Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilPatientrelaterede afdelingerpilOdensepilSteno Diabetes Center OdensepilNyhederpilNy digital læringsplatform inden for diabetisk øjenscreening skal klæde sundhedsprofessionelle bedre på til at forebygge synstab

Ny digital læringsplatform inden for diabetisk øjenscreening skal klæde sundhedsprofessionelle bedre på til at forebygge synstab

Virtuel okulær læringsplatform - VIOLA

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) har netop lanceret en ny virtuel okulær læringsplatform kaldet ’VIOLA’, der er udviklet i samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og Øjenafdeling E på Odense Universitetshospital

 
Som en del af SDCO’s regionale behandlingstilbud om sammedagsscreening for diabeteskomplikationer, får diabetespatienter i hele Region Syddanmark i dag blandt andet foretaget en diabetisk øjenscreening, der skal være med til at forebygge skader i øjets nethinde (diabetisk retinopati). Diabetisk retinopati er en af de hyppigste årsager til svagtsynethed blandt yngre og midaldrende i Danmark, men da sygdommen først mærkes, når skaden er sket, er det ekstremt vigtigt, at gennemgå livslang øjenscreening, så synstruende forandringer på nethinden kan opspores tidligt.
 
Centralt graderingscenter
 
De diabetiske øjenscreeninger bliver vurderet i Graderingscenter SDCO, som er et centralt center beliggende på Odense Universitetshospitals øjenafdeling, hvor øjenspeciallæger vurderer øjenfotos sendt telemedicinsk fra syv diabetesambulatorier på regionens sygehuse.
 
En række sygeplejersker, bioanalytikere og optikere, som er ansvarlige for patientundersøgelserne ved sammedagsscreeninger på diabetesambulatoriernes screeningsstationer, gennemgår en grundig oplæring i øjenscreening, da det er dem, der i dag foretager den indledende øjenscreening. 
 
- Det er vigtigt for os, at de dygtige sundhedsprofessionelle, som foretager screeningerne, har kendskab til sygdommen og dermed mulighed for at tage den første, vigtige snak med patienterne om forebyggelse og behandling af diabetisk øjensygdom. Det er derfor essentielt, at vi hjælper vores kolleger med at sikre dette og i den forbindelse helt oplagt, at udarbejde en virtuel løsning, hvor man i egen tid og eget tempo får skræddersyet et kursus, som er tilpasset ens personlige behov, forklarer professor, overlæge Jakob Grauslund, der har stået i spidsen for etableringen af graderingscenteret og kompetenceudviklingen af de sundhedsprofessionelle.
 
Virtuel kompetenceudvikling
 
I forbindelse med oplæringen af de sundhedsprofessionelle tilknyttet den diabetiske øjenscreening, var interessen og behovet for selvstændig kompetenceudvikling stor. Dette gav anledning til et samarbejde med professor Thiusius Savarimuthus forskningsgruppe fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, om at udvikle den virtuelle okulære læringsplatform, VIOLA, som har til formål, at oplære sundhedsprofessionelle i at vurdere forskellige grader af diabetisk retinopati. 
 
- Jeg er utrolig stolt af dette samarbejde, der er med til at bane vejen for nye måder at tænke kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle på – ikke kun i Region Syddanmark, men både nationalt og internationalt, udtaler Centerdirektør Jan Erik Henriksen.
 
Ifølge Jakob Grauslund, er det banebrydende ved VIOLA, at man med robotteknologiske løsninger for første gang laver et undervisningsforløb, hvor kursisten selv skal identificere og markere diabetiske øjenforandringer på skærmen. Det er med til at sikre en god forståelse for sygdommen og dermed en forbedret hospitalsbaseret øjenscreening, hvor vi kan hjælpe patienter med diabetes til at fastholde tilknytningen i et livslangt screeningsforløb og dermed bidrage til at reducere antallet af personer med diabetesbetinget synstab.
 
Lancering og fremtidig satsning inden for kunstig intelligens
 
VIOLA er netop blevet implementeret i SDCO og tilbydes nu alle sundhedsprofessionelle, som ønsker optræning og certificering i gradering af diabetisk retinopati. 
 
- Sideløbende med lanceringen af VIOLA, er vi i færd med udvikle diabetisk øjenscreening med kunstig intelligens – en satsning på forskningsområdet, hvor vi arbejder på at konstruere en screeningsalgoritme, som kan assistere ved identifikation af patienter med synstruende diabetisk retinopati, afslutter Jakob Grauslund.
 
Om VIOLA
 
 • VIOLA er en virtuel okulær læringsplatform, der har til formål at oplære sundhedsprofessionelle i at vurdere forskellige grader af diabetisk retinopati (DR)
 • Det diabetiske øjenscreeningskursus i VIOLA opbygges af 7 lektioner, som hver især svarer til en bestemt grad af DR. Hver lektion indeholder en indledende undervisningsvideo efterfulgt af nogle markeringsøvelser, hvor man skal identificere en række diabetiske øjenlæsioner, der herefter vil blive sammenholdt med ekspertvurderinger og afsluttes med en graderingstest/ klassifikationsopgave. 
 • Kurset varer 6 timer og afsluttes med en certificeringstest, der er tilpasset efter niveau (en basal test, der lærer dig at skelne mellem øjne med og uden DR, og en avanceret test, der lærer dig at identificere den eksakte grad af DR og dertilhørende angivelse af behov for henvisning til øjenbehandling)

 

Om Graderingscenter SDCO 
 
 • I marts 2019 blev Graderingscenter SDCO etableret, som et centralt center i Region Syddanmark, der vurderer øjenfotos sendt fra syv diabetesambulatorier på regionens sygehuse (herunder Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus).
 • Siden etableringen har over 10.000 patienter fået taget et øjenfoto. I februar 2020 blev der i gennemsnit dagligt foretaget 48 øjenscreeninger med en rekord på 60 personer om dagen – grundet COVID-19-epidemien er der dog lige p.t. en nedgang i screeningskadencen. 
 
Kontakt
 
 • Professor, overlæge Jakob Grauslund, Steno Diabetes Center Odense og Øjenafdeling E, OUH
  jakob.grauslund@rsyd.dk, 6541 2782
 • Professor Thiusius Rajeeth Savarimuthu, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU
  trs@mmmi.sdu.dk, 2440 9545
 • Centerdirektør Jan Erik Henriksen, SDCO
  jeh@rsyd.dk, 2033 2071
 

Siden er sidst opdateret: 18-09-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring