Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilOUH samarbejder med almen praksis og kommunerpilOUH PraksisNYTpilOUH og Klinisk Instituts fælles forskningsstrategi 2021-2025 sætter bl.a. fokus på mere tværsektoriel forskningssamarbejde

OUH og Klinisk Instituts fælles forskningsstrategi 2021-2025 sætter bl.a. fokus på mere tværsektoriel forskningssamarbejde

 

Forsiden til OUH og Klinisk Institut, SDU forskningsstrategi 2021-2025.  En kvindelig læge er i gang med at scanne en patient på maven.

Samarbejdet på tværs af OUH og almen praksis har altid haft høj prioritet. Med lanceringen af OUH og Klinisk Instituts nye fælles forskningsstrategi 2021-2025 er der nu også en målsætning om, at samarbejdet udvides til at omfatte et stort antal forskningssamarbejder på tværs af sektorerne. Alt sammen for at kunne bidrage til at sikre bedre forløb for patienterne.

I december måned blev OUH og Klinisk Instituts nye fælles forskningsstrategi 2021-2025 lanceret. Med strategien er der store forhåbninger til, at man i årene fremover bl.a. kan få igangsat flere forskningssamarbejder på tværs af sektorerne i sundhedsvæsnet.

OUH’s lægefaglige direktør med ansvar for forskning Kim Brixen fortæller, hvorfor man i den nye forskningsstrategi bl.a. har sat fokus på det tværsektorielle samarbejde; -Som sygehus kan vi være tilbøjelige til kun at tænke på den del af patientens forløb, som foregår i vore ambulatorier. Men det er også vigtigt for os at huske på, at patienten har et helt forløb, hvorfor det er vigtigt med forskningssamarbejde på tværs. Han fortsætter; - Forskningen i de højt specialiserede funktioner kører rigtig fint, og det er de erfaringer, som vi skal tage med os og overføre til alle forløbene. Dette kan institutleder på Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Kirsten Kyvik godt tilslutte sig; - Vi har valgt at sætte fokus på mere samarbejde på tværs af sektorerne i strategien, da det også kan være med til at sikre en bedre implementering af forskningen helt ud, hvor patienten er. De almen praktiserende læger kender jo patienterne rigtigt godt, så de kan bidrage med deres viden og erfaringer. Hun fortsætter – Vi vil sikre os at forskningen kan bruges og være til gavn for befolkningen.

Ny strategi vil etablere forskningsfora og kombinationsstillinger
I den nye forskningsstrategi er forhåbningen at få skabt mere samarbejde ved bl.a. at etablere tværsektorielle ledelsesfora inden for forskning, hvilket OUH har god erfaring med fortæller Kim Brixen - Vi har jo set, at samarbejdet på tværs af sektorer har vist sig produktive i eksempelvis Steno Diabetes Center Odenses samarbejde med kommunerne, og Odense Børnekohorte har også et mangeårigt samarbejde på tværs af sektorerne. Så i den nye strategi vil vi videreføre vore erfaringer til udvikling af ledelsesfora med almen praksis og kommunerne, således vi i fællesskab kan komme med nye forskningsidéer til at forbedre patientens forløb.

Kombinationsstillinger mellem sektorerne skal ifølge OUH og Klinisk Institut også være en måde at sikre mere forskning i sektorovergangene. - Vi har gennem delestillinger på tværs af hospital og universitet set, hvordan kombinationsstillinger kan være med til at mindske gabet mellem sektorer. Så det håber vi at kunne videreføre til eksempelvis også almen praksis og kommuner. Det kunne da være interessant at have professorer på OUH og SDU, der også havde en forankring i eksempelvis almen praksis og kommuner. Det kan både være med til at øge samarbejdet og gøre det mere konkret, når man deler folks tid mellem organisationer. Samtidigt kan det øge engagementet og fremme udviklingen af forskningsprojekter, fortæller Kim Brixen.

Er forskning så interessant for almen praksis?

Når Kim Brixen og Kirsten Kyvik fortæller om alle de forskellige udfordringer, som tværsektorielt forskning kan være med til at adressere, så er det nærliggende at spørge sig selv om, om det også har interesse for den almen praktiserende læge.

Ifølge almen praktiserende læge, leder af og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU Jens Søndergaard, så er der ifølge ham behov for langt flere tværsektorielle forskningssamarbejder; - Der er fortsat mange patientforløb, hvor patientens overgange mellem de forskellige sektorer kunne være langt bedre. Når noget ikke fungerer i overgangene, skabes der dels usikkerhed og frustration hos patienten, og udredning og behandling vil ofte ikke være optimal. En frustration som også de involverede sundhedsprofessionelle oplever.  Han fortsætter; -Sundhedsvæsnet i Region Syddanmark gør det i forvejen godt med sektorovergangene, men det kan helt bestemt gøres endnu bedre. For at forbedre tværsektorelle forløb har vi behov for solid forskning i, hvad der gør, at nogle overgange ikke forløber planmæssigt og derefter baseret på den baggrund, kan der udvikles rigtig gode, holdbare løsninger.

Søndergaard forklarer, at praktiserende læger ønsker bedst mulige patientforløb også på tværs af sektorerne, og han forventer derfor, at selvom man som praktiserende læge har travlt, er der mange, som vil have interesse i at deltage i forskningsprojekter med OUH og Klinisk Institut og SDU. Både for at kunne videreudvikle systemet, sin egen indsats som almen praktiserende læge men især for at sikre, at patienternes forløb bliver så smidige som mulige. Han afslutter med at konstatere; - Tværsektorielle forskningssamarbejder kræver stærke relationer imellem de involverede, struktur og ledelsesunderstøttelse. Så som alment praktiserende læge og professor i almen medicin, ser jeg det som særdeles positivt, at der søsættes så innovative strategier som den nye forskningsstrategi fra OUH og Klinisk Institut, der kan være med til at opfordre til tværsektorielle forskningssamarbejder og støtte op om arbejdet med at sikre de gode sektorovergange for patienten. Forskningsenheden for Almen Praksis er taknemmelige for at være indtænkt i strategien.

Mere information

Læs hele OUH og Klinisk Institut forskningsstrategi 2021-2025 her

Læs mere om Forskningsenheden for Almen Praksis her

 

/Lene Hinnerup Hartmeyer


Siden er sidst opdateret: 04-01-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring