Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Reumatologisk ambulatorium

Sådan sender du mail til os

Indgang 51C, 2. etage
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 25 06

 


Ansvarlige for ambulatoriet:
Konst. afdelingssygeplejerske Pia Toftegaard 
Specialeansvarlig overlæge Søren Just

 

Reumatologisk Ambulatorium varetager ambulant udredning, behandling og opfølgning af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.

Patienter med diagnoserneen leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt, urinsyregigt, muskelgigt eller kæmpecelle-karbetændelse, følges efter udredning i ambulatoriet. Findes der sjældnere gigtsygdomme som sarcoidose eller systemisk lupus, bliver de henvist til Reumatologisk Afdeling på OUH.  

 

Vedrørende muskelgigt, står vi for den initiale udredning af patienter fra hele Fyn. Vi har også en ”fast-track” klinik til hurtig udredning og behandling af patienter, hvor der er mistanke om kæmpecelle-karbetændelse.

 

Reumatologisk Ambulatorium samarbejder med øvrige afsnit i huset, hvor vi forestår udredning og behandling af indlagte patienter. Desuden har vi et tæt samarbejde med andre afsnit i M/FAM, bioanalytikere, læger, lægesekretærer og sygeplejersker samt afdeling C, OUH.

 

Vi arbejder ud fra princippet om ”Patienten først” således, at patienten oplever størst mulig kontinuitet i forløbet, og at personalets faglige kompetencer stemmer overens med den pleje, som den enkelte patient og vedkommendes pårørende har behov for. For at patienterne skal få det bedste forløb, har vi stor fokus på det tværfaglige samarbejde mellem sygeplejersker, læger, sekretærer m.fl.

Ambulatoriet har 3 hovedopgaver:

Kliniske funktioner

·       Udredning og behandling af reumatologiske sygdomme

·       Kontrol af behandling

·       Sundhedsfremme og forebyggelse og styrkelse af patienternes empowerment 

Uddannelse

·       Prægraduat uddannelse af sygeplejestuderende og lægesekretærer samt læger, primært i hoveduddannelsesstillinger, som har faste forløb i ambulatoriet.

·       Postgraduat uddannelse i form deltagelse i kurser, efteruddannelse, temadage og kongresser samt diplom og masteruddannelse for sygeplejersker.

Forskning og udvikling

·       Ambulatoriet deltager i forskningsprojekter inden for flere forskellige aspekter af gigtsygdomme.

 

 


Siden er sidst opdateret: 14-12-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring