Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Center for Funktionelle Lidelser

Center for funktionelle lidelser

Region Syddanmarks Center for Funktionelle Lidelser er fra 1. juni 2019 etableret på Odense Universitetshospital, OUH, i tilknytning til smertecentret, da der er et stort overlap mellem patienter med funktionelle lidelser og patienter med kroniske smerter.  Ligesom der er et stort overlap i forhold til behandlingstilbuddene.

 

Centret behandler de sværest ramte patienter

Det nye center vil etablere et tæt samarbejde med psykiatrien og andre relevante faglige specialer i forbindelse med behandling af patienterne. Centeret vil således arbejde tæt sammen med Psykiatrisk Afdeling i Odense, hvor patienter med svære funktionelle lidelser i dag bliver henvist til.Centeret bliver bemandet af en speciallæge, en sygeplejerske, en fysioterapeut/ergoterapeut med indsigt i behandling, træning og rehabilitering, en psykolog med indsigt i fagområdet og en sekretær.

Center for Funktionelle Lidelser vil i en etableringsfase på nogle måneder have begrænset kapacitet. Visitationer til Center for Funktionelle Lidelser vil derfor blive håndteret i forhold til de få pladser, som centret har til rådighed. Det betyder, at nogle patienthenvisninger i de første måneder vil udløse lægeråd og anbefalinger til videre behandling i regi af eksisterende behandlingstilbud. Når centerets kapacitet er fuldt udviklet, vil de senere kunne give anledning til indkaldelse til behandlingsforløb. Efter indkaldelse vil patienterne komme til en første undersøgelse, hvorefter der vil blive taget stilling til behandlingsmulighederne.
 På sigt vil cirka 275 af de sværest ramte patienter årligt kunne starte i behandling i regi af centeret, heraf er 75 patienter børn, som forsat behandles i de eksisterende rammer på børneafdelinger og i børne- og ungepsykiatrien, som der vil være et tæt samarbejde med.

Patienter med lettere funktionelle lidelser kan behandles lokalt
Den praktiserende læge er den primære behandler og vil i de fleste tilfælde være den bedste fagprofessionelle til at behandle patienter med lette og moderate funktionelle lidelser. Samtidig kan patienter med lette og moderate funktionelle lidelser også udredes og behandles i flere specialer på alle sygehuse i Region Syddanmark.

Om funktionelle lidelser
Funktionelle Lidelser er en samlebetegnelse for en række lidelser, der fremkalder fysiske symptomer, der blandt andet påvirker patienternes evne til at fungere i hverdagen, men som man ikke kan se i hverken blodprøver, røntgen-undersøgelser eller andre medicinske undersøgelser. De kan derfor være svære at behandle.

De Funktionelle Lidelser er 'multifaktorielle', hvilket betyder, at der er mange forskellige faktorer og årsager til, at en person få en funktionel lidelse. Gennem de seneste år er der blevet forsket i årsager og behandling af funktionelle lidelser.  Forskningen er ikke afsluttet, og der søges svar på flere ubesvarede spørgsmål gennem løbende forskning.
Hvis du ønsker at vide mere, kan du læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser her.

Behandling
Patienter med funktionelle lidelser er en meget forskellige artet patientgruppe, og de sværeste ramte patienter kan være meget invaliderede. Nogle patienter vil opleve, at de får det bedre, mens andre ikke vil opleve, at de får det bedre. Behandlingerne tilrettelægges individuelt og i tæt samarbejde med den enkelte patient og dennes pårørende.

Det er vigtigt, at såvel patienter, pårørende og henvisende læger gør sig klart, at de sværest ramte patienter ikke nødvendigvis vil kunne helbredes gennem centerets tilbud, men dog vil kunne gøre sig forhåbninger om bedre trivsel gennem behandlingen.

Henvisning
Patienter vil blive henvist til Center for Funktionelle Lidelser via deres praktiserende læge, en speciallæge, sygehusafdelinger mv. Børn og unge henvises foreløbigt til Børneafdelingerne som hidtil.

 

Kontaktoplysninger:

 

Center for Funktionelle Lidelser
 

Mail: 

 

Ouh.V.Centerfunktionellelidelser@rsyd.dk


 

 Telefon:

 

6541 3869

 

/Helene Hedegaard Vesterbæk

 

 


Siden er sidst opdateret: 04-07-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring