Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Epikriser - et fælles ansvar for patientens behandling

Computer

Kommunikation mellem OUH og almen praksis er en vigtig del for at sikre sammenhængende patientforløb og sikre patientens sikkerhed. Epikriser er centrale i denne kommunikation, og med den nye nationale epikrisevejledning, er der fokus på i endnu højere grad at sikre hensigtsmæssige overgange mellem sektorerne for patienten.

 

Epikrisen er et væsentligt værktøj til at sikre patientens sikkerhed. Formålet med epikrisen er, at patienten får en hensigtsmæssig, sammenhængende og sikker behandling. 1. juli 2019 trådte den nye epikrisevejledning i kraft, som har fokus på at understøtte overgangene mellem sektorerne i endnu højere grad.

  

Røde, gule, grønne og hvide epikriser

Den nye epikrisevejledning har fokus på, at den udskrivende læge har ansvaret for at gøre patientens praktiserende læge opmærksom på, hvis vedkommende anbefaler opfølgning på patienten efter udskrivelse, og hvornår dette anbefales at ske. Det kan fx være, hvis den praktiserende læge anbefales at følge op med ordination af medicin, kontrolblodprøver, røntgen og anden behandlingsopfølgning, fx sondeernæring. For at sikre at den praktiserende læge har lettere ved at skabe et overblik over, hvilke udskrevne patienter, som denne bør være opmærksom på, skal den udskrivende læge markere epikriser med enten rød, gul, grøn eller hvid. I hvilke tilfælde epikrisen skal markeres med de enkelte farver, og hvilken type af opfølgning den udskrivende læge anbefaler til den praktiserende læge, kan ses nedenfor i tabellen:

 

 Epikrise kategorier

Opfølgning på patienten bør ske akut inden for 1-2 hverdage!

Patienten er sårbar og har behov for opsøgende indsats fra egen læge.

Patienten eller dennes netværk/pårørende kan selv tage kontakt til egen læge.

Indeholder IKKE anbefaling om opfølgning hos egen læge.

 

De røde, gule og grønne epikriser er alene anbefalinger. Det er op til den praktiserende læge på baggrund af sit kendskab til patienten at foretage en selvstændig vurdering af, om det er relevant at følge anbefalingen. Den praktiserende læge opfordres også til at kontakte udskrivende læge, hvis der er spørgsmål til epikrisen.

Epikriser bør være kortfattede og målrettede til patientens praktiserende læge. Der er derfor også blevet udfærdiget lommekort til sygehuspersonalet for, hvilke oplysninger epikriserne skal indeholde:

 

 

Lommekort epikriser

 

 

 

 

 

 

Se pdf version heraf her.

 

Overlevering af epikrisen inden for rimelig tid

I den nye epikrisevejledning er afleveringen af epikrisen også i fokus. Vejledningen foreskriver nemlig, at epikrisen skal sendes hurtigst muligt fra den udskrivende læge og inden for rimelig tid efter udskrivelse, efter afslutning af et behandlingsforløb eller efter en enkeltstående kontakt. Ved gule og grønne epikriser betyder dette, at epikrissen skal sendes senest 1 hverdag efter udskrivelse og ved hvide epikriser senest 3 hverdag efter udskrivelse. Dette skal sikre, at der er tid til, at den praktiserende læge har mulighed for eventuelt at iværksætte de anbefalede opfølgninger.

 

I tilfælde af røde epikriser skal den udskrivende læge kontakte den praktiserende læge telefonisk straks efter udskrivelse. Derfor bør den praktiserende læge have opdaterede kontaktoplysninger på sundhed.dk, således kontakt til den praktiserende læge kan ske direkte og uden for mange forsinkelser i overleveringen.

 

Nye regionale retningslinjer på vej

I Region Syddanmark arbejder man i øjeblikket også på nye regionale epikrise retningslinjer, som forventes at blive godkendt i begyndelsen af 2020.

 

For flere oplysninger om den nye epikrise vejledning se her:

 

·       Retsinformation – epikrise vejledning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=204972

 

·       Styrelsen for Patientsikkerhed – information til praktiserende læger:

https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/patientovergange/vejledning-om-epikriser/praktiserende-laeger/~/media/AD50EF22FC85473C8396F60BBDA08C82.ashx

 

·       Styrelsen for Patientsikkerhed – information til sygehuspersonale: https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/patientovergange/vejledning-om-epikriser/sygehuslaeger/

 

 

/OUH Praksiskoordinatorer Erik Holk og Carsten Ottesen samt Lene Hinnerup Hartmeyer

 


Siden er sidst opdateret: 20-12-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring