Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Start low - Go slow - But go

En ældre kone går med støtte fra en rollator på fortovet.

Et nyligt studie med deltagelse fra OUH's Geriatriske Afdeling G-Svendborg viser, at dødeligheden hos indlagte geriatriske patienter øges med 3-4% for hvert ekstra medikament, som patienten får til trods for korrektion for alder, funktionsniveau, comorbiditet m.m.

Ambulant geriatrisk udredning og behandling er et tilbud til skrøbelige ældre med faldende funktionsniveau. Den geriatriske patient – den skrøbelige ældre borger er kendetegnet ved:

  • Ældre over 65 år
  • Multimorbiditet med nytilkommen sygdom eller akut forværring i bestående sygdom
  • Polyfarmaci
  • Fysisk, psykisk og/eller socialt funktionstab
  • Skrøbelighed defineret efter Fried’s kriterier: vægttab, selvrapporteret træthed/udmattelse, nedsat muskelstyrke, nedsat ganghastighed og/eller lavt fysisk aktivitetsniveau

Ved ethvert tegn på faldende funktionsniveau er det vigtigt prompte at gå på jagt efter årsagen til funktionstabet, for hurtigst muligt at få den ældre patient tilbage på sporet og genoprettet færdighederne. Således undgår man i videst mulige omfang varige funktionstab, som kan føre til egentlige fald med risiko for frakturer, indlæggelse, behov for øget hjælp, plejehjemsanbringelse og i sidste ende død.

I den forbindelse er det vigtigt at få håndteret polyfarmaci, hvor ikke mindst forbrug af afhængighedsskabende medikamina spiller en rolle lige såvel som anden form for misbrug, herunder alkohol.

Den geriatriske patient har ofte behov for sygehusets specialiserede kompetencer og viden for at få den nødvendige udredning, behandling eller pleje.

Hvis den geriatriske patient har behov for at blive tilset af fx en geriatrisk speciallæge, men ikke har brug for at være indlagt på sygehuset, kan ambulant udredning i ambulatoriet eller evt. via udgående sygehus funktioner være en mulighed.

De ambulante sygehusfunktioner kan være med til at forebygge, at den geriatriske patient bliver så syg, at det er nødvendigt at indlægge, men også til at følge op på en indlæggelse og dermed reducere risikoen for genindlæggelse.

Andre gange kan hjemmesygeplejen eller borgerens praktiserende læge have brug for at rådføre sig med sygehusene for at give den ældre medicinske patient den bedst mulige hjælp i nærmiljøet og dermed evt. forebygge en indlæggelse.

Rådgivning af den kommunale hjemmesygepleje og almen praksis kan bl.a. være i form af:

  • Telefonisk kontakt, som giver praktiserende læger og/eller hjemmesygeplejen mulighed for at få hurtig rådgivning om akutte og sub akutte patienter.
  • Mail-sparring, hvor den praktiserende læge og hjemmesygeplejerskerne elektronisk fremsender fokuserede spørgsmål og relevante oplysninger fra journalen, så patienten kan vurderes uden at møde fysisk frem på sygehuset.
  • Tele kontakt, der åbner mulighed for at lave opfølgninger i patientens hjem eller fra gæsteplads, hvor patienten er udskrevet, men har brug for opfølgning (svar på prøver og lignende).

Sygehusenes rådgivning til almen praksis og den kommunale hjemmesygepleje bidrager til en mere fleksibel anvendelse af sygehusenes mere specialiserede kompetencer og til at sikre, at det er patienten, som er i centrum – ikke systemet.

Med rådgivningen til almen praksis og den kommunale hjemmesygepleje håber vi at medvirke til at løfte kompetencerne hos de ansatte i almen praksis og den kommunale hjemmesygepleje.

Vi imødeser et øget og bedre samarbejde omkring patienterne i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner, som er Geriatrisk Afdeling OUH-Svendborgs optageområde.

Find hele publikationen her: 

“Association between number of medications and mortality in geriatric inpatients: a Danish nationwide register‑based cohort study”; K K Brockhattingen,· P Laxsen Anru, T Masud, M Petrovic, J Ryg; European Geriatric Medicine

 

Kontaktoplysninger

Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Overlæge Niels Espensen

niels.espensen@rsyd.dk  - Tlf. 23 29 24 89
 

 


Siden er sidst opdateret: 04-01-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring