Skip til primært indhold

Forholdsregler om anæstesi

Risikoen for allergisk reaktion ved generel anæstesi er større end hos personer uden mastocytose – og det er vigtigt at anæstesipersonalet er opmærksomme på dette, så rette forholdsregler kan tages.

Patienter med mastocytose nøje gennemgåes præ-anæstesiologisk vedrørende tidligere reaktioner under anæstesi - og ved elektiv kirurgi bør der indhentes anæstesioplysninger til belysning af tidligere reaktioner.

Der er vanligvis ingen problemer med lokalbedøvelse, nerveblokade eller epidural/spinalanæstesi.

Selve operationen bør i alle fald foregå under tæt anafylaksi-beredskab og i.v. medicaminae bør gives langsomt. Så vidt muligt bør temperaturudsving og excessivt stress (selve operationen) minimeres.

Forbehandling med antihistamin (fx Telfast 540mg) og steroid (fx 50 mg prednisolon) 2 timer før operation anbefales traditionelt.

Vær opmærksom på

Stoffer som bør undgås

 • visse muskelrelaxantia (atracurium, mivacurium, suxamethonium)
 • visse analgetika (codein, morfin, pethidin, buprenorphine), NSAID/ASA bør undgås, men kan anvendes såfremt patienten i forvejen tåler dette
 • Røntgenkontrastmidler kan også udløse allergisk reaktion

Sikre alternativer (såfremt patienten ikke har reageret herpå før)

 • Muskelrelaxantia: Vecuronium, cisatracurium, evt rocuronium
 • Analgetika: Fentanyl, paracetamol. NSAID såfremt det tidligere er tålt
 • Induktion: Propofol
 • Inhalation: Ingen problemer (Sevoflurane, isoflurane, desflurane)
 • Benzodiazepiner: Vanligvis ingen problemer

Såfremt anafylakstisk reaktion alligevel indtræder

Håndteres dette i den akutte fase som andre patienter med anafylaksi.

 • S-tryptase bør tages under og efter reaktionen
 • Forløb og givne medicaminae bør nøje journalføres
 • Efterfølgende henvises pt til videre udredning mhp. identifikation af mest sandsynlige årsag, såfremt muligt

Som hos andre personer kan allergisk reaktion på latex, desinficerende midler og perioperative lægemidler (herunder antibiotika) også ses.

APPFWU02V