Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Leder eller vejleder på OUH under corona-forløbet

På denne side lægges beskeder og information, som er direkte målrettet afdelings- og afsnitsledere samt vejledere til elever og studerende.

 

Senest opdateret d. 02.07.2021

 

Pjece til uddannelsessøgende

 

Test af uddannelsessøgende på OUH
 
Regionen opfordrer kraftigt til, at ALLE uddannelsessøgende lader sig teste for Covid19, forud for praktik på OUH. Testen skal ligger så tæt på opstart som muligt, max. 2 dage før. Podningen kan bestilles via www.coronaprover.dk. Testen skal være en PCR-test og ikke en kvik-test.
 
Nyt: Uddannelsessøgende, der møder op uden at være testet:
 
OUH afviser ikke uddannelsessøgende, der møder op og tilkendegiver, at de ikke er blevet testet. Den uddannelsessøgende skal dog straks sendes til test, og den studerende/eleven må komme igen, når de har fået et negativt svar på test. Testen skal ikke forevises.
 
 
Uddannelsessøgende, der har haft Corona og som derfor ikke vil kunne testes negative ved en test:
 
Uddannelsessøgende, der har været smittet med Corona, kan ikke forventes at være negative ved test før 8 uger efter 1. positive test. I denne periode udgør de ikke en smitterisiko.
 
Regler for selvisolation følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der i skrivende stund er: 
 
Testet positiv med symptomer - smittefri og kan ophæve selvisolation 48 timer efter, at symptomer er forsvundet. 
 
Testet positiv uden symptomer - selvisolation indtil 7 dage efter positiv test.
 

Test under praktik / klinisk praksis:

Studerende og elever skal ligesom det faste personale lade sig teste løbende og med samme hyppighed.

  • Studerende og elever, der er ansat ved Region Syddanmark kan trække selvpodningskit ved selvbetjeningsstanderne.
  • Studerende og elever, der ikke er ansat ved Region Syddanmark kan lade sig pode i barakken eller i samfundssporet.
 
Vaccination af uddannelsessøgende på OUH
 
Region, kommuner og uddannelsesinstitutioner er enige om, at uddannelsessøgende i praktik / klinisk praksis, skal vaccineres i takt med det øvrige personale på afdelingen. Dette uanset den uddannelsessøgendes ansættelsessted. 
 
Der er endnu kun et begrænset antal vacciner i Danmark, og derfor prioriteres vaccinerne til det frontpersonale, der er i størst risiko for smitte. Det vil sige, at uddannelsessøgende på COVID-afsnit, FAM, intensiv eller andre afdelinger og afsnit med høj risiko for smitte, er de første til at få tilbudt vaccinen sammen med det øvrige personale. Studerende på afdelinger eller afsnit, der endnu ikke er blevet tilbudt vaccinen, vil få tilbuddet samtidig med, at personalet på den pågældende afdeling bliver tilbudt vaccination.
 

 

Det er afdelingsledelsens ansvar at sikre, at de uddannelsessøgende kommer med på vaccinationslisterne på lige fod med det øvrige sundhedspersonale. Afdelingerne skal blot sende cpr-numre med tilhørende afdeling på de studerende til Økonomi og Plan (ØP), så får medarbejderne i ØP dem med i systemet.  

 

Opdateret d. 23.09.2020 kl. 15.40:

 

Denne pjece til studerende og elever i praktik på sygehuse og i kommuner er netop udkommet. Den vedrører forholdsregler i forhold til Covid-19 samt en kraftig opfordring til at lade sig teste 3-4 dage inden praktikstart. Pjecen findes også på den side, der er henvendt til studerende og elever.

 

Opdateret 20.08.2020 kl. 15.35:

 

Orientering vedr. studerende i klinik i efteråret 2020 ift. Covid-19: 

Hvis de har symptomer på Covid-19   
Studerende i klinisk ophold skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer: De skal blive hjemme, hvis de har symptomer på Covid-19 - og tage kontakt til deres praktiksted, som eventuelt vil henvise dem til test.


 

Opdateret 20.03.2020 kl. 12.01:

OUH finder det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig kan passe eventuel fritidsarbejde i primær sektor.

På baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og i samråd med både Dansk Sygeplejeråd og infektionsmedicins afdeling, OUH, finder OUH det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig passer eventuel fritidsarbejde i primær sektor og andre steder.
Vi forudsætter, at man som uddannelsessøgende og medarbejder i sundhedssektoren udviser en særlig omhyggelighed ved omgang med mulige smittede i kraft  af ens viden om hygiejniske forholdsregler generelt og specifikke  forholdsregler i forbindelse med Coronavirus.

 

Opdateret d. 19.03.2020:

 Læs udtalelse fra sygeplejefaglige direktør, Mathilde Schmidt-Petersen om coronasituationen og klinisk uddannelse og praktik - find linket ude til højre på denne side.

 

 


Siden er sidst opdateret: 02-07-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring