Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Fagligt nyt


Link En prisvinder vender hjem
Lene Borgen Esmann tiltræder som ny oversygeplejerske på Steno Diabetes Center Odense 1. januar 2022.
Link OUH får selvstændig afdeling for klinisk farmakologi
Den nye afdeling etableres 1. januar 2022 og får Mette Marie Hougaard Christensen som ledende overlæge.
Link Ny professor i akutmedicin i Odense
Klinisk professor i akutmedicin, Mikkel Brabrand, flytter sit professorat på Syddansk Universitet med tilknytning til Sydvestjysk Sygehus til Odense Universitetshospital pr. 31. januar 2022.
Link Ny professor i kræft og familiesygepleje
Karin Brochstedt Dieperink, sygeplejerske, ph.d. er ny professor i kræft og familiesygepleje på Onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, SDU, hvor hun også er viceinstitutleder.
Link Øjenforskere får bevilling til at se behandling fra patientens perspektiv
Lonny Stokholm fra OPEN modtager 2,8 millioner kroner fra VELUX FONDEN til at undersøge, hvilke barrierer patienter med våd AMD oplever i forhold til behandling – og hvad man kan gøre ved dem.
Link Professor i nyresygdomme
Overlæge, ph.d. Claus Bistrup er udnævnt til professor ved Klinisk Institut, SDU sideløbende med sin ansættelse som overlæge ved Afdeling Y på OUH.
Link Morten Sodemann modtager Folkesundhedsprisen
Med et stort engagement og en klar retorik har Morten Sodemann været meget synlig i debatten om overrepræsentationen af smitte blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund under COVID-19.
Link Ny forskningsleder i Forskningsenheden OPEN
​Katrine Hass Rubin er den 1. september tiltrådt som ny forskningsleder ved Forskningsenheden OPEN.
Link Aleksander Krag ny vice-generalsekretær for EASL
​Som den første dansker er Aleksander Krag, professor i leversygdomme og leder af eliteforskningscentret FLASH på SDU og OUH, udnævnt til vice-generalsekretær for det internationale videnskabelige selskab for leversygdomme.
Link Ny professor og specialeansvarlig overlæge i øjensygdomme på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
Jakob Grauslund (44 år) er tiltrådt i en permanent stilling som klinisk professor i øjensygdomme på Klinisk Institut, Syddansk Universitet, i kombination med en stilling som specialeansvarlig overlæge på Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital.
Link VELUX FONDEN bevilliger 3,7 mio. kr. til forskning af ældre med hæmatologisk kræft
VELUX FONDEN bevilliger 3,7 mio. kr. til et studie på OUH, der skal undersøge hvilken betydning en tilføjelse af specialiseret ældemedicinsk vurdering forud for behandlingsstart kan have for behandlingsforløbet for hæmatologisk kræft.
Link Forskningsprojekt tester effekt og sikkerhed ved COVID-19 vaccinen fra Janssen (Johnson & Johnson)
ENFORCE PLUS skal vaccinere 1000 personer med COVID-19 vaccinen fra Janssen (Johnson & Johnson) og følge dem tæt, så myndighederne får et godt grundlag for at vurdere denne vaccine sammen med de øvrige COVID-19 vacciner.
Link Ny forskningsleder på Patologisk Afdeling
Den 1. august 2021 tiltræder lektor Kent Søe som ny forskningsleder ved Patologisk Afdeling på Klinisk Institut og Odense Universitetshospital.
Link Samling af blodbank, mammografiscreening og laboratorium for Celleterapi på Stærmosegårdsvej
Link Professor i forebyggelse og tidlig opsporing af kolorektal cancer
Anastasios Koulaouzidis udnævnes til professor ved klinisk institut og overlæge ved Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus
Link OUH overlæge udpeget til videnskabelig komite
Sundhedsminister Magnus Heunicke har udpeget Overlæge Professor fra Hjerte- Lunge- og Karkirurgisk afdeling på OUH til videnskabelig komite
Link Læge fra Radiologisk afdeling på OUH udpeget til videnskabsetisk komite
Sundhedsminister Magnus Heunicke har udpeget læge fra Radiologisk afdeling på OUH til videnskabsetisk komite
Link Ny professor i medicinsk gastroenterologi
Overlæge på Odense Universitetshospital, Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme, ph.d. og dr.med. Mark A. Ainsworth er udnævnt til professor i medicinsk gastroenterologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
Link Videncenteret REHPA får ny leder 1. juni
Ane Bonnerup Vind har bred erfaring fra Sundhedsstyrelsen, somatiske sygehuse og senest psykiatrien i Region Sjælland
Link Forskningsprojekt på OUH undersøger virusmængde under sygdomsforløb med COVID19
Hvornår er COVID-19 allermest smitsom? Og hvor længe smitter virusset efter symptomerne ophører hos de raskmeldte? Det er nogle af de spørgsmål, som forskere på OUH søger at finde svar på ved at følge virusmængden hos covid-patienterne under deres sygdomsforløb.
Link Nye uddannelsesstillinger på tværs skal få flere sygeplejersker til OUH og få dem til at blive
En ny type uddannelsesstilling på tværs af FAM, Geriatrisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling har vakt interesse – både blandt nyuddannede og mere erfarne sygeplejersker på OUH. Snart afslutter den første sygeplejerske sit forløb, og allerede nu er de næste uddannelsesstillinger på tværs af specialer undervejs.
Link Fra akutteam til Infektionsmedicin: Nina Andersen ny oversygeplejerske på afd. Q
Efter at have opbygget Akutteam Odense og været leder af det i en årrække, vender Nina Andersen ”tilbage” til OUH, hvor hun er ansat som oversygeplejerske på Infektionsmedicinsk Afdeling Q fra 1. maj
Link Morten Vinther Nielsen ny overradiograf på Radiologisk Afdeling
Den 1. maj overtager Morten Vinther Nielsen posten som overradiograf efter Lene Tarp, som stopper ved udgangen af april.
Link Kristian Bergholt Buhl bliver ny ledende overlæge på Geriatrisk Afdeling G, Svendborg og Sygehusenheden Ærø, OUH
Kristian Bergholt Buhl har siden 1. november 2020 været konstitueret i jobbet.
Link Center for Arvelige og Komplekse Sygdomme på Odense Universitetshospital kan nu fejre 2 års fødselsdag
Center for Arvelige og Komplekse Sygdomme (CAKS) har været i drift siden begyndelse af 2019 og kan derfor nu fejre 2 års fødselsdag. Samtidig kan det fejres, at 21 sygdomme og herunder lige knap 400 patienter er blevet tilknyttet.
Link Mette Maria Skjøth ny oversygeplejerske på afdeling I, Hudafdeling og Allergicentret
- Afdeling I har rigtigt meget at byde på. Afdelingen varetager komplekse patientforløb inden for allergiske sygdomme og hudsygdomme og sidder tungt på forskning og høj specialisering og det vil jeg rigtigt gerne arbejde med, siger Mette Maria Skjøth.
Link Charlotte Hollmann oversygeplejerske på Neurokirurgisk afdeling U
Oversygeplejerske Charlotte Hollman tiltræder stillingen som oversygeplejerske på Neurokirurgisk afdeling U efter at have været konstitueret i jobbet siden den 01.12.2020.
Link Ny professor i kardiologi i Svendborg
Overlæge, ph.d. Jess Lambrechtsen er pr. 1.marts udnævnt til professor i kardiologi ved Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospitals afdeling i Svendborg.
Link Ambition: Flere faggrupper bør forske
Ny forskningsstrategi skal også sikre, at patienter og pårørende tænkes ind i alle led af forskningsprocessen.
Link Binyrebarkhormon på OUH udnævnes som regionens næste Center for Klinisk Excellence
Forskningscenteret EXCENTRICC på OUH modtager Region Syddanmarks udmærkelse som ”Center for Klinisk Excellence”. Med udmærkelsen følger 7,5 millioner kr., som skal bruges til at forske i, hvordan binyrebarkhormonerne påvirker helbredet, og hvordan behandlingen af patienter med binyrebarkhormon-relaterede sygdomme kan forbedres.
Link Professor i klinisk biomekanik på OUH og SDU
Anders Holsgaard Larsen er udnævnt til professor i klinisk biomekanik ved SFU og Ortopædkirurgisk Afdeling O
Link Hjernekræftsforskere på OUH modtager bevillinger fra Knæk Cancer
Hvert år rammes 250 danskere af den aggressive form for hjernekræft glioblastom, som der endnu ikke findes en effektiv, helbredende behandling til. Bo Halle og Helge Thisgaard forsker i glioblastomer og har modtaget bevillinger fra Knæk Cancer i forbindelse med forskningsprojektet.
Link Ny forskning om vitamin K-antagonister kan bane vej for bedre behandling
Et nyt studie viser, at behandling med vitamin K-antagonister kan være forbundet med mere kranspulsåreforkalkning end NOAK-midler.
Link Professor i evidens-baseret medicin og klinisk forskningsmetode på SDU
Overlæge, ph.d. Asbjørn Hróbjartsson er udnævnt til klinisk professor på Klinisk Institut, SDU. Han er leder af Center for Evidensbaseret Medicin Odense (CEBMO) ved Odense Universitetshospital og SDU. Han har ledet centeret siden dets etablering i 2015 med ansvar for forskning, undervisning og metodologisk rådgivning.
Link Mads Thomassen professor i genetik
Cand. scient. ph.d. Mads Thomassen er udnævnt til professor i genomisk medicin på Klinisk Institut, SDU, Forskningsenheden for Human Genetik og Odense Universitetshospital, OUH.
Link Lillian Bomme Ousager ny professor i genetik
Ledende overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling, OUH, ph.d. Lillian Bomme Ousager er udnævnt til professor i genetik ved Klinisk Institut, SDU. En professor med bred erfaring indenfor forskning, klinik, uddannelse og ledelse.
Link Ny professor i klinisk Geriatri på SDU og OUH
Overlæge, ph.d. Jesper Ryg er 1. juli 2020 udnævnt til klinisk professor i geriatri i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Link OUHs Strategi for sygepleje 2020-2023
OUH’s Strategi for sygepleje 2020-2023 sætter retningen for den kliniske sygeplejes udvikling på OUH mod bl.a. mere nærhed til patienten, større inddragelse af patienter og pårørende, et styrket samarbejde med primær sektoren, en bedre udnyttelse af teknologien og et styrket fokus på uddannelse og kompetenceudvikling.
Link Ny professor i klinisk mikrobiologi på OUH og SDU
Niels Nørskov-Lauritsen er udnævnt til klinisk professor i klinisk mikrobiologi ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, og overlæge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH, Odense.
Link Professor i sårbarhed på SDU og OUH
Ph.d. Dorthe Nielsen er ansat som professor i sårbarhed ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital og Geriatrisk afdeling G ved Odense Universitets Hospital samt ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Siden er sidst opdateret: 04-06-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring