Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Nina Vestergaard Simonsen - 1. runde 2021

Plastikkirurgisk Afdeling Z 

Portrætfoto af Nina Vestergaard Simonsen

Patient-reported outcome (PRO) in chronic wound patients

 

Kroniske sår er et stigende problem globalt da flere bliver overvægtige, får sukkersyge og befolkningen ældes. Omkring 172 millioner mennesker har på verdensplan et kronisk sår. Behandlingen er kompleks, langvarig og omkostningstung. I 2013 kostede sårpleje over 2 mia. kroner i Danmark.


Forskning indenfor kroniske sår har hidtil overset patientens perspektiv. Fokus har været på objektive mål såsom sårstørrelse og tid til heling. Disse mål adresserer ikke patientens perspektiv eller hvordan det er at leve med et kronisk sår. Vi ved at kroniske sår har en enorm indflydelse på den enkelte persons liv, da både fysiske, sociale og psykologiske aspekter rammes. Fysiske symptomer er fx smerte. Mens de sociale og psykologiske aspekter rammes ved manglende arbejdsevne, reduceret bevægelighed, social isolation, depression og forstyrret søvn. Kroniske sår kan have alvorlige konsekvenser såsom amputation af ben/fod eller dødsfald. 3021 danskere blev i 2018 amputeret, hvoraf ca. 45 % af disse led af sukkersyge.


Det har længe været omdiskuteret om disse patienter vil have gavn af amputationer tidligere i deres forløb. For at belyse hvordan patienterne påvirkes af sårpleje og amputation, er det nødvendigt at bruge sygdomsspecifikke, veludviklede og testede spørgeskemaer, såkaldte PROMs (patient-reported outcome measures). PROMs måler på patient-reported outcomes (PRO) som er patienternes egen opfattelse af bl.a. livskvalitet.

For at kunne forbedre livskvalitet er det vigtigt at vi har valide PROMs så vi kan måle på det. Grundet mangel på valide PROMs hos denne patientgruppe er der i et internationalt samarbejde udviklet en PROM kaldet WOUND-Q til brug hos kroniske sårpatienter efter nutidige metoder, standarder og krav til PROMs. Som en tilføjelse er samme gruppe ved at udvikle LIMB-Q til brug hos amputerede patienter. 

I internationalt samarbejde med Canada, Holland og USA er der ved brug af WOUND-Q indsamlet 881 besvarelser fra patienter med alle typer af kroniske sår. Disse data analyseres aktuelt og vil belyse patienternes livskvalitet ved forskellige sårtyper. 

Vi udfører en systematik litteratursøgning (systematisk review), hvor vi undersøger kvaliteten og hvilke PROMs der findes til at måle livskvalitet før og efter amputatione hos diabetes patienter med kroniske bensår. Vi forventer at WOUND-Q og LIMB-Q vil være de bedste instrumenter til at måle på dette.

Grundet mangel på veludviklede PROMs til brug hos ovenstående patientgruppe vil vi oversætte og validere LIMB-Q til brug for danske patienter.
 

WOUND-Q og LIMB-Q vil blive anvendt i et kohortestudie på OUH og Kolding Sygehus, hvor vi vil undersøge hvordan livskvaliteten hos diabetes patienter med kroniske sår påvirkes af at gennemgå en mindre eller større amputation. Evidensen indenfor dette felt er sparsom og med mangel på langtidsstudier. Vi forventer at livskvaliteten påvirkes.
 

Formålet med dette studie er at forstå og belyse, hvordan livskvalitet og andre PRO påvirkes hos patienter med kroniske sår og hvordan en komplikation som amputation påvirker funktion og livskvalitet. Ved at måle på PRO ved brug af veludviklede PROMs har vi mulighed for at træffe evidensbaserede beslutninger omkring optimal behandling, samt forbedre patient information og inddragelse.
 

Mulige udfordringer ved projektet kan være at kroniske sårpatienter ofte er skrøbelige og kendt med flere sygdomme, hvorfor det kan være en udfordring for dem at udfylde PROMs. For at højne deltagelsen følges de tæt og projektet er tilknyttet en projektsygeplejerske.
 

Dette projekt baner vejen for fremtidig forskning af PRO hos kroniske sårpatienter. Ved at anvende veludviklede PROMs fås en fuld forståelse af vores patienter. Dette muliggør skræddersyet og evidensbaseret behandling. Vi håber at dette projekt vil medføre større fokus på sårpatienternes livskvalitet og hvordan patientforløb og behandling kan ændres så denne højnes. 
 


Siden er sidst opdateret: 12-03-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring