Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Når patientkonsultationen bliver virtuel

 

OUH Praksisnyt juni 2020 - Virtuelle konsultationer

COVID-19 pandemien har skabt store forandringer for alle. Også i mødet med patienterne er der sket forandringer. Mange alment praktiserende læger har i højere grad end tidligere gjort brug af virtuelle konsultationer. Men hvad tænker professoren og den almen praktiserende læge egentligt herom?

Virtuelle konsultationer mellem patient og læger har tidligere været forbeholdt lande såsom eksempelvis Australien, USA eller Canada, som har lange afstande mellem patienterne og de sundhedsfaglige tilbud. Men i forbindelse med COVID-19 pandemien har man også i Danmark og i almen praksis skulle indstille sig på en anden hverdag med videokonsultationer for at kunne stille behandling til rådighed for de patienter, der har været i risikogruppen. Dette har man gjort for at minimere smitterisikoen for disse i forbindelse med deres til tider oftere længere behandlingsbehov.

Virtuelle konsultationer i almen praksis – før og efter COVID-19
Selvom virtuelle konsultationer har været tilgængelige i dele af sundhedsvæsenet i nogle år, så har det også krævet tilvænning. Almen praktiserende læge og praksiskonsulent Eilif Hedemann i Nyborg Kommune fortæller om hans brug af virtuelle konsultationer før og efter COVID-19; - Der er sket en holdningsændring ved brugen af virtuelle konsultationer i forbindelse med Covid-19. Før pandemien var jeg som almen praktiserende læge nervøs for kvaliteten, og om det medførte ekstra arbejde for os. Og jeg oplevede faktiske heller ikke rigtig nogen efterspørgsel fra patienterne på de virtuelle konsultationer. Det må man sige har ændret sig grundet COVID-19. Vi har haft en øget interesse fra patienterne for brugen af virtuelle konsultationer i løbet af de sidste par måneder, og de virtuelle konsultationer har fungeret rigtig godt på appen Min Læge.

Professor og forskningsleder Kristian Kidholm fra OUH/SDUs Center for Innovative Medicinske Teknologier forklarer også, at COVID-19 har medført, at mange patienter på OUH også i højere grad til vælger de virtuelle konsultationer; - Tidligere brugte man virtuelle løsninger som et tilbud for at lette de kroniske patienter, som ofte skulle på hospitalet eller til den almen praktiserende læge, men med pandemien har virtuelle konsultationer været med til at sikre, at vi som sundhedsudbydere kan stille behandling til rådighed. Mange patienter har været bange for eksempelvis at komme på hospitalet pga. smitterisikoen og transporten, hvorfor virtuelle konsultationer har været den bedste løsning i disse tilfælde.

Flere virtuelle konsultationer – men ikke i alle tilfælde
I takt med øget brug af de virtuelle konsultationer er spørgsmålet så, om man skal tilbyde alle patienter en sådan løsning. Kristian Kidholm fortæller, at der bør være en selektion i tilbuddet for virtuel konsultation; - Det er ikke egnet for alle patienter, kun de kognitive friske som ikke skal fysisk undersøges, og de patienter som ønsker det. I sidste ende er det op til den ansvarlige læge at vurdere, hvem og hvornår der kan tilbydes virtuelle konsultationer fremfor fremmøde.

Dette bakker Eilif Hedeman også op omkring, og han tilføjer; - Det er vigtigt at finde en balance mellem fremmøde og virtuelle konsultationer og sikre, at det ikke bare bliver til ”discount-konsultationer”. Han tilføjer; - Virtuelle konsultationer er især gode til visitationen af patienter med synlige tilstande som f.eks. hudforandringer, bygkorn osv.  Samtidigt kan det med fordel bruges til patienter med angst og depressioner, som er utrygge ved at komme ind til en fysisk konsultation.

Og især når det kommer til trygheden hos patienterne, mener Eilif Hedemann, at videokonsultationer kan bruges positivt. F.eks. i lægevagten oplever man, at patienterne nogle gange kontakter os ”for en sikkerheds skyld”. Når vi som fagpersoner kan se med via en virtuel konsultation og vurdere, at tilstanden ikke behøves at blive tilset med fysisk fremmøde, oplever vi, at patienterne er mere trygge ved en plan med observation i hjemmet, end de ellers ville have været, hvis vi bare havde talt sammen i telefon.  

Kristian Kidholm fortæller også; - Vi har haft en del projekter på OUH, som netop viser, at video i nogle tilfælde kan være mere intenst end det at mødes med patienten. Der har ikke været noget, der indikerer, at der er manglende tryghed og nærvær i de virtuelle konsultationer. Og vi har lavet projekter med en del patientgrupper såsom forældre med for tidligt fødte børn og geriatriske patienter. Disse studier har ikke vist, at patienterne har manglet nærvær og tryghed med brugen af de virtuelle konsultationer.

Fremtiden for virtuelle konsultationer
Kristian Kidholm fortæller, at man har et unikt udgangspunkt for afholdelse af flere virtuelle konsultationer i fremtiden; - I Danmark er vi rigtig langt fremme med telemedicin, da vi har et sundhedsvæsen, der understøtter brug af digitale teknologier. Vi har i Danmark generelt gode internetforbindelser, og en stor del af befolkningen har adgang til smartphones eller PC. Så præmisserne for en bredere udbredelse af virtuelle konsultationer er absolut til stede.Og ifølge Eilif Hedemann er der god grund til at benytte sig af virtuelle konsultationer i fremtiden; -De virtuelle konsultationer er helt sikkert tidsbesparende for vores patienter, og måske det også kan blive det for almen praksis, hvis vi bruger det rigtigt. Hvis vi via de virtuelle konsultationer kan få en skarpere visitation og en mere effektiv kommunikation med de ressourcestærke patienter, kan vi måske få frigjort noget tid til vores skrøbelige patienter. Vi skal dog være meget opmærksomme på, at det ikke bliver add on i forhold til alt det, som vi laver i forvejen. Så det bliver en balancegang, der skal følges tæt.

Anbefalingerne fra Kristian Kidholm er da også klare; -I fremtiden bør virtuelle konsultationer blive brugt meget mere end det bliver brugt i dag og som et vigtigt supplement til det fysiske fremmøde. Derudover forventer jeg også, at den virtuelle konsultation i fremtiden vil blive udvidet med indsendelse af data fra patienten såsom hjemmemålinger og spørgeskemaer.

Eilif Hedemann afslutter også med at konstatere; - Jeg er virkelig stolt af almen praksis og sygehusvæsenet generelt, at vi har været i stand til meget hurtigt at gøre brug af de virtuelle konsultationer i denne COVID-19 situation. Virtuelle konsultationer er kommet for at blive, og måske kan de være med til at starte en modernisering i måden, at vi arbejder på i primærsektoren.

Webinar om virtuelle konsultationer
Ønsker du at høre mere om almen praktiserende læge Eilif Hedemanns og professor Kristian Kidholms erfaringer med brugen af virtuelle konsultationer, kan du deltage på webinar den 22. juni 2020 kl. 16.00. Tilmelding til webinaret foregår via Plan2Learn Se program for arrangementet her.

 

Mere information

Ønsker du mere information om brugen af virtuelle konsultationer, kan du læse mere her:

 

/Lene Hinnerup Hartmeyer


Siden er sidst opdateret: 08-06-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring