Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Refusion for egenbetaling af spiraler

Region Syddanmark har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling ved spiralanlæggelser. Det betyder, at nogle patienter, der har fået foretaget en spiralanlæggelse i sygehusregi, selv har afholdt udgiften til spiralen.

Vi må nu konstatere, at dette ikke har været i overensstemmelse med Sundhedslovens regler, hvorfor vi hermed orienterer om, at det vil være muligt at ansøge om refusion af afholdte udgifter.

Det vil være et krav, at der kan fremvises tilstrækkelig dokumentation for de afholdte udgifter. Der er mulighed for (evt. mod gebyr) at kontakte det apotek, man har handlet på og få udskrevet kvitteringer på spiraler, man har købt 2 år tilbage i tiden. For at få et overblik over på hvilket apotek spiralen er indkøbt, er det muligt at anvende dette link til sundhed.dk.

Egenbetalinger, der har fundet sted for mere end 3 år siden, vil som udgangspunkt være forældede.

Få vejledning om ansøgning:

  • Telefonnummer 6541 4604
  • Telefontid: 8-15

Ansøgning vedlagt dokumentation skal sendes til:

  • Odense Universitetshospital, Økonomi og Planlægning, Kløvervænget 8, 3. sal, 5000 Odense C
  • eller som sikker mail via digital post herfra.

I sagsbehandlingen af refusionsansøgninger vil det blive vurderet, om der er indtrådt forældelse i forhold til refusionskravet i henhold til forældelsesloven (LBK nr. 1238/2015).

Refusionskrav mod regionen forældes som udgangspunkt 3 år fra kravets opståen, hvilket er det tidspunkt, hvor egenbetalingen fandt sted.
 


Siden er sidst opdateret: 28-04-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring