Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

L - Urinvejskirurgisk Afdeling

Telefon

6541 4400 Afdelingens call-center i Odense (telefontid 8-15)

6320 2141 Afdelingens patienttelefon i Svendborg (08-14)

4023 9443 Vagthavende forvagt

2360 4386 Specialist rådgivning ved afdelings-eller overlæge

5128 6462 Forløbskoordinator - blære/nyre/testikler

2323 9319 Forløbskoordinator - Prostata

2965 8740 Forløbskoordinator - benigne urinvejsproblematikker 

2463 8506 Specialistrådgivning (telefontid 8-15)

E-mail

ODE.L@RSYD.DK

SKS-nummer 4202291.
Lokationsnummer 5790000200351.
Afdelingsledelse
  • Ledende overlæge Ulla Geertsen, 6541 2230
  • Oversygeplejerske Tina Thomsen, 2490 4503
Afdelingsledelsens sekretærer Sekretær - Tlf. nr. 2381 3254
Praksiskonsulent

 

Erik Holk tlf. nr. 6550 4000. E-mail: Erikholk@hotmail.com 

Behandlingsspektrum

Urinvejskirurgisk Afdeling L er en mellemstor afdeling med aktivitet i både Odense og Svendborg.

Afdelingen har et sengeafsnit med 21 senge, et 7 døgnafsnit i Odense samt et daghospitalsafsnit i Svendborg.

De specialiserede funktioner foregår i Odense og hovedfunktionerne overvejende i Svendborg. Afdelingen har højt specialiserede funktioner indenfor udredning og behandling af blærecancer, binyretumorer, neurologiske blærefunktionsforstyrrelser og vesicovaginale fistler. Derudover regionsfunktioner indenfor prostatacancer, nyretumorer, urinvejssten og udredning af vandladningsproblemer hos børn. 

Der er i Svendborg etableret sexologisk klinik, og i Odense deles en kontinensklinik med gynækologisk afdeling.

 

Der er ca. 160 ansatte, hvoraf 125 er på afdelingen i Odense og 35 på afdelingen i Svendborg.  

Lægegruppens andel er 33 læger, hvor 25 er fast i Odense og 8 i Svendborg. I Odense er lægegruppen fordelt på 13 overlæger med beredskabsvagt, 4 afdelingslæger med tilkaldevagt fra bolig og 8 yngre læger i uddannelsesstillinger på forskelligt niveau- alle i forvagt med tilstedeværelse 24/7.

Der er ambulant og operativ aktivitet på begge matrikler. Afdelingen i Odense har eget operationsafsnit med 22 lejer ugentligt heraf 9 lejer pr. uge på Da Vinci operationsrobot og 3 ugentlige lejer i dagkirurgisk afsnit. I Svendborg er der 8 operationslejer pr. uge. 

 

Der er stor ambulant aktivitet:

Odense har dagligt 4 speciallægeambulatorier, 1 yngre læge og 1 cystoskopiambulatorium og hertil flere sygeplejebemandede specialambulatorier.

I Svendborg er der dagligt 2-3 lægeambulatorier, 1 cystoskopiambulatorium samt flere sygeplejebemandede specialambulatorier og hertil daglig sexologisk klinik.

Der forekommer årligt 3500 stationære patientforløb, heraf er 30 % akutte.

Afdelingen modtager patienter med specielle urinvejskirurgiske lidelser fra hele Region Syddanmark.

Visitationsregler

Akutte patienter

Alle akutte urologiske patienter fra både Odense og Svendborgs optageområde skal håndteres i Odense og skal meldes til vagthavende i Odense på tlf.nr. 4023 9443. Patienterne vil blive vurderet i akutstuen i L-ambulatoriet på Odense universitetshospital. Nogle patienter vil blive indlagt efter den akutte vurdering, andre vil bliver håndteret i et ambulant forløb i Odense eller Svendborg afhængigt af den vagthavende urologs vurdering.

 

Central visitation

Henvisning af patienter til urologisk vurdering i enten Svendborg eller Odense sendes fremover til Urinvejskirurgisk Afdeling L i Odense. Såfremt henvisningen sendes til Svendborg, vil den blive visiteret af en læge fra Odense og det ambulante udredningsforløb vil blive planlagt til at foregå i enten Svendborg eller Odense afhængig af patientens symptomer, bopælskommune og ventetid til 1. besøg med så kort ventetid som muligt.

 

Ambulanttilbud

Afdelingens ambulatorie har åbningstid i hverdagene. Aktiviteterne er meget forskelligartede, lige fra sygeplejeambulatorium, daglige lægeambulatorier, cystoskopier, urodynamik, TUMT-behandling, en operationsstue samt en akutstue.

De ambulante undersøgelser omfatter flow- og residualurinmåling ved vandladningsforstyrrelser samt urodynamisk undersøgelse (tryk-flowmålinger) med henblik på selektion af patienter til rette behandling. Derudover foretages der ambulant transrektal ultralydsundersøgelse af prostatakirtlen. Ambulante cystoskopier med fleksibelt cystoskop foretages dagligt. Ligeledes foretages i Svendborg en gang om ugen TUMT behandling af patienter med prostatahypertrofi og vandladningsproblemer samt tibialis stimulation til selekterede patienter.

 

Visitation - Sexologisk klinik: 

Sexologisk klinik er et behandlingstilbud under Urinvejskirurgisk afdeling L, OUH.

 

Målgruppe:

Tilbuddet om udredning og behandling af sexologiske problemer tilbydes generelt, men der er specielt fokus på behandling af patienter, som har gennemgået en operation eller anden behandling for kræft (blære, testes, nyrer og blærehalskirtel).

En seksuel dysfunktion kan omhandle følgende.

·   Erektil dysfunktion (ED)

·   Ejakulationsforstyrrelser

·   Smertefuld ejakulation

·   Forsinket orgasme/Anorgasme

·   Nedsat eller manglende lyst

·   Peyronies sygdom

·   Vaginale problemer efter cystektomi

·   Sequelae efter strålebehandling og kemoterapi

·    

Seksuelle dysfunktioner påvirker begge parter i et forhold, og det kan derfor være betydningsfuldt, at partneren medvirker i forløbet.

 

Behandlinger: 

Efter vurdering og rådgivning kan der blive tale om tablet- eller injektionsbehandling, anvendelse af vacuumpumpe, hormonsubstitution, anden injektionsbehandling, forevisning og brug af diverse hjælpemidler, ESWT (trykbølgebehandling), anden medicinsk eller kirurgisk behandling samt henvisning til proteseimplantation.

Sexologisk klinik har et tæt samarbejde med Team for Sexologi under lokalpsykiatrien i Odense, Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C. Der afholdes kvartalsmøder mellem psykiatrien og somatikken med deltagelse af repræsentanter fra urologisk og gynækologisk afdeling, Centret for voldtægtsofre og fra andre klinikker i regionen. Patienter, hvor vi finder et behov for psykologisk rådgivning og terapi henvises til dette team. Behandlingen er gratis.

Afdelingen deltager i det murløse andrologiske netværk, OUH, som består af en tværfaglig gruppe (fertilitetslæger, endokrinologer, psykologer, pædiatere, gynækologer, urologer og patologer), hvor man prøver at sikre ved tvivlstilfælde, at en henvist patient kommer til den rigtige afdeling med det samme.

 

Visitationskrav:

·   > 18 år

·   ikke samtidig terapi andetsteds

·   intet misbrug af stoffer eller alkohol

·   motivation for rådgivning og behandling - hos evt. partner

  

Henvisning:

 

Inden henvisning:

 

·         Beskrivelse af den sexologiske problemstilling, hvilken behandling, der er forsøgt og evt. effekt heraf.

·         Patientens motivation for behandlingen

·         Somatisk og psykisk vurdering af patient, både tidligere og nuværende

·         Aktuel medicin

·         Somatisk undersøgelse, inkl. vægt, højde og BMI, vurdering af perifer pulsforhold

·         BT

·         Undersøgelse af genitalier

·         Paraklinik i form af kolesterol, lipider, blodglukose, thyroideatal og androgenstatus.

 

Det forventes, at man har talt med patient om KRAMS-faktorer inden henvisning og at der er forsøgt ændring heraf på henvisningstidpunktet.

Såfremt der er tale om normale somatiske forhold og ingen co-morbiditet, vil der ikke være behandlingstilbud i sexologisk klinik, urologisk afdeling, OUH.

 

Beliggenhed:

Undersøgelser og behandlinger foregår i Svendborg.  

 

 

 

 

 Senest fagligt revideret: d. 07.12.20/hk


Siden er sidst opdateret: 15-12-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring