Skip til primært indhold

OUH forskning viser lovende resultater med proteomics i behandlingen af leversygdomme.

Kan man undgå at lave en leverbiopsi? Det ser sådan ud ifølge forskere fra bl.a. eliteforskningscenteret FLASH på OUH og Klinisk Institut.

Forskergruppe fra FLASH har netop i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet fundet ud af at ved at analysere proteiner – også kendt som proteomics – kan man give et nøjagtigt svar på, hvilke patienter der lider af alkohol-relateret leverskade og skrumpelever. Proteinerne får de gennem simple blodprøver, hvorfor patienterne hermed undgår en leverbiopsi og evt. komplikationer til følge heraf.

Og der er rigtig god grund til at forske i dette, da alkohol-relateret leverskade og skrumpelever over de seneste år er blevet et stort samfundsmæssigt problem. Ikke bare i Danmark men i hele verdenen. En tidlig diagnose af skrumpelever kan desuden være med til at sikre en forsinkelse i udviklingen eller helt undgå ovenstående leversygdomme.

Ønsker du at læse om hele undersøgelsen, kan du læse forskergruppens publikation, som netop er blevet publiceret i det prestigefyldte Nature Medicine, her; https://www.nature.com/articles/s41591-022-01850-y  

Projektet er støttet med midler fra Novo Nordisk fonden gennem MicrobLiver projektet (koordinator professor Torben Hansen fra Københavns Universitet) og Horizon2020 gennem GALAXY projektet (koordinator professor Aleksander Krag fra OUH og Klinisk Institut, SDU).

APPFWU01V