Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

OUH søger praksiskonsulenter (læge fra almen praksis)

Har du lyst til at repræsentere dine kollegaer i almen praksis på Region Syddanmarks største hospital, hvor vi hver dag arbejder for at sikre det gode og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer? Og har du lyst til at byde ind på opgaver, som afdækker og forbedrer den måde, vi samarbejder på mellem sygehus og praktiserende læge? Så har du muligheden for at blive tilknyttet OUHs nye hold af praksiskonsulenter.

Praksiskonsulentordningen er et bindeled mellem almen praksis, kommuner og OUH, som har et skarpt fokus på at sikre gode og sammenhængende patientforløb og som søger at udvikle samarbejdet mellem sektorer. OUH ønsker at styrke samarbejdet mellem sygehus og almen praksis. Derfor har vi nytænkt organiseringen for vores praksiskonsulentordning, og vi søger i den forbindelse praksiskonsulenter, som med tilknytning til OUH løser afgrænsede opgaver på bestilling.

Om rollen som praksiskonsulent

Som praksiskonsulent understøtter du de gode og sammenhængende patientforløb ved at løse afgrænsede opgaver, som vi på OUH har i løbet af året. Den enkelte opgaves leverancer beskrives og ud fra dette estimeres et timeforbrug, som vi inden løsning af opgaven aftaler. Du aflønnes efter gældende aftale mellem PLO og Region Syddanmark ”Tilkøb af konsulentydelser”. Du er selv med til at bestemme, hvor mange timer om året, du vil lægge i at løse opgaver for OUH, men vi forstiller os, at der vil være opgaver svarende til ca. 4 timer om ugen i gennemsnit pr. konsulent.

Dine opgaver

OUHs portefølje af opgaver, man som konsulent kan byde ind på, er bl.a.:

 • At forestå evalueringsaktiviteter, som f.eks. audits på:
  • Henvisninger
  • Epikriser
  • Specialistrådgivning
  • Tilbageviste henvisninger
 • At sparre på kvalitet og samarbejde med afdelinger på OUH
 • At skrive artikler til vores nyhedsbrev ”Praksis-Nyt”
 • At udarbejde og revidere patientforløbsbeskrivelser på sundhed.dk
 • At deltage i udvalgte arbejdsgrupper
 • At deltage i ad-hoc projekter

Det forventes, at opgaverne primært vil ligge i dagtimerne inden for normal arbejdstid, da opgaverne kræver samarbejde med aktører, som er at træffe her.

Dine kvalifikationer

Vi forventer:

 • At du er alment praktiserende læge
 • At du har gode samarbejdsevner og finder energi i at skabe sammenhænge på tværs af sektorer for patienten
 • At du har lyst til at være en del af et hold, som prioriterer højt, at patienten oplever kontinuitet og mening i kontakten med sundhedsaktører
 • At du er god til skriftlig og mundtlig kommunikation.

Kontrakt og tilknytning

Du tilknyttes OUHs hold af praksiskonsulenter, som honoreres efter gældende aftale mellem PLO og Region Syddanmark ”Tilkøb af konsulentydelser”. Ved fordelingen af opgaver vil du have kontakt til OUHs to praksiskoordinatorer, hvoraf den ene kommer fra almen praksis og den anden fra en klinisk afdeling på OUH. Praksiskonsulentordningen er forankret i stabsafdelingen Klinisk Udvikling, som også sekretariatsbetjener ordningen.

Vi kigger løbende på ansøgninger.

Ved ansøgning må du gerne oplyse, hvor mange timer du ville kunne forestille dig at lægge i praksiskonsulentordningen om året.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kvalitetschef Peter Sigerseth Grøn på tlf. 65 41 79 73 eller på e-mail: peter.groen@rsyd.dk eller til praksiskoordinator Carsten Ottesen Henriksen på tlf. 21 90 16 63 eller på e-mail coh@dadlnet.dk. 


Siden er sidst opdateret: 05-10-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring