Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Universitetscenter for sårheling

Adresse Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.
Telefon Sekretær 6541 1834.
Efter kl. 15.30 kontakt vagthavende Afdeling Z.
SKS-nummer 4202230.
Lokationsnummer 579000018446.
Overlæger
  • Johnny Frøkjær.
  • Anna Marie Nielsen.
Afdelingslæger
  • Isa Baadsgaard.
  • Karin Dorsche.
Praksiskonsulent

Hans Jakob Jensen.

Behandlingsspektrum Formålet med oprettelsen af Universitetscenter for Sårheling (UfS) er at opnå en ensartet visitation, diagnostik, behandling og profylakse inden for sårområdet og gennem forskning og undervisning at optimere sårbehandlingen.
Sårcentret modtager patienter, der lider af problemsår (kroniske fod- og bensår (+/÷ diabetes), tryksår og akutte problematiske traume- og kirurgisår). Sårcentret er en integreret del af Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense Universitetshospital under navnet Z2.
Den tværfaglige struktur bygger på et tæt samarbejde med en række relevante afdelinger på Odense Universitetshospital: kirurgiske (især ortopæd-, kar- og organkirurgi), medicinske (især endokrinologi), dermatologi og mikrobiologi. Herudover samarbejdes i relevant omfang med de kliniske afdelinger, ligesom en række serviceafdelinger er vigtige for Sårcentrets funktion.
Beliggende på 12. sal i hovedkomplekset (Højhuset) på Odense Universitetshospital. Afdelingen er normeret til 16 patienter og udelukkende til behandling af patienter med forskellige typer af problemsår. Afdelingen har sit eget plejepersonale bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt fodterapeuter. Fysioterapeut kommer dagligt på afdelingen. Sårcentret har egne læger tilknyttet, men samarbejdende afdelingers personale indgår også i centerfunktionen.
Ambulanttilbud En kvalificeret sårlæge foretager den daglige visitation. De fleste patienter vil blive visiteret til det tværfaglige sårambulatorium, medens patienter med ikke sårrelaterede sygdomme, der dominerer sygdomsbilledet, henvises direkte til de relevante samarbejdende specialafdelinger.
I tilfælde af akutte diabetiske fodsår vil der som tidligere ske en indkaldelse i løbet af 24 timer, medens ikke-akutte tilstande vil blive visiteret snarest muligt.
Telefontid til sårsygeplejerske kl. 08.00–09.00 og 14.30–15.00 på telefon 6541 1129. Sekretærer i ambulatoriet 6541 1834.
Særlige forhold

Patienter, der ikke skal visiteres til Sårcentret:

  • Patienter, der er vurderet til amputation, eller hvor der er udbredte nekroser, der indikerer direkte, større amputation på crus eller femur henvises direkte til Ortopædkirurgisk Afdeling 
  • Patienter, hvor eksem eller specielle immunologiske tilstande dominerer sygdomsbilledet, henvises direkte til Hudafdeling I, Odense Universitetshospital eller praktiserende dermatolog.

Senest fagligt revideret: 10-06-2010 


Siden er sidst opdateret: 25-10-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring