 1) fremsætte en ny dagsorden for forskning inden for ældre borgeres brug af medicin; og 2) skabe erfaringer med James Lind Alliance patientinddragelsesmetoden lokalt (OUH) og regionalt (Syddanmark). Vi forventer, at det kan danne grobund for at gennemføre lignende processer inden for andre sygdomsområder og dermed styrke patientinddragelse i forskning.

APPFWU01V