Skip til primært indhold

Til vikarer

Her kan du finde information om løn, bookingsystem, obligatoriske kurser og meget mere

Faggrupper

Vagtordningen rekrutterer sygeplejersker med højt fagligt niveau indenfor mange specialer.

Vagttyper og arbejdssteder

Som sygeplejerske i Vagtordningen kan du blive tilbudt vagter på somatiske afdelinger på OUH, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland samt på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark; i Odense, Svendborg, Middelfart, Vejle, Aabenraa og Esbjerg. 

Løn

Hvis du er ansat i Region Syddanmark

Hvis du er ansat som sygeplejerske i Region Syddanmark får du tillæg, når du tager vagter som vikar. Tillægget beregnes på grundlag af din aktuelle timeløn. Derudover honoreres arbejde på særlige tidspunkter også. Du kan læse mere om tillæg og honorar i overenskomsten længere nede på siden.

Beskæftigelsesgrad Tillæg
0-34 timer/ugen 24%
35-37 timer/ugen 30%

Hvis du ikke er ansat i Region Syddanmark

Hvis du ikke er ansat som sygeplejerske i Region Syddanmark kan du herunder se de forskellige løntrin baseret på din anciennitet og uddannelsesgrad:

Basis sygeplejerske

Løn ifølge overenskomst inkl. fleksibilitetstillæg på årligt 45.000 kr. (2018-niveau)

Anciennitet Grundløn
Mindre end 4år

190,38

4-7 års 192,09
8-9 års 216,53
Mere end 10års 225,89

Sygeplejerske med specialuddannelse

Anciennitet Grundløn
Mindre end 4år 196,06
4-7 års 197,76
8-9 års 223,73
Mere end 10 år 236,89
Tillæg i tidsrummet 18-23 27%
Tillæg i tidsrummet 23-06 32,50%
Tillæg i tidsrummet lørdag kl. 06 til søndag kl. 24 42%
Tillæg søgnehelligdag 50%

Lyder det noget for dig?

Så ansøg i dag.

Vagtordningen rekrutterer SSA'ere med en bred vifte af kompetencer, der leverer pleje og omsorg af højt niveau.

Vagttyper og arbejdssteder

Som SSA i Vagtordningen kan du blive tilbudt vagter på somatiske afdelinger på OUH, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland samt på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark; i Odense, Svendborg, Middelfart, Vejle, Aabenraa og Esbjerg. 

Løn

Hvis du er ansat i Region Syddanmark

Hvis du er ansat som SSA i Region Syddanmark får du tillæg, når du tager vagter som vikar. Tillægget beregnes på grundlag af din aktuelle timeløn. Derudover honoreres arbejde på særlige tidspunkter også. Du kan læse mere om tillæg og honorar i overenskomsten.

Beskæftigelsesgrad Tillæg
0-34 timer/ugen 24%
35-37 timer/ugen 30%

Hvis du ikke er ansat i Region Syddanmark

Hvis du ikke er ansat som SSA i Region Syddanmark, kan du herunder se det protokollat som er forhandlet med FOA.

Løn ifølge overenskomst inkl. fleksibilitetstillæg på årligt 27.100 kr. (2018-niveau)

Anciennitet Grundløn
Mindre end 4 års 174,93
4-10 års 177,27
Mere end 10 års

196,20

Tillæg i tidsrummet 17-23 29%
Tillæg i tidsrummet 23-06 32,50%
Tillæg i tidsrummet lørdag kl. 06 til søndag kl. 24 42%
Tillæg søgnehelligdag 50%

Lyder det som noget for dig?

Så ansøg i dag

Vagtordningen rekrutterer SSH'er med højt fagligt niveau og med minimum 4 års anciennitet.

Vagttyper og arbejdssteder

Som SSH i Vagtordningen vil du blive tilbudt fastvagter på somatiske afdelinger på OUH, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland samt på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark; i Odense, Svendborg, Middelfart, Vejle, Aabenraa og Esbjerg. 

Løn

Herunder kan du se de forskellige løntrin baseret på din anciennitet:

Løn ifølge overenskomst inkl. fleksibilitetstillæg på årligt 9.000 kr. (2018-niveau)

Anciennitet Grundløn
4-11 års 161,22
Mere end 11 års 177,12
Tillæg i tidsrummet 17-23 29%
Tillæg i tidsrummet 23-06 32,50%
Tillæg i tidsrummet lørdag kl. 06 til søndag kl. 24 42%
Tillæg søgnehelligdag 50%

Lyder det noget for dig?

Så ansøg i dag

Vagtordningen rekrutterer socialpædagoger med højt fagligt niveau og alsidige kompetencer. 

Vagttyper og arbejdssteder


Som pædagog i Vagtordningen kan du blive tilbudt vagter på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark (Odense, Svendborg, Middelfart, Vejle, Aabenraa og Esbjerg).

Løn


Hvis du er ansat i Region Syddanmark

Hvis du er ansat som socialpædagog i Region Syddanmark får du tillæg, når du tager vagter som vikar. Tillægget beregnes på grundlag af din aktuelle timeløn. Derudover honoreres arbejde på særlige tidspunkter også. Du kan læse mere om tillæg og honorar i overenskomsten længere nede på siden.

Beskæftigelsesgrad Tillæg
0-34 timer/uge 24%
35-37 timer/uge 30%

Hvis du ikke er ansat i Region Syddanmark

Hvis du ikke er ansat som pædagog i Region Syddanmark kan du herunder se lønnen baseret på din anciennitet og uddannelsesgrad:

Socialpædagog
Løn ifølge overenskomst inkl. fleksibilitetstillæg på årligt 45.000 kr. (2018-niveau)

Anciennitet Grundløn
MIndre end 6 år 201,41
6-9 år 209,78
Mere end 10år 222,40

Vagtordningen rekrutterer medicinstuderende med alsidige kompetencer og en bred faglig viden.

Vagttyper og arbejdssteder

Som medicinstuderende i Vagtordningen kan du blive tilbudt vagter på somatiske og psykiatriske afdelinger på sygehuse i hele Region Syddanmark.

Ansøgning til SPV-kursus

Som medicinstuderende skal du bestå et SPV-kursus, for at kunne blive vikar i Vagtordningen. 

For at komme i betragtning til vores SPV-kursus skal du skrive en motiveret ansøgning. Det er vigtigt at du ansøger et hold, hvor du har mulighed for at deltage på alle de nævnte datoer, da du skal have et fremmøde på 100% for at kunne bestå kurset.

Kurset udbydes 4 gange årligt og indeholder ca. 74 undervisningstimer, som fordeler sig på følgende måde.

 • 18 timers undervisning i psykiatrisk sygepleje.
 • 34 timers undervisning i somatisk sygepleje.
 • 7 timers forflytningsteknik.
 • 2 x 8 timers følgevagt på hospitalsafdeling.

Der vil løbende blive slået kurser op under ledige stillinger. 

Fordeling af pladser sker efter gennemlæsning og udvælgelse af ansøgninger.

Jeg har SPV-kurset og vil gerne være vikar

Har du allerede bestået SPV-kurset, kan du ansøge om at blive vikar i Vagtordningen ved at sende en mail til ouh.log.vagt@rsyd.dk med følgende oplysninger:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Bevis på bestået SPV-kursus
 • Dokumentation for afviklede timer

Hvis du er aktiv vikar i en anden region end Region Syddanmark og gerne vil oprettes som vikar hos Vagtordningen skal du udfylde dette skema med stamdata. Skemaet skal sendes sammen med ovenstående oplysninger til ouh.log.vagt@rsyd.dk.

Løn

Som medicinstuderende i Vagtordningen bliver du timelønnet for dit arbejde, der følges FADLs overenskomst.

For lønsatser klik her.

Funktionsbeskrivelse

Medicinstuderende i Vagtordningen.

Vagtordningen rekrutterer sygeplejestuderende, efter 2. semesters praktik, med den nyeste viden indenfor sygepleje. 

Vagttyper og arbejdssteder

Som sygeplejestuderende i Vagtordningen kan du blive tilbudt vagter på somatiske afdelinger på sygehuse i hele Region Syddanmark. Efter endt psykiatri praktik, har du mulighed for at tage vagter i psykiatrien i hele Region Syddanmark. 

Løn

Som sygeplejestuderende i Vagtordningen bliver du timelønnet for dit arbejde.

Grundløn

134,80

Tillæg i tidsrummet 17-23 29%
Tillæg i tidsrummet 23-06 32,50%
Tillæg i tidsrummet lørdag kl. 06 til søndag kl. 24 42%
Tillæg søgnehelligdag 50%

Funktionsbeskrivelse

Sygeplejestuderende i Vagtordningen

 

Lyder det noget for dig?

Så ansøg i dag

Vagtordningen rekrutterer sundhedsfaglige studerende med en bred vifte af kompetencer, der leverer pleje og omsorg af højt niveau.

Vagttyper og arbejdssteder

Som sundhedsfaglig studerende i Vagtordningen vil du blive tilbudt fastvagter på somatiske afdelinger på OUH.

Ansøgning til kursus

Som sundhedsfaglige studerende skal du bestå et 3-dages kursus, for at kunne blive vikar i Vagtordningen. 

For at komme i betragtning til vores kursus skal du skrive en motiveret ansøgning. Ansøgningen skal du vedhæfte, når du ansøger kurset. Du skal have et fremmøde på 100% for at kunne bestå kurset.

Der vil løbende blive slået kurser op under ledige stillinger. 

Fordeling af pladser sker efter gennemlæsning og udvælgelse af ansøgninger.

Løn

Herunder kan du se den løn, du får for at tage vagter hos Vagtordningen som sundhedsfaglig studerende:

Grundløn 134,80
Tillæg i tidsrummet 17-23 29%
Tillæg i tidsrummet 23-06 32,50%
Tillæg i tidsrummet lørdag kl. 06 til søndag kl. 24 42%
Tillæg søgnehelligdag 50%

Information til vikarer

Lønudbetaling

Oversigt over lønudbetaling 2023

Timesedler

Dine timesedler for de pågældende vagter, som du tager i løbet af en uge, skal du selv godkende i Temponizer.

Timesedler skal være godkendt inden den følgende mandag kl. 09.00. Har du ikke godkendt dine timesedler inden deadline vil dine vagter automatisk blive godkendt. Eventuelle ændringer vil derfor ikke komme med på timesedlen til rigtig tid og betalingen for vagten kan derfor blive forsinket.

Har du spørgsmål til din løn?

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og udbetaling, ønsker du at ændre dit skattekort eller har du spørgsmål til hvornår du får hvilket tillæg m.m., skal du kontakte en af OUHs lønkonsulenter på tlf. 24617951 eller mail ouh.hr.loen@rsyd.dk

Inden første vagt

 • Skal du give samtykke til at vi må indhente din børneattest. Du får besked herom i din e-Boks. Hvis du ønsker vagter i psykiatrien, vil vi ligeledes indhente en straffeattest. 
 • Skal du have bestået vores obligatoriske kurser og beviserne skal uploades i Temponizer under dokumenter.

Sygepleje- og medicinstuderende

Skal desuden opfylde følgende inden første vagt:

 • Uploade en indskrivningsbekræftelse på, at du er indskrevet på studiet. Dette gør du i Temponizer under dokumenter. Herefter skal du hvert semester uploade en ny indskrivningsbekræftelse.
 • Uploade et vellignende billede af dig selv i Temponizer.

Kontaktoplysninger

Det er vigtigt, at vi har dine korrekte kontaktoplysninger. Såfremt du ikke allerede har udfyldt dine personlige oplysninger på din profil i Temponizer, skal du gøre dette hurtigst muligt. Udfyld alle felter så vidt det er muligt. Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for hjælp eller er i tvivl om noget.

Husk at holde din profil opdateret med adresse, telefonnumre, m.m.

ID-kort

Al personale med patientkontakt skal bære et synligt ID-kort på arbejdspladsen.

OUH - Odense og Svendborg

Du skal have et ID-kort udleveret af OUH. Hvis du ikke allerede har et ID-kort skal det laves hos Bygning og Drift Service, som ligger på Solfadsvej 35, indgang 207, 5000 Odense C.

Åbningstider Odense:

Mandag-torsdag 7:30-14:00

Åbningstider Svendborg:

Mandag-fredag 9:30-12:30

For at kunne benytte sig af fotostanderen, skal du have været logget på en computer med dit brugernavn og adgangskode. Der skal være gået minimum 2 timer fra første login før det virker.

Dit ID-kort skal afleveres på OUH den dag du stopper hos Vagtordningen. 

Hvis du mister dit ID-kort skal du kontakte os.

Sygehus Lillebælt

Du får udleveret ID-kort på den afdeling du vikarierer på. Efter endt vagt, skal ID-kortet afleveres igen.

Sygehus Sønderjylland

Det er afdelingens ansvar at du får et ID-kort som vikar. 

 • Aabenraa: Du får udleveret dit ID-kort i Informationen, som er døgnåben.
 • Sønderborg: Du får udleveret dit ID-kort i Informationen, som er åbent mandag-fredag fra kl. 7.00-18.00. Uden for dette tidsrum, får du dit ID-kort på afdelingen du er booket til.

Vagttagning

Vi kontakter dig via sms eller opkald, når vi har en vagt til dig. Vi forventer, at du er opmærksom på din mobil, når du er skrevet op til vagt, så vagten hurtigst muligt kan aftales med afdelingen. Vær opmærksom på, at vi måske ringer med hemmeligt nummer. Har du meldt dig til rådighed, forventer vi du tager den vagt du tildeles. 

Du kan desuden tilmelde dig vores Facebookgruppe for vikarer Vagtordningen Region Syddanmark, hvor der vil blive slået ledige vagter op ved mangel på opskrevne.

Sygdom

Hvis du er booket til en vagt og bliver syg, skal du hurtigst muligt give Vagtordningen besked telefonisk og oplyse:

 • Navn.
 • Vikar- og CPR-nummer.
 • Afdelingen og sygehus, du skulle have taget en vagt på.

Obligatoriske kurser

For at blive vikar i Vagtordningen skal du bestå en række obligatoriske kurser. Du finder de obligatoriske kurser i Plan2Learn ved at klikke på dem:

Tilmelding til kurser i Plan2Learn

 1. Log ind i Plan2Learn med MitID.
 2. Vælg kurset og tryk på Tilmeld-knappen i højre side
 3. Gennemfør kurset og upload dit kursusbevis/screen shot i Temponizer

Hvis du har spørgsmål til login skal du kontakte Vagtordningens administration på mail ouh.log.vagt@rsyd.dk eller tlf. 24 99 81 53.

Hvis du har problemer med at logge ind i Plan2Learn, skal du kontakte support på mail ouh.plan2learn.support@rsyd.dk eller tlf. 23 45 97 40. Husk at oplyse at du er ansat i Vagtordningen.

Kurser

Vi bestræber os på at vores vikarer er fagligt godt klædt på til de vagter de tager gennem Vagtordningen. Derfor udbyder vi forskellige kurser, der giver kompetencer til den daglige pleje - både i somatik og psykiatri.

Kursus i konflikthåndtering

Vi udbyder 1 dags kurser i konflikthåndtering til vikarer som ikke har erfaring fra Psykiatrien, men som ønsker at tage vagter på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Kurset udbydes flere gange årligt og har en varighed af 8 timer. Kurset er lønnet. Kontakt vores bookingafdeling på tlf. 66 13 99 18 for mere information og tilmelding til kurset.

Som vikar i Vagtordningen har du desuden adgang til e-læringskursus via Plan2Learn. 
E-læring: Hvordan forebygger, håndterer og efterarbejder vi konflikter i praksis? For alle ansatte på OUH

VT-kursus

Når du er medicinstuderende og arbejder som vikar i Vagtordningen kan du videreuddanne dig til ventilatør og derved udvide dine kompetencer og tage vagter på eksempelvis intensivafdelinger.

Der er lige nu ikke planlagt nye VT-kurser. Der vil blive oprettet kurser efter behov.

Håndtering af delirium

Undervisningsmateriale på OUH's intranet
Håndtering af delirium

Temponizer er Vagtordningens bookingsystem. Vi bruger systemet til at oprette vagter og booke vikarer. Når du er oprettet i vores system som vikar, får du tilsendt et link til Temponizer, hvorefter du kan logge ind, udfylde dine informationer, se og godkende vagter og opdatere din kalender. 

Vejledning til brug af Temponizer

App

Temponizer kan også bruges via Vagtordningens app, som hedder "Vagtordningen". I app'en har du mange af de samme muligheder, som når du bruger Temponizer via desktop. Du har desuden mulighed for at kommunikere med os via PUSH beskeder i appen. For at kunne læse PUSH beskeder direkte på din skærm, kræver det korrekt opsætning på din telefon. 

Vejledning til IOS
Vejledning til Android

OUH - Odense og Svendborg

På OUH er der flere muligheder for gratis parkering som medarbejder.

Oversigtskort over personaleparkering i Odense.

Oversigtskort over personaleparkering i Svendborg.

Hvis du benytter egen bil, skal din parkering registreres ved at følge nedenstående link. Vær opmærksom på, at parkering skal registreres også selvom man benytter sit OUH Id-kort, dette er gældende både i Odense og Svendborg.

Vejledning for registrering

Sygehus Sønderjylland

Parkering på Sygehuse i Sønderjylland

Sygehus Lillebælt - Vejle og Kolding Sygehus

Som medarbejder på Vejle og Kolding Sygehus har du fri parkering på særlige personaleparkeringspladser (oversigtskort over personaleparkering) med et synlig personaleparkeringskort påklæbet i bilens forrude.

Oversigtskort over personaleparkering - Vejle

Oversigtskort over personaleparkering - Kolding

Du får et personaleparkeringskort ved at skrive til slb.servicesekretariatet@rsyd.dk eller ringe på 7636 3355 eller 7636 3358.

Personaleparkeringspladserne er for alle medarbejdere uanset matrikel. Det gælder også vikarer, studerende og praktikanter. Personaleparkeringskortet er gældende både på Kolding og Vejle Sygehus.

Læs mere om personaleparkering i Vejle på SLB's intranet.

Læs mere om personaleparkering i Kolding på SLB's intranet.

 

Som vikar i Vagtordningen kan du låne Vagtordningens bil til transport, hvis du tager vagter på andre sygehuse end OUH. Du kan booke bilen gennem Vagtordningens vagtkoordinatorer, når du bekræfter eller viser interesse for en vagt.

Retningslinjer for lån af Vagtordningens bil

 • Vagtordningens bil må kun bruges til tjenestelige vagter og må ikke bruges til private formål
 • Du skal fremvise gyldigt kørekort og ID-kort, når du afhenter nøglerne
 • Bilen skal låses når den forlades.
 • Bilen skal afhentes umiddelbart inden din vagt og tilbageleveres straks efter endt vagt
 • Hvis du booker bilen til flere vagter i træk, skal bilen tilbageleveres til OUH’s matrikel efter endt vagt og hentes igen inden næste vagt
 • Da det er en el bil skal du sørge for at sætte den til ladning efter brug. Se vejledning

Her finder du nogle udvalgte ladestandere rundt om i regionen.

Hvis du ikke kan bruge de nævnte lade standere og du vil søge på øvrige standere kan du bruge udbydere som Spirii, E.ON, Clever, Sperto og IONITY

Hvis uheldet er ude og du har brug for vejhjælp, skal du ringe til Dansk Autohjælp på tlf. 7010 8090. 

Uniform

 • Uniformen skal skiftes dagligt, samt ved synlig forurening. Bemærk man benytter eget tøj til vagter på psykiatriske afdelinger.
 • Personale skal bære kortærmet uniform.
 • Privat tøj må ikke være synligt nedenfor ærmekanten.
 • Ringe, armbånd, ure eller andre håndsmykker må ikke anvendes sammen med uniform/uniformsdele.
 • Uniformer må ikke bæres udenfor arbejdspladsen.

Hår og skæg

 • Skulderlangt og længere hår samles i nakken eller sættes op.
 • Skæg skal være kortklippet.

Hue

 • Anvendes for at hindre nedfald af hår og skæl.
 • Skal dække alt håret.
 • Huer er til engangsbrug og kasseres straks efter brug.
 • Der udføres håndhygiejne efter fjernelse af hue.

Negle og smykker

 • Negle skal være kortklippede og uden neglelak.
 • Kunstige negle, ure, ringe og andre håndsmykker må ikke anvendes, hvor der er krav om håndhygiejne, dvs. hvor der bæres uniform.
 • Små tætsiddende halskæder og små ørestikker er acceptabelt.

Fodtøj

 • Vaskes ved synlig forurening.
   

Afhentning af uniform på sygehusenheder i Region Syddanmark

OUH

Du finder uniformsdepotet ved elevatorknudepunktet i kælderen. Depotet er aflåst fra kl. 10.00 - 14.00 og igen efter kl. 18.00. Når depotet er aflåst, kan du låne et adgangskort i Informationen. Du må tage én uniform ad gangen. Du skal aflevere adgangskortet i informationen igen inden vagtstart.

Svendborg

Du finder uniformsdepotet i kælderen. Benyt indgangen til højre for hovedindgangen. Derefter er det første rum på højre side. Hvis du ikke har et OUH Id-kort og depotet er aflåst, kan du kontakte en portør på tlf. 63204960, som herefter vil dig give adgang.

Vejle, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, og Aabenraa

Du skal henvende dig på den afdeling du er booket til, som guider dig videre til uniformsdepotet på det pågældende sygehus. 

Værnemidler

Du skal altid holde dig opdateret om de gældende regler for brug af værnemidler.
På OUH's intranet kan du altid se de gældende retningslinjer.

Hygiejne

Hvornår?

 • Før alle urene procedurer
 • Efter urent arbejde
 • Efter toiletbesøg
 • Efter host, nys og næsepudsning
 • Før håndtering af mad og drikkevarer
 • Efter brug af handsker

Hånddesinfektion

 • Brug håndsprit (70-85% ethanol) med hudplejemiddel (glycerol)
 • Brug min. 2-5 ml.
 • Spritten påføres og indgnides på samme måde som sæben
 • Indgnides til tørhed - ingen viften!
 • Hånddesinfektion skal foretrækkes når hænderne er synligt rene og tørre

Håndvask

Vask hænder i koldt vand i minimum 15 sekunder. Kom sæben på våde hænder, fordel og indgnid det på:

 • På hver finger
 • Mellem fingrene
 • På håndryggen og håndfladen
 • Omkring håndled

Skyl sæben grundigt af, brug engangshåndklæde og luk vandhanen med albue eller håndklædeark.

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke eller en utilsigtet hændelse, eller i tvivl herom, skal du altid tage kontakt til den ansvarshavende på stedet. Derefter skal du i samarbejde med ansvarshavende. melde episoden, og tage kontakt til leder af Vagtordningen Stephanie Osterhammel på tlf. 29 63 13 69

Arbejdsulykke Region Syddanmark

Vejledning til anmeldelse af arbejdsulykker.

Utilsigtede hændelser Region Syddanmark

Håndteringen af utilsigtede hændelser i Region Syddanmark.

Stikskade

Hvad er en en stikskade er og hvordan skal du forholde dig til en stikskade.

Sygeplejerske

 • Sygeplejersken må arbejde 13 timer planlagt.
 • Sygeplejersken skal have min. 11 timers hvile på et døgn. Én gang pr. uge kan hviletiden nedsættes til 8 timer, der skal dog være 8 timer imellem vagterne.
 • Annulleringsfristen for en vagt er 8 timer før vagtstart.

Social- og sundhedsassistenter

 • Social- og sundhedsassistenten må arbejde 13 timer planlagt.
 • Social- og sundhedsassistenten må ikke bryde reglen om 11 timers hvile på et døgn.
 • Annulleringsfristen for en vagt er 8 timer før vagtstart.

Social- og sundhedshjælpere

 • Social- og sundhedshjælperen må arbejde 13 timer planlagt.
 • Social- og sundhedshjælperen må ikke bryde reglen om 11 timers hvile på et døgn.
 •  Annulleringsfristen for en vagt er 8 timer før vagtstart

Pædagog

 • Pædagogen må arbejde 10 timer planlagt.
 • Pædagogen må ikke bryde reglen om 11 timers hvile på et døgn.
 • Annulleringsfristen for en vagt er 8 timer før vagtstart.

Medicinstuderende

 • Den medicinstuderende må arbejde 13 timer planlagt, dog er alt over 8 timer overarbejde. Må max arbejde 16 timer.
 • Den medicinstuderende skal have min. 11 timers hvile på et døgn. Én gang pr. uge kan hviletiden nedsættes til 8 timer, der skal dog være 8 timer imellem vagterne.
 • Annulleringsfristen for en vagt er 4 timer før vagtstart.

Sygeplejestuderende

 • Den sygeplejestuderende må arbejde 13 timer planlagt.
 • Den sygeplejestuderende på ikke bryde reglen om 11 timers hvile på et døgn.
 • Annulleringsfristen for en vagt er 4 timer før vagtstart.

Øvrig sundhedsstuderende

 • Den sundhedsstuderende må arbejde 13 timer planlagt.
 • Den sundhedsstuderende på ikke bryde reglen om 11 timers hvile på et døgn.
 • Annulleringsfristen for en vagt er 4 timer før vagtstart.

Vi vil altid gerne høre dine oplevelser med de afdelinger, du er vikar på.

Udfyld gerne dette skema med ris og ros og send det til leder af Vagtordningen Stephanie Osterhammel på stephanie.osterhammel@rsyd.dk

Hvis du er særligt glad for at være vikar på en afdeling må du meget gerne give os besked - det gør det lettere for både dig og os at finde den rigtige vikar til den rigtige vagt.

Rundvisning på OUH til nye vikarer

Parkering og uniformsdepot på Vejle Sygehus

Følg Vagtordningen Region Syddanmark på sociale medier

       

APPFWU01V