Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA

Sådan sender du mail til os

Indgang 90, 1. etage 
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 12 31
 


MK/KARMA modtager både planlagte og akutte patienter til undersøgelse, observation og behandling af hjerte/kar-sygdomme. Hovedparten af patienterne på afsnittet indlægges akut.

Ansvarlige for afsnittet:
Afdelingssygeplejerske Simone Mortensen
Overlæge, ph.d. Claus Tveskov

 

Kardiologisk afsnit er opdelt i et modtageafsnit (KARMA) og et sengeafsnit (MK).

KARMA består af 16 sengepladser. Her modtager vi akutte patienter hele døgnet, alle ugens dage. Indlæggelsestiden i KARMA er gennemsnitligt 1½ døgn, og vi modtager gennemsnitligt 13 patienter i døgnet. Det betyder, at vi har et relativt stort flow i KARMA-sengene.

 

Patienter, der indlægges i KARMA tilses med det samme af en sygeplejerske og triageres, alt efter patientens tilstand, til at skulle ses af en læge med det samme, eller i løbet af en given tidshorisont. Når patienterne er afklaret diagnostisk , afklares det, hvorvidt patienten skal forblive i KARMA eller flyttes til MK, så snart der er ledig sengekapacitet.

 

MK består af 20 sengepladser. Her ligger de patienter, der er blevet diagnosticeret, og som har en forventet indlæggelse på mere end 2 døgn. Indlæggelsestiden i MK er gennemsnitligt 4-5 dage. I MK indlægger vi også patienter direkte (dvs. uden om KARMA). Det kan f.eks. være patienter der tilbageflyttes fra invasive undersøgelser i Odense, eller som indlægges fra vores ambulatorium med verificeret kardiologisk diagnose og en fastlagt behandlingsplan.

 

Da MK & KARMA er en del af Medicinsk afdeling M/FAM, har vi også af og til patienter med ikke-kardiologiske diagnoser indlagt. Det kan f.eks. være patienter med infektionsmedicinske sygdomme som pneumoni, sepsis eller urinvejsinfektion. De fleste af disse patienter indlægges i første omgang i sygehusets fælles akutmodtagelse (FAM), og overflyttes derfra til det afsnit, der har bedst plads.

Størsteparten af vores patienter indlægges akut med følgende diagnoser:

 

AKS (Akut Koronar Syndrom)

 

•Forskellige hjerterytmeforstyrrelser

•Hjerteinsufficiens

 

Andre kardiologiske diagnoser vi jævnligt ser, er:

•Lungeemboli

•Endocardit

•Pericardit

•Hypertension

•Lipotymi

 

 


Siden er sidst opdateret: 09-11-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring