Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

COVID-19: Da almen praksis rykkede ind på OUH

 

Håndslag colourbox

 

Da det i marts måned stod klart, at man også i Danmark blev ramt af COVID-19 pandemien, gik et stort arbejde i gang både nationalt men også på OUH. Skrækscenariet var, at man bl.a. ikke kunne finde nok personale til at imødekomme den forventede bølge af patienter. Derfor vendte man sig mod Almen Praksis for hjælp. Og hjælpen kom.

I marts måned gik det op for alle i Danmark, at man skulle forberede sig på at imødekomme en sygdom, som man ikke havde mødt før, og som ville medføre en stor sundhedsfagligkrise i hele landet. Et stort samarbejde på nationalt plan blev igangsat, og 21 akutmodtagelser fordelt over hele landet blev identificeret til at imødekomme COVID-19 patienter. En af disse fremskudte klinikker var på OUH, som beredte sig på at møde patienterne.


Aftale mellem OUH og almen praksis
Det stod hurtigt klart, at man især ville komme til at mangle personale på FAM OUH, hvis man skulle imødekomme patientantallet, som man havde set i Italien. Ledende overlæge på FAM OUH Michael Hansen-Nord fortæller; - Selvom vi forberedte os på diverse fronter gennem uddannelse af vore egne OUH ansatte til at kunne håndtere COVID-19 patienterne og supportere beredskabet, så kunne vi se, at vi kom til at mangle hænder, hvis antallet af patienter steg, som det blev forudsagt i begyndelsen af pandemien i Danmark.
På nationalt plan blev der igangsat forhandlinger vedrørende øget samarbejde mellem primær og sekundær sektorerne i Covid-19 krisen. Der blev dog ikke landet en aftale på nationalt plan.
Men på OUH fandt man en fælles løsning, så man fra april måned kunne byde alment praktiserende læger velkomne på FAM.


Almen praksis på OUH – en stor hjælp i hverdagen
I alt 10 alment praktiserende læger har siden april måned været tilknyttet OUH som timelønsansatte. De har haft til opgave at vurdere indkomne patienter i den fremskudte klinik.
Dette har ifølge ledende overlæge Michael Hansen-Nord været med til at sikre færre indlæggelser, hvilket har kunnet mærkes; - For hver indlæggelse kræver det op til 12 timer ekstra arbejde for vort personale, og med gennemsnitlig 42 COVID-obs. patienter i døgnet, kan det sagtens mærkes i afdelingen. Og det volumen ser ikke ud til at ændre sig de næste mange måneder!
Han fortsætter – De alment praktiserende læger, som vi har haft tilknyttet, har været rigtig gode til at møde patienterne i denne situation, og vi har sat enormt pris på det arbejde og engagement, som de har vist.


Ønske om øget samarbejde fremadrettet
Som landet efterhånden er ved at åbne op igen er, de almen praktiserende læger også ved at indfinde i deres respektive praksis.

Men ledende overlæge Michael Hansen-Nord håber, at der med afsæt i de gode erfaringer fra COVID-19 pandemien kan udvikles nye og spændende former for øget samarbejde med de alment praktiserende læger.
Michael Hansen-Nord fortæller; - I Holland har man arbejdet strategisk med de alment praktiserende læger som frontpersonale i akutmodtagelser, og det kunne vi måske godt lære af i Danmark. Den gensidige forståelse for hinandens hverdag, som vi har fået gennem et sådant forløb, har vi forventninger om, kun kan komme patienterne og overgangene mellem sektorerne til gavn. Vi har således i de sidste par måneder i FAM OUH arbejdet med et Fast Track system, hvor man evt. også kunne tænke de alment praktiserende læger ind.

Michael Hansen-Nord konstaterer afslutningsvis; -Vi har i hvert fald på OUH FAM sat stor pris på det udvidede samarbejde og ser muligheder for udvidelse af det fremtidige samarbejde.

 

 /Lene Hinnerup Hartmeyer

 


Siden er sidst opdateret: 02-06-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring