Skip til primært indhold

Fysioterapeut Henrik Bjarke Vægter er ny professor på OUH

Hvordan påvirker fysisk aktivitet oplevelsen af smerte, samt hvordan manifesterer kronisk komplekse smerter sig? Det spørgsmål har fysioterapeut - og nu ny professor på forskningsenheden på Anæstesiologisk Intensiv OUH og Klinisk Institut, Syddansk Universitet - Henrik Bjarke Vægter forsket i siden 2011.

Professor Henrik Bjarke Vægter

Henrik vil i sit nye professorat stille skarpt på forskning i den tværfaglige behandling af kronisk komplekse smerter. Med udgangspunkt i et stærkt tværfagligt miljø vil han bidrage til bedre brobygning mellem forskning og klinisk praksis, hvilket han også tidligere har arbejdet med gennem udviklingen og implementering af kliniske databaser i Danmark herunder bl.a. en smertedatabase. Databaserne har haft det til tilfælles, at de har haft fokus på at skabe dialogen mellem patienter med kronisk komplekse smerter og tværfaglige behandlingsteam.

Den nye professor samarbejder ligeledes tæt med nationale og internationale smerteforskere fra bl.a. Aalborg, Tyskland, Spanien og Australien og er chair for ’On the Move kampagnen’ under den europæiske sammenslutning af smertefora (EFIC), aktivt medlem af Fagligt Råd under RKKP samt styregruppen for projektet ’Afledte effekter af COVID-19-pandemien’ i Danmark.

Stort tillykke til Henrik med det nye professorat!

Ønsker du at vide mere om, hvad Henrik vil forske i, kan du læse mere i pressemeddelelsen her; https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/ny-professor-i-fysioterapi-og-smertebehandling 

Læs også mere om forskning på OUH her; https://ouh.dk/forskning-og-innovation 

APPFWU02V