Skip til primært indhold

Diversitet i projekter

Mange bevillingsgivere har en diversitetspolitik, men de stiller forskellige krav til inddragelse af diversitet. Her kan du læse mere om diversitet i forskningsprojekter.

Politikker og retningslinjer

Fondene i Danmark har som regel en diversitetspolitik, men de udmønter sig i forskellige rammer og retningslinjer for ansøgere. Mange fonde har diversitetsfremmende tiltag, som knytter sig til ansøgerens profil, herunder

  • programmer, som primært henvender sig til specifikke grupper, fx kvindelige forskere eller yngre forskere, og
  • retningslinjer for bedømmelse, som tager højde for ansøgerens familieliv, fx ekstra tidsmæssig kompensation for barsel ved udregning af ph.d.-alder.

Visse fonde har også diversitetsfremmende tiltag, som knytter sig til selve forskningsprojektet, herunder

  • krav om redegørelse for kønsrelaterede aspekter af forskningsprojektet og
  • krav om redegørelse for kønssammensætningen i forskerteamet.

Det mest almindelige er dog, at redegørelsen ikke indgår som et decideret bedømmelseskriterium i behandlingen af ansøgningen.

Konsekvenser for ansøgningen

Som ansøger skal du først overveje, om der er diversitetsrelaterede krav til ansøgningen, herunder krav til sammensætningen af projektgruppen og udarbejdelsen af projektet. Eventuelle krav skal du naturligvis imødekomme. 

Dernæst kan du overveje, om diversitet kan tilføre værdi til dit projekt eller din gruppe. Følgende argumenter bliver ofte fremført i debatten om diversitet i forskning:

  • Diversitet kan styrke idéudviklingen i forskningen, fordi en sammensat forskningsgruppe har en dybere forståelse for menneskers adfærd behov, adfærd og holdninger.
  • Diversitet kan øge forskningens anvendelighed, fordi modeller og standarder ikke er tilpasset et implicit 'normalindivid'.
  • Diversitet kan styrke forskningens legitimitet, fordi en sammensat forskningsgruppe afspejler sammensætningen af det omkringliggende samfund.

Hvad er diversitet?

Diversitet henviser til mangfoldighed blandt en gruppe individer. Mangfoldighed i forskning kan ses ud fra en lang række kategorier, som både omfatter personlige forhold (fx køn, alder, etnicitet, seksualitet, funktionsniveau og politisk overbevisning) og professionelle forhold (fx fagområde, tilgang, anciennitet og uddannelsesniveau). I en dansk sammenhæng ses diversitet dog primært som kønsmæssig diversitet.

Læs mere i rapporten Diversitet i forskning og forskningsfinansiering (2021), som er udarbejdet af Tænketanken DEA i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond.

APPFWU02V