Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Skader ved brug af el-løbehjul

Transport

Ulykkes Analyse Gruppen ved OUH har fået flere forespørgsler om skader opstået ved brug af el-løbehjul. Disse dukkede op i det odenseanske bybillede i større omfang d. 1. juli 2019. Der er indtil nu to operatører. Derudover er der også el-løbehjul i privat eje.
 
Med henblik på at kunne følge udviklingen på området, er der oprettet koder, således at det er muligt at identificere de skader, der er behandlet på skadestuen i Odense efter brug af el-løbehjul.
 
Der er tale om en kort observationsperiode, men der er nogle karakteristika, der allerede nu kan beskrives.
 
Pr. 6. september er der registreret 22 personer med skade efter brug af el-løbehjul. En før 1. juli og resten herefter.
 
Karakteristika

 • 20 var brugere af el-løbehjul, og 2 var blevet påkørt af et sådant
 • Fordelingen af henvendelserne til skadestuen var på dag/aften/nat: 10/ 8 / 4
 • 3 af førerne benyttede hjelm, 17 benyttede ikke hjelm
 • Der var 15 mænd og 7 kvinder involveret i hændelserne
 • Aldersspændet er blandt førerne fra 11- 50 år med en gennemsnitsalder på 22,9 år. Der var 1 fører yngre end 15 år
 • I 17 af uheldsbeskrivelserne indgår ordet "væltet". Og i 4 ordet "kantsten".
 • Der var tale om skader, der minder om dem der opstå ved cykeluheld, med hånd/håndledsskader (10), ansigts/tandskader (6) og benskader (6). Der var 5, der pådrog sig knoglebrud. Der var ingen meget alvorlige skader
 • Alkohol synes ikke at spille nogen større rolle
 • I en situation skyldtes skaden at løbehjulet knækkede, og i en anden at styret knækkede af 10 skader pr. måned.
  De 22 skader svarer til ca. 10 pr. måned. Hvilket skal ses i relation til at der normalt behandles ca. 130 personer pr. måned efter cykel/knallertuheld på OUH.

 
Det er ikke muligt at udtale sig præcist om risikoen for at pådrage sig en skade ved brug af el-løbehjul. Men baseret på oplysninger om antal cyklede kilometer og antal af kørte kilometer på el-løbehjul, og med betydelig usikkerhed, synes risikoen at være 8-10 gange større ved brug af el-løbehjul fremfor cykel.
 
Forskellen vurderer vi skyldes at:

 • Der er tale om et nyt produkt som vi skal vænne os til at bruge
 • Der er tale om et produkt med et smalt styr og med små hjul, som betyder at stabiliteten er mindre ved færdsel på el-løbehjul end ved færdsel på cykel
 • El-løbehjulene har en ret høj topfart

 
Anbefalinger:
Vi vil anbefale at man øver sig i at køre på el-løbehjul inden man begiver sig ud i trafikken for alvor, samt at man anvender hjelm. Samtidig er det vigtigt, at løbehjulene holdes i en god vedigeholdelsesstandard.
 
Fakta om risikoberegningen:
 
Cykler:
Vejdirektoratet oplyser at de årligt cykles 2,88 mia. km i Danmark. OUH's optageområde omfatter ca. 6,14% af befolkningen, hvilket betyder at der cykles ca. 17.736.000 km pr måned i dette område. Med 130 skader pr. måned, betyder det at risikoen for at pådrage sig en skade der skal behandles på skadestuen ved OUH er 8,82*10-6 skader pr. km, eller at der opstår en skade for hver 113.354 kørte km.

El-løbehul:
For el-løbehjulene gælder at løbehjulene fra en operatør i perioden har kørt 156.000 km siden 1/7 2019 hvor der er registreret 22 skader. Der er dog siden tilkommet endnu en operatør, og hvis man derfor fordobler antallet af kørte km til 312.000 bliver risikoen for en skade 7,05*10-5 eller en skade for hver 14.182 kørte km.
 
Dermed er risikoen for at pådrage sig en skade der skal behandles på skadestuen, ca. 8 gange større ved brug af el-løbehjul i forhold til brug af cykel. Da vi antager at der cykles mere i en by som Odense end i landet som gennemsnit, er risikoen for tilskadekomst ved brug af cykel formentlig lidt mindre.
 
Vi håber at det på længere sigt bliver muligt at vurdere risikoen på grundlag af mere præcise trafiktællinger.
 
Generelt om UAG (Ulykkes Analyse Gruppen) ved OUH:

 • UAG er en enhed i Ortopædkirurgisk Afdeling O ved OUH hvis virke er baseret på oplysninger om tilskadekomst der behandles på skadestuen ved OUH. Der er foretaget registreringer tilbage til 1970'erne. UAG har medvirket til at udvikle de kodesystemer der anvendes på alle landets skadestuer i forbindelse med tilskadekomst.
 • Data benyttes i analysesammenhæng altid anonymiseret.
 • Oplysninger fra skadestuerne giver et mere præcist billede af ulykkes- og skademønstre end andre registre, og er i nogle tilfælde den eneste mulige kilde til oplysninger om sådanne mønstre.
 • Fx dækker de politibaserede oplysninger om trafikuheld og skader kun ca.16% af de skader der behandles på skadestuerne. Hele området af hjemme- og fritidsskader (herunder idrætsskader) og skader opstået i børnehaver, skoler og andre institutioner kan kun beskrives vha. skadestuedata. For skader opstået på cykel er kun ca. 9% med i de officielle statistikker baseret på politiets registreringer.

 
For yderligere oplysninger om UAG data se: http://www.ouh.dk/wm448131


Kontaktinformation
Niels Dieter Röck
Overlæge
tlf: 24669463
 
Jens Lauritsen
Overlæge
Tlf 61266294
 
UAG's sekretariat
tlf: 65412283
Mail: UAG@rsyd.dk

   


Siden er sidst opdateret: 04-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring