Skip til primært indhold

Om centret

Information om Mastocytosecentret MastOUH.

Mastocytosecentret OUH - MastOUH - består af Hudafdeling I og Allergicentret, Hæmatologisk afdeling, Patologisk afdeling, Røntgenafdelingen, Endokrinologisk afdeling, Gastroenterologisk afdeling og Børneafdelingen på Odense Universitetshospital.

Centret er optaget som Center of Excellence under det europæiske mastocytosenetværk ECNM.

APPFWU02V