Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

ForsidepilOm OUHpilDet nye OUHpilNyhederpilPlan for organisering og ledelse på Nyt OUH sendes i høring

Plan for organisering og ledelse på Nyt OUH sendes i høring

Visualisering

Høj specialisering skal understøttes af stærke fællesskaber omkring patienterne i forbindelse med flytningen til det kommende universitetshospital.

- Vi har specialisterne – nu vil vi blive endnu dygtigere til at møde og favne patienterne i fælle-skaber på tværs af hospitalet og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sådan siger adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen om forberedelserne frem mod det nye universitetshospital. Direktionen har netop sendt et udkast om organisering og ledelse på Nyt OUH i høring.

- Der er stadig nogle år til 2023, hvor vi skal flytte ud på den nye matrikel, men vi er heldigvis i god tid med at få styr på planlægningen. Vi er rigtigt godt på vej, siger adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.

Han peger på, at OUH både har en velfungerende organisation og en robust økonomi. Det har betydet, at det ikke er nødvendigt med store organisationsændringer. Høringsudkastet går derfor overordnet ud på, at OUH bevarer de nuværende afdelinger med afsæt i de lægelige specialer med afdelings-ledelserne i spidsen, men indfører nogle roller, der hjælper tværgående fællesskaber på vej.

- Det er vigtigt, at vi arbejder med velkendte og stabile strukturer, når vi står over for den kommende store flytteopgave. Samarbejde og nye roller skal binde fagligheden sammen – ikke organisationsændringer, siger adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.
 

Værtskab og flowansvarlig overlæge
Som noget nyt introducerer direktionen to begreber: Værtskaber og flowansvarlig overlæge. Begge elementer skal understøtte fællesskaber på tværs af afdelinger og specialer, så patienter får et sammenhængende og effektivt patientforløb.

Et værtskab er defineret som en rolle, hvor en afdeling f.eks. har ansvaret for driften af senge på flere afdelinger. Rollen kan også indebære, at værtsafdelingen skal stå for en fælles reception og de servicefunktioner, der er i et givent område. Værten skal løse tværgående opgaver på vegne af flere afdelinger – og på den måde styrke fællesskabet på tværs.

Ideen med en flow-ansvarlig overlæge handler også om at udbygge fællesskaber omkring patienterne. Den flowansvarlige overlæge skal sørge for at styrke det gode og effektive patientforløb, så patienter f.eks ikke venter for længe på forskellige undersøgelser i løbet af en behandling.

- Vi er som universitetshospital sat i verden for at give højt specialiseret behandling, men vi bliver nødt til at møde patienterne i fællesskaber for at understøtte patientens behandlingsforløb, siger adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen om tankerne bag de nye roller.

På det kommende universitetshospital bliver alle sengestuer samlet i sengeslanger, hvor ensengsstuerne ligger side ved side, ligesom alle operationsstuer bliver samlet to operationsområder. På det nuværende OUH ligger afdelingernes sengestuer og operationsstuer spredt over hele sygehusets matrikel.

- Lige nu kan det derfor måske være svært for afdelingerne rent praktisk at se sig i et fællesskab, drevet af en værtsafdeling. Men vi skal have afprøvet så mange principper som muligt allerede nu – og øve os, før vi skal flytte, siger adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.

Høringen om udkastet til ledelse og organisering på Nyt OUH varer fra den 20. februar til den 20. april. Alle høringssvar bliver samlet og vil ligge til grund for direktionens beslutning, som bliver meldt ud i maj.

Vedhæftet: Høringsudkast: Ledelse og organisation Nyt OUH


Kontakt for yderligere oplysninger:

Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen,
niels.noergaard.pedersen@rsyd.dk, 20 28 20 71

Sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen,
mathilde.schmidt.petersen@rsyd.dk, 22 88 54 98

Lægelig direktør Kim Brixen,
kim.brixen@rsyd.dk, 51 20 97 87

Lægelig direktør Michael Dall,
michael.dall@rsyd.dk, 28 73 22 34

Lægelig direktør Peder Jest,
peder.jest@rsyd.dk, 40 82 73 41

Direktør Torben Hedegaard Jensen,
torben.hedegaard.jensen@rsyd.dk, 21 25 01 95


Siden er sidst opdateret: 21-02-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring