Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kommuner, almen praksis og OUH står sammen i kampen mod COVID-19

 

OUH Praksisnyt september 2020 - COVID19 SOF

I marts måned stod det klart, at man skulle forberede sig på at imødekomme en COVID-19 pandemi i Danmark. Internt på OUH blev der igangsat mange forskellige tiltag for imødekomme dette. Også i det lokale samordningsfora (SOF-OUH) blev der igangsat tiltag, der kunne være med til at sikre patienternes forløb i kommuner, hos almen praksis og på OUH, skulle OUH blive presset af COVID-19 patienter. Selve forløbet har bevist, at der er et stærkt samarbejde på tværs af sektorerne.

- Når vi står sammen, kan vi klare opgaven; konstaterer OUH's sygeplejefaglige direktør Mathilde Schmidt-Petersen. Hun fortæller, at samarbejdet i SOF-OUH har fungeret godt i mange år, men at man med COVID-19 pandemien i Danmark så, at det lokale samarbejde blev intensiveret. – Vi stod over for en situation, som vi ikke helt kendte udfaldet af, men alle partere i SOF-OUH var meget enige om, at vi skulle løse opgaven, og vi kunne gøre det, hvis vi stod sammen. Vi fik en meget stor forståelse og deraf respekt for hver enkeltes andel og afhængigheden af hinanden for at kunne løse udfordringerne og arbejdet mod det fælles mål; sammen at understøtte patienternes forløb i forbindelse med COVID-19 situationen.

Tæt dialog har været uundværlig
I starten af COVID-19 smittens indtog i Danmark, blev der sendt mange nye retningslinjer ud fra myndighedernes side. For at sikre hurtigere afklaring af spørgsmål relateret til det tværsektorielle samarbejde, og implementering af tiltag for at imødekomme COVID-19 patienternes behov i et sammenhængende patientforløb besluttede  SOF-OUH, at der skulle være en tættere dialog. Derfor besluttede man at  afholde ugentlige videomøder og at prioritere daglige telefonmøder mellem SOF-OUH formændene; – De regelmæssige videomøder har medvirket til, at vi har været meget mere agile og samstemte, således vi hurtigt har kunnet implementere myndighedernes retningslinjer bedst muligt fortæller Mathilde Schmidt-Petersen. Hun forsætter – Vi blev eksempelvis ret hurtigt enige om hvilke patientgrupper, der kunne behandles i kommunerne, hvis vi fra OUH’s side blev nødsaget til at sende patientgrupper tidligere hjem pga. pres fra COVID-19 patienter

Fælles forståelse på tværs skaber bedre grundlag for fremtiden
I forbindelse med det tættere samarbejde i SOF-OUH har man også haft fokus på datadeling på tværs af organisationerne og deling af OUH’s e-læringsmoduler til kommunerne.  Sådanne tiltag på tværs af sektorerne samt regelmæssige møder er det vigtigt at fastholdefremadrettet, også uden en covid-19 trussel, da det er med til at fremme forståelsen for hinandens andel af det samlede patientforløb og dermed også samarbejdet ifølge Mathilde Schmidt-Petersen. Hun afslutter med at konstatere; - Vi vil fortsætte med det gode samarbejde i SOF-OUH, og jeg har stor tiltro til, at vi i fællesskab nok skal løfte opgaven, skulle der i fremtiden blive behov for et intensiveret COVID-19 samarbejde på Fyn.

Kort om SOF-OUH
Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Til at understøtte sundhedssamarbejdet og de politiske visioner i Sundhedsaftalen er der nedsat en række fora på tværs af sektorerne. Herunder bl.a. de lokale samordningsfora (SOF) på de enkelte sygehusenheder, som står for implementeringen af sundhedsaftalen.

SOF-OUH er et samarbejde med OUH og almen praktiserende læger og de 9 kommuner på Fyn. Normalvis er Middelfart kommune en del af SOF Lillebælt og ikke en del af SOF-OUH, men under COVID-19 situationen blev Middelfart også inviteret med ind i SOF-OUH som satellit kommune.

Læs mere om SOF samarbejdet og Sundhedsaftalen her.

 

/Lene Hinnerup Hartmeyer

 


Siden er sidst opdateret: 25-08-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring