Skip til primært indhold

KompetenceCenter for rehabilitering

KCR er en nyoprettet afdeling som har eksisteret siden 1. maj 2021.

KompetenceCenter for Rehabilitering (KCR) er oprettet medio 2021 efter en omfattende omstrukturering af rehabiliteringen på OUH, der medførte en decentralisering af det fysioterapeutiske og ergoterapeutiske område, og hvor fysioterapeuter og ergoterapeuter blev ansat direkte i de kliniske afdelinger.


I KCR er der ansat udviklingsterapeuter, forskere og en konsulent, som ledes af en kompetencecenterchef. Alle med ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk baggrund. Disse understøttes af en afdelingsledelsessekretær og en husassistent.
KCR løser opgaver inden for mange forskellige områder; alle med afsæt i ”Patient først”.

 

KCR understøtter den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske faglighed og kompetenceudvikling for alle fysioterapeuter og ergoterapeuter på OUH.

KCR varetager opgaver vedrørende det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med afsæt i brugernes ønsker og behov og "Patienten først".

KCR bidrager til at sikre en rehabiliterende tilgang i alle patientforløb på OUH.

Kliniske undervisere for fysioterapeutstuderende og ergoterapeutstuderende på OUH er ansat i 6 forskellige kliniske afdelinger, to på Svendborg Sygehus og fire på Odense Universitetshospital.

KompetenceCenter for Rehabilitering (KCR) varetager kontakten  til UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole vedrørende fysioterapeutuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen

KCR varetager desuden en række administrative, koordinerende og udviklingsmæssige opgaver i forbindelse med den kliniske undervisning på OUH.

Flere oplysninger finder ud her

KCR har tilknyttet en række forskere med fysioterapeutisk og ergoterapeutisk baggrund, der driver patientcentreret forskning vedrørende rehabilitering i de forskellige kliniske afdelinger. Der er pt. tilknyttet to professorer i Rehabilitering.

APPFWU01V