Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Terms of reference for the committee for the OUH PhD fund

OUH’s ph.d.-stipendieudvalg er nedsat af OUH’s Forskningsråd og refererer hertil. 

1. Formål

Ph.d.-stipendieudvalget er nedsat for at bedømme ph.d.-ansøgninger i stedet for OUH’s Forskningsråds forretningsudvalg.

2. Opgaver

OUH’s ph.d.-stipendieudvalg har til opgave at læse og bedømme indsendte ph.d.-ansøgninger. Vurderingen af ansøgningerne skal ske i forhold til den til hver tid gæl-dende forskningsstrategi. 

3. Udvalgets medlemmer

OUH´s ph.d.-stipendieudvalg består af følgende medlemmer: 

  • Formand
  • Næstformand
  • 3 kirurger
  • 3 medicinere
  • 3 paraklinikere
  • 3 ikke-lægelige forskere
  • 3 patient- og pårørenderepræsentanter

Der er desuden mulighed for, at en repræsentant for SDCO deltager i udvalget. Ud-pegning til OUH’s ph.d.-stipendieudvalg gælder for en toårig periode med mulighed for genudpegning.

OUH’s ph.d.-stipendieudvalg sekretariatsbetjenes af Økonomi og Planlægning.

4. Mødefrekvens

OUH’s pulje til ph.d.-stipendier opslås to gange årligt, hvorefter medlemmerne i OUH’s ph.d.-stipendieudvalg bedes om at bedømme indsendte ansøgninger, som vurderes elektronisk. Hver ansøgning bedømmes af fire uafhængige faglige bedømmere og én patient- og pårørenderepræsentant.

OUH’s ph.d.-stipendieudvalg samles til et bedømmelsesmøde, hvor udvalgets med-lem forinden har bedømt ansøgninger. Til bedømmelsesmødet inviteres de ca. 11 kandidater, der har indsendt de bedst vurderede ansøgninger. Ansøgeren bedes om at præsentere sit projekt for udvalget (fem min.) og derefter kan udvalget stille spørgsmål (fem min.). Herefter beslutter udvalget, hvilke ansøgninger der skal indstil-les til at modtage et ph.d.-stipendium. Der uddeles i alt ca. 12 stipendier årligt.


Siden er sidst opdateret: 01-02-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring