Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Ny organisering af Praksiskonsulentordningen på OUH på vej

Grafisk illustration med papirmænd, der holder i hånden. Billedet skal illustrere samarbejde.

Samarbejdet og samspillet mellem almen praksis og OUH er af stor betydning for at løfte det fælles (populations)ansvar og sikre sammenhængende patientforløb. For at sikre dette fortsatte gode samarbejde er det nødvendigt at nytænke Praksiskonsulentordningen på OUH.

Der har igennem mange år været Praksiskonsulentordning på OUH. Ordningens overordnede formål er at smidiggøre og udvikle samarbejdet mellem almen praksis og sygehuset til gavn for patienterne. I takt med udviklingen i sundhedsvæsenet er det OUH’s vurdering, at setuppet for Praksiskonsulentordningen i sin nuværende form ikke længere understøtter den fornødne sammenhæng mellem sektorerne, hvorfor OUH vil ændre i ordningen.

 - Samarbejdet med almen praksis er og har altid været vigtigt for OUH for at løfte det fælles ansvar og sikre de gode sammenhængende patientforløb. Vi har sat stor pris på det engagement, som vore praksiskonsulenter og koordinatorer har leveret over årene. Men vi må også følge med tiden og den generelle udvikling af sundhedsvæsenet, fortæller direktør Bjarne Dahler-Eriksen.

 

Ny struktur og opgavesæt - og bedre forankring

Direktionen på OUH ønsker at styrke Praksiskonsulentordningen ved blandt andet at knytte den tættere til kvalitetsudviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og ved så vidt muligt at tilknytte en almen praktiserende læge fra hver Kvalitetsklynge som praksiskonsulent ved OUH. Dette skal være med til at forbedre samarbejdet og sikre bedre og bredere repræsentation såvel af almen praksis på OUH som i forhold til almen praksis’ bagland.

Det er også planen at tilknytte henholdsvis en læge fra almen praksis samt en ledende overlæge på OUH som praksiskoordinatorer. På OUH vil der desuden ske en forankring og understøttelse af Praksiskonsulentordningen ved, at afdelingerne forpligtes og involveres i endnu højere grad.

 De foreslåede ændringer af PKO skal sikre:

  • Sammenhængende patientforløb
  • Forankring af Praksiskonsulentordningen på afdelingerne på OUH
  • Repræsentation blandt almen praksis i OUH’s optageområde og dermed større muligheder for at sikre samarbejde på tværs

 Opgavesættet for og rollen som praksiskonsulent og praksiskoordinator vil følgelig også ændre sig, blandt andet vil der for de nye praksiskonsulenter være et større fokus på formidling og repræsentation af kollegaer i almen praksis.

 

Opsigelse af kontrakter – opfordring til at søge

En ærgerlig konsekvens af ændringen af ordningen har desværre været opsigelse af nuværende kontrakter for konsulentydelser ved praksiskonsulenter, således at kontrakterne ophører med udgangen af januar 2021.

Bjarne Dahler-Eriksen fortæller videre; -Det har været en beslutning, som har været undervejs i noget tid, og samtidig er det vigtigt at understrege, at årsagen til ændringerne ikke er utilfredshed med det arbejde, der er blevet udført, men det handler om, at Praksiskonsulentordningen i sin nuværende form ikke i tilstrækkelig grad matcher de udfordringer, vi står overfor nu og i fremtiden. Vi håber, at vi med en ny organisering kan være med til at understøtte samarbejdet endnu mere mellem almen praksis og OUH fremadrettet.

Bjarne Dahler-Eriksen opfordrer til, at alle interesserede almen praktiserende læger herunder også nuværende praksiskonsulenter indsender en ansøgning til de nye stillinger.

 

Fremtiden

Hvad angår kvalitetsklyngerne i almen praksis, så er intentionen for OUH ikke at ville blande sig i det arbejde, der foregår i klyngerne.

-Vi har stor respekt for, at almen praksis i deres kvalitetsklynger selv bestemmer, hvad de beskæftiger sig med. Vores hensigt er alene, i forhåbentligt samspil med klyngerne, at forbedre og understøtte samarbejdet og kommunikationen mellem OUH og alle almen praksis i OUH’s optageområde. Vi kommer ikke som stort sygehus og fortæller, hvad klyngen eller den enkelte almen praksis skal gøre, men vi vil gerne forbedre og dyrke samarbejdet og kommunikationen på tværs – sammen; pointerer Bjarne Dahler-Eriksen afslutningsvis.

De nærmere detaljer i den ændrede Praksiskonsulentordning vil fremgå af et snarligt kommende stillingsopslag og funktionsbeskrivelse. 

 

/Lasse Borre og Lene Hinnerup Hartmeyer


Siden er sidst opdateret: 26-10-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring