Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

ForsidepilOm OUHpilPatientrelaterede afdelingerpilOdensepilKlinisk Mikrobiologisk AfdelingpilFagpersonerpilNyhederpilStigning i forekomst af vancomycin-resistente enterokokker (VRE) på OUH

Stigning i forekomst af vancomycin-resistente enterokokker (VRE) på OUH

I årets første måneder er der på OUH desværre set en stigning i antallet af de resistente bakterier VRE blandt patienter på OUHs Odensematrikel.  I Østdanmark har man i flere år haft store problemer med en høj forekomst af VRE, og denne situation vil OUH forsøge at undgå.

Selvom det ikke kan afvises, at stigningen på OUH skyldes, at patienterne allerede var VRE-smittede ved indlæggelsen, er det mest sandsynligt, at smitten også findes på hospitalet, da VRE-bakterien er kendt for at trives i hospitalsmiljøer.
 

Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er resistente tarmbakterier, som almindeligvis ikke giver gener, men de kan forårsage infektioner hos svækkede patienter, herunder urinvejsinfektioner, infektioner i katetre osv. og infektion i blodbanen (bakteriæmi).
Men heldigvis oplever langt de fleste VRE-smittede slet ikke nogen symptomer – og hos mange forsvinder bakterien igen af sig selv uden gener. Alligevel vil hospitalerne helst undgå at VRE findes på hospitalet.

Bakterierne trives i miljøer, hvor forbruget af bredspektrede antibiotika er højt, og de spredes let blandt udsatte patienter, bl.a. fordi de desværre kan overleve lang tid i hospitalsmiljøet. Der findes antibiotika, som også kan dræbe VRE-bakterier.


På en enkelt afdeling, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, har patientscreeningen af nuværende indlagte patienter vist en høj andel af indlagte med VRE (44 procent). På denne afdeling vil alle patienter, der har været indlagt i udbrudsperioden, blive informeret direkte pr. brev om konsekvenser ved evt. smitte og hvordan de skal forholde sig ved senere infektioner og sygdomsforløb.
Afdelingen har desuden midlertidigt næsten halveret antallet af sengepladser for nemmere at kunne isolere de smittede patienter og for at kunne rense og rengøre stuerne, så de er klar til ikke-smittede nye indlagte.

OUH’s direktion har nedsat en særlig tværgående task force, der skal forhindre udbredelsen af VRE yderligere med lægelig direktør Peder Jest som formand.  


Siden er sidst opdateret: 26-06-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring