Skip til primært indhold

Sanne Høxbroe Michaelsen

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F

Surgeon-performed imaging of the parathyroid glands in a pre- and perioperative setting

Biskjoldbruskkirtlerne er fire små, hormonproducerende strukturer, som sidder bag  skjoldbruskkirtlen på halsen. Deres hormon regulerer mængden af kalk i blodet. For meget  biskjoldbruskkirtelhormon resulterer i for meget kalk i blodet, og for lidt  biskjoldbruskkirtelhormon resulterer i for lidt kalk i blodet. Begge dele medfører sygdom og  nedsat livskvalitet. 

Biskjoldbruskkirtlerne er meget svære at få øje på: de er udtalt små (som et riskorn), og deres  placering på halsen varierer fra person til person. Dertil kan de ligne fedt, lymfeknuder, eller  skjoldbruskkirtelvæv. Selvom det er udfordrende, er synliggørelsen af biskjoldbruskkirtlerne af kritisk vigtighed for to patientkategorier:

1) patienter som skal have fjernet en syg  biskjoldbruskkirtel, der producerer for meget hormon, og

2) patienter som skal have fjernet  hele skjoldbruskkirtlen uden at der opstår utilsigtet skade på deres raske biskjoldbruskkirtler,  fordi de overses af kirurgen. Permanent skade opstår ved 10-17% af disse operationer i  Danmark og resulterer i kronisk sygdom for de berørte patienter. 

Ph.d.-projektet undersøger nye billedteknikker, som kirurgen kan anvende til at synliggøre  biskjoldbruskkirtlerne og deres blodkar

1) når der planlægges fjernelse af en syg  biskjoldbruskkirtel og

2) når utilsigtet skade på raske biskjoldbruskkirtler skal undgås i  forbindelse med fjernelse af skjoldbruskkirtlen. 

Ph.d.-projektet er delt op i tre delstudier.

Studie 1

Studie 1 foregår i ambulatoriet, når kirurgen planlægger fjernelsen af en syg biskjoldbruskkirtel.  Det undersøger, om kombinationen af

A) traditionel ultralyd og kontrastforstærket ultralyd  og/eller

B) traditionel ultralyd og lavfrekvent ultralyd kan erstatte de radioaktivt-baserede  billedundersøgelser, som for nuværende anvendes til at lokalisere syge biskjoldbruskkirtler.
Hypotesen er, at teknik A og/eller B ikke er mindreværdige i forhold til de radioaktivt-baserede  teknikker. Studiet er designet som et prospektivt parret kohortestudie.

Patientinvolvering

15  patienter i biskjoldbruskkirtel-ambulatoriet blev mundtligt interviewet om, hvilken  billeddiagnostisk undersøgelse de helst ville undvære i deres udredning. Samtlige ville helst  undvære den radioaktivt baserede undersøgelse til fordel for en ultralydsundersøgelse med  kontrast.

Studie 2 

Studie 2 foregår på operationsstuen, når utilsigtet skade på raske biskjoldbruskkirtler skal  undgås i forbindelse med fjernelse af skjoldbruskkirtlen. Studiet anvender et kontraststof og nær-infrarødt lys til at gøre biskjoldbruskkirtlerne og deres blodkar selvlysende, så kirurgen  lettere kan se og skåne dem. Hypotesen er, at dette kan nedsætte forekomsten af permanent  skade på biskjoldbruskkirtlerne under operationen til 1/3 sammenlignet med en kontrolgruppe.  Studiet er designet som et matchet kohortestudie.

Patientinvolvering

5 patienter blev efter  fjernelsen af deres skjoldbruskkirtel mundtligt interviewet omkring forslag til forbedring af deres  forløb, herunder om de fandt det ønskeligt med et forskningsfokus på at undgå skade på  biskjoldbruskkirtlerne. Alle fem foretrak et fokus på biskjoldbruskkirtlerne. 

Studie 3 

Studie 3 er et retrospektivt kohortestudie, der fungerer som kontrolgruppe for studie 2. Det  opgør forekomsten af permanent mangel på biskjoldbruskkirtelhormon efter fjernelse af hele skjoldbruskkirtlen på Odense Universitetshospital fra 2014-2020.

De billeddiagnostiske teknikker, som undersøges i PhD’en, vil kræve en oplæringsfase for  kirurgerne, men den kliniske betydning kan blive stor: Studie 1 har potentiale til at ændre den  billeddiagnostiske udredning forud for fjernelse af syge biskjoldbruskkirtler til at være  ultralydsbaseret. De ultralydsbaserede undersøgelser er omkostningseffektive, varer kun få  minutter og foregår uden radioaktiv bestråling. Studie 2 og 3 har potentiale til at nedsætte den  alt for høje forekomst af permanent skade på biskjoldbruskkirtlerne, når hele skjoldbruskkirtlen  fjernes. 

APPFWU02V