Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg

 

Specialistrådgivning for almen praksis

 

 

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:
• Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
• Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85.
Adresse Medicinsk Afdeling M/FAM
OUH Svendborg Sygehus
Baagøes Allé 15
5700 Svendborg

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

6320 2213

 

I dagtiden på hverdage kan følgende speciallæger kontaktes:

Ledlinjen (speciallæge i reumatologi) træffes via omstillingen, tlf. 6320 2000 

Gastrofonen (speciallæge i gastroenterologi) træffes via omstillingen, tlf. 6320 2000

Sukkerrøret (speciallæge i endokrinologi) træffes via omstillingen, tlf. 6320 2000

Speciallæge i kardiologi kontaktes via Kardiologisk Ambulatorium, 6320 2254

Speciallæge i lungemedicin kontaktes via Lungemedicinsk Ambulatorium, 6320 2245

E-mail sve.m@rsyd.dk
SKS-nummer

Fælles Akutmodtagelse, FAM - 4202770
Sengeafsnit - 4202730
Ambulatorier - 4202739

 

Sygehushenvisninger kan ikke længere modtages på SKS-kode 4202759 ”OUH Skadestue Amb. (Svendborg)”  Denne vil give jer en fejlkvittering ved afsendelse.
I bedes derfor sende til 4202779, som ovenfor angivet.

Lokationsnummer

5790002000911 Medicinsk Afdeling M

579002000942 Fælles Akutmodtagelse, FAM

Afdelingsledelse
Overlæger med speciale
 • Mette Worsøe, intern medicin, kardiologi
 • Anders Svendsen, intern medicin/reumatologi
 • Claus Aalykke, intern medicin/gastroenterologi/hepatologi (specialeansvarlig)
 • Claus Tveskov, kardiologi (specialeansvarlig)
 • Hans Henrik Jepsen, intern medicin/kardiologi
 • Henrik Andersen, intern medicin/lungemedicin
 • Irena Hammen, intern medicin/lungemedicin (specialeansvarlig)
 • Jakob Dahlrot, intern medicin/gastroenterologi/hepatologi
 • Jens Kristian Pedersen, intern medicin/reumatologi
 • Jess Lambrechtsen, kardiologi
 • Jon Rasmussen, intern medicin/kardiologi
 • Kenneth Egstrup, intern medicin/kardiologi (professor)
 • Kirsten Vinding, intern medicin
 • Klaus Levin, intern medicin/endokrinologi
 • Lars Videbæk (kardiologi)
 • Lene Langhoff Clausen (karkirurgi)
 • Lis Stilgren, intern medicin/endokrinologi (specialeansvarlig)
 • Melanie Morillon, intern medicin/reumatologi
 • Mirza Husic, intern medicin/kardiologi
 • Niels Kjær Knudsen, intern medicin/endokrinologi
 • Per Syrak Hansen, intern medicin/hæmatologi
 • Peter Thye-Rønn, intern medicin/nefrologi
 • Rasa Ramoskiene, intern medicin/infektionsmedicin
 • Søren Andreas Just, intern medicin/reumatologi (specialeansvarlig)
 • Thomas Ulstrup, intern medicin/gastroenterolgi/hepatologi
 • Thomas B. Christophersen, intern medicin/kardiologi (funktionsansvarlig)
 • Tony Bill Hansen, intern medicin/endokrinologi
 • Zaman Sarwari, gastroenterologi/hepatologi

 

Afdelings- eller sygehuslæger:

 • Audrone Binderup, kardiologi
 • Bill Aplin Frederiksen, reumatologi
 • Camilla Höghlund, gastroenterologi
 • Hanne Mumm, endokrinologi
 • Henrik Nielsen, almen medicin
 • Magdalena Böhme, kardiologi
 • Marie Velander, reumatologi
 • Søren Auscher, kardiologi
Praksiskonsulent Carsten Ottesen Henriksen.
Behandlingsspektrum

Fælles Akutmodtagelse, FAM
FAM modtager akutte patienter til samtlige sygehusets specialer fraset fødende og akutte kardiologiske specialepatienter.
Otologiske og urologiske specialepatienter dog kun efter aftale med specialets bagvagt.
FAM har centralvisitation for alle akutte indlæggelser fraset telekardiologi.

 

Medicinsk Afdeling
Hovedopgaver:
Der modtages visiterede og uselekterede medicinske patienter inden for alle de medicinske specialer.  Vi løser opgaver inden for begrebet ”hovedsygehus”, og anvender OUH Odense Universitetshospital som specialistfunktion.

Følgende grenspecialer er repræsenteret:

 • Kardiologi
 • Endokrinologi
 • Lungemedicin
 • Reumatologi
 • Gastroenterologi/hepatologi
Ambulanttilbud Fælles Akutmodtagelse FAM
Patienter til akut ambulant vurdering kan meldes til centralvisitationen.

Medicinsk Afdeling har ambulantfunktion i Svendborg, samt Sygehusenheden i Nyborg (Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium).

 

Medicinsk Afdeling
Alle henvisninger sendes til Medicinsk Afdeling M.
Subakut ambulantvurdering aftales ved telefonkontakt til det respektive ambulatorium.

 

Diagnostisk Center, telefon 6320 2510 
Der tilbydes subakutte tider (udvalgte tilfælde og efter aftale/henvising) som alternativ til akut indlæggelse. Der modtages elektive patienter med uspecifikke syptomer til udredning og behandling, patienter på tværs af specialer med behov for opsamlende funktion, invasive procedurer samt koordination af komplicerede forløb.

Der kan henvises direkte til invasive undersøgelser: Lumbalpunktur, knoglemarvsundersøgelser, ascitespunktur og pleuracentese.
 

Udredning i kræftpakkeforløb:
Mistanke om Alvorlig Sygdom (MAS) & Metastase Uden kendt Primærtumor (MUP). Pakkeforløb er et tilbud, som retter sig mod de patienter, hvor egen læge/henvisende enhed har mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft eller mistanke om metastase (se forløbsbeskrivelse nedenfor).  

 

Kardiologisk Ambulatorium, telefon 6320 2254
Der tilbydes subakut og elektiv ambulant udredning og behandling i Svendborg (inklusiv CT-skanning af koronarkar, Holtermonitorering, 24-timers BT, arbejds-ekg, ekkokardiografi mm.)

 

DVT-patienter henvises til kardiologisk Ambulatorium i dagtiden, som i samarbejde med Radiologisk afdeling tilbyder akut udredning og behandling.

Der er etableret telemedicinske konsultationer på Ærø.

 

Endokrinologisk Ambulatorium, telefon 6320 2252
Der tilbydes subakut og elektiv ambulant udredning og behandling i Svendborg af alle endokrine sygdomme (inklusiv retinascreening, diabetiske fodsår og perifer blodtryksmåling), fraset patienter med ønske om bariatrisk kirurgi.

Der er på Ærø etableret telemedicinske konsultationer af patienter med diabetes.

 

Reumatologisk Ambulatorium, telefon 6320 2506

Der tilbydes subakut og elektiv udredning og behandling af inflammatoriske gigt og bindevævslidelser.

Vi står for den primære udredning af alle patienter mistænkt for muskelgigt fra hele Fyn (undtagen Middelfart).

Vi har etableret "Ledlinjen" til praktiserende læger, hvis de har gigt-relaterede spørgsmål. Se nærmere under afsnittet "Telefon".

 

Lungemedicinsk Ambulatorium, telefon 6320 2245
Der  tilbydes subakut og elektiv udredning og behandling.

 

Gastroenterologisk/hepatologisk Ambulatorium, telefon 6331 2904
Der tilbydes subakut og elektiv udredning og behandling af specialepatienter, herunder øvre og nedre endoskopier og kapselendoskopi. 

Speciallægerne kan kontaktes på "Gastrofonen". Se nærmere under afsnittet "Telefon".

Særlige forhold

Visitation, akutte indlæggelser
FAM-visitator kontaktes via sygehusets hovednummer 6320 2000.

 

Akutte hjertepatienter indlægges i Afsnit MK/Karma.
Øvrige akutte patienter modtages i FAM.
Ved faglige problemstillinger kan der i dagtid stilles om til bagvagten på henholdsvis kardiologisk eller medicinsk søjle.

 

Børn
Patienter < 15 år henvises til H.C. Andersen Børnehospital, OUH Odense.

 

Rygpatienter
Der modtages ikke rygpatienter.
Ønskes indlæggelse, visiteres der til enten Reumatologisk Afdeling C eller Neurokirurgisk Afdeling U, OUH Odense. Ved behov for indlæggelse kontaktes FAM, Odense.

 

Nefrologi
Patienter mistænkt for nefrologisk sygdom henvises til Nyremedicinsk Afdeling Y, OUH Odense.

 

Tele-KOL
Udvalgte KOL-patienter udskrives fra FAM til behandling i hjemmet via telemedicin.

   

 Senest fagligt revideret: 1. juli 2021


Siden er sidst opdateret: 06-07-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring