Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kommissorium for udvalget for OUH og RH fælles forskningspulje

Odense Universitetshospital (OUH) og Rigshospitalets (RH) bedømmelsesudvalg er nedsat af formanden for henholdsvis OUH’s Forskningsråd og RH’s Forskningsud-valg.

1. Formål

Nedsættelse af et bedømmelsesudvalg, der bedømmer indsendte ansøgninger til den fælles forskningspulje mellem OUH og RH.

2. Opgaver

Udvalg har til opgave at læse og bedømme indsendte ansøgninger. Vurderingen af ansøgningerne skal ske i forhold til den til hver tid gældende strategi for samarbejdet mellem OUH og RH.  

3. Udvalgets medlemmer

OUH og RH’s bedømmelsesudvalg består af henholdsvis formanden for OUH’s forsk-ningsråd og formanden for RH’s Forskningsudvalg. Derudover indgår der medlemmer, så udvalget i alt repræsenterer mindst: 

  • 2 kirurger (en fra hvert hospital)
  • 2 medicinere (en fra hvert hospital)
  • 2 paraklinikere (en fra hvert hospital)
  • 2 sygeplejeforskere (en fra hvert hospital)

Udpegning til bedømmelsesudvalget gælder for en to-årig periode med mulighed for genudpegning.

Bedømmelsesudvalget sekretariatsbetjenes af ”Økonomi og Planlægning” fra OUH.

4. Mødefrekvens

Der er opslag én gang årligt, hvorefter medlemmer i OUH og RH’s bedømmelsesud-valg vil blive bedt om at bedømme indkomne ansøgninger. Vurderingen af ansøgnin-gerne vil foregå elektronisk. Hver ansøgning vil blive bedømt af minimum fire uaf-hængige bedømmere.

Udvalget mødes efter endt bedømmelse. Her besluttes, hvilke ansøgninger der skal indstilles til at modtage midler fra puljen. Indstillingen sendes til både direktionen på OUH og direktionen på RH til endelig godkendelse. 


Siden er sidst opdateret: 21-01-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring