Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kompetenceprogram - Hæmodialyse

1. Generel information

    Information om Nyremedicinsk Afdeling Y 
    Patientforløb 
    Information om hæmodialyse, Odense 
    Information om hæmodialyse, Svendborg 
 

Afdelingsspecifikke arbejdsbeskrivelser: 
    Hæmodialyseafsnittet, Odense 
    Hæmodialyseafsnittet, Svendborg

 

2. Introduktion af nyt personale

   Introduktion af nyt personale i hæmodialysen 
   Introduktion første dag (tjekliste) 
   Introduktion anden dag til Kompetenceprogram (tjekliste) 
   Introduktion til klinisk kompetencevurdering 
   Introduktion til afdelingens arbejdsmiljøhåndbog

  

Kom godt i gang – er et introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker på OUH. Er du på Region Sydanmarks netværk kan du læse mere om forløbet på OUHs intranetside ved at klikke her

OUH's værdier og politikker – link ( http://ouh.dk/wm483115 )


3. Undervisningsoversigt

   Generelle, obligatoriske og lokale kurser  
   Plan2Learn 
   Specialespecifik undervisning (tjekliste) 
  

Tværgående undervisning:

 Sygepleje relateret til specifikke indsatsområder med inddragelse af patient / pårørende (kursus 1)

 Sygepleje relateret til det uræmiske patientforløb (kursus 2)

 

4. Afsnitsspecifikke kompetencekort 

   Uge 0-8 
    Dialysebehandling og principper
    Hygiejniske principper
    Vaskulære adgangsveje til hæmodialyse
    Dokumentation af pleje og behandling i TDMS og Cosmic
    IT-kompetencer
    Blodprøvetagning, urinprøver, ekspektorat og podninger
    Antikoagulation under HD og heparinfrie hæmodialyser
    AK-behandling hos hæmodialysepatienter
    Blod og blodprodukter under HD
    Ernæringsscreening og generelle kostprincipper ved dialysebehandling
    Medicindispencering og administration
    Højrisikoapparatur, vandanlæg, koncentratanlæg og nødstop
    Hjertestopbehandling

 

   Uge 8 – 1½ år 
    Akutsygepleje i forbindelse med dialysebehandling
    Adækvat dialyse
    Calcium-fosfatstofskifte og vejledning
    Hjemmehæmodialyse
    Modtagelse af ny patient til opstart af hæmodialysebehandling
    Udedialyse


5. Apparatur og hjælpemidler

    Tjekliste for apparatur og hjælpemidler 
    Tjekliste for højrisiko apparatur og hjælpemidler

 

6. Læringsmaterialer

     Forventnings- og evalueringssamtaler
    

Refleksionsmodeller:
     Klinisk beslutningstagen som refleksionsmodel  
     Ny sygeplejeetisk refleksionsmodel – læs mere om modellen her

 

7. Referencer

  • lleris, K (2006); Læring i arbejdslivet. Roskilde Universitetsforlag
  • Jarvis, P (1987); Paradoxes of learning. Jossey-Bass, Inc., Publishers, San Francisco
  • Regions Syddanmark. Den gode og attraktive arbejdsplads 2020
  • Wahlgren m.fl (2002); Refleksion og læring. Kompetenceudvikling i arbejdslivet.
  • OUH Strategi for sygepleje 2020-2023 
  • Medarbejderskab på OUH 
  • OUH Kodeks Patientpyramiden
     

Siden er sidst opdateret: 05-02-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring