Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilOUH samarbejder med almen praksis og kommunerpilOUH PraksisNYTpilFællesmøde mellem almen praksis og OUH - en genvej til fagligt netværk

Fællesmøde mellem almen praksis og OUH - en genvej til fagligt netværk

fællesmøde 15. maj 2019

 

Den 15. maj 2019 inviterede Afd. M og Afd. G i Svendborg og Praksiskonsulentordningen almen praksis til fællesmøde på Hotel Christiansminde i Svendborg. 69 deltagere fra OUH og almen praksis deltog i arrangementet, som bød på spændende oplæg og fagligt netværk.

Med - Vi har savnet jer og set frem til dette fællesmøde, bød professor og overlæge fra Medicinsk Afdeling M- FAM Kenneth Egstrup deltagerne velkommen på Hotel Christiansminde, som dannede rammerne for fællesmødet mellem almen praksis og OUH.

Efter velkomsten igangsatte specialeansvarlig overlæge Lis Stilgren fra Medicinsk Afdeling M-FAM præsentationsrækken på dagen. Lis Stilgren gav et overblik over overleveringen af type 2 diabetes patienter til almen praksis. Hun kunne fortælle, at der ud af de 50.000 patienter, som OUH modtager årligt med type 2 diabetes bliver 11.000 patienter overført til almen praksis, hvilket er mindre end forventet. Derudover kunne hun ligeledes fortælle, at der er blevet etableret en kontakttelefon til almen praksis til specialistrådgivning af type 2 diabetes patienter, hvis der skulle være behov for dette.

Lis Stilgren forsatte desuden oplægget med at fortælle, at der med etableringen af Steno Diabetes Center Odense er blevet mere fokus på vejledning og kompetenceløft hos kommuner og almen praksis, og at der med Nyt OUH vil blive etableret et Steno Diabetes Center, hvor diabetes patienter kan få samlet behandlingen. Hun kunne desuden fortælle, at man også i Svendborg udvider funktionen til at imødekomme det stigende behov.

Efter Lis Stilgrens oplæg tog professor og overlæge Kenneth Egstrup igen over og fortalte videre om risikoen for hjertekar sygdomme for diabetes patienterne. Kenneth kunne fortælle, at studier viser, at 2 ud af 3 diabetes patienter dør på grund af hjertekar sygdomme. Han kunne ligeledes fortælle, at omkring 25-33 % af diabetes patienterne hos almen praksis har hjertekar sygdomme, hvorfor dialog og samarbejde er vigtigt i forhold til denne patientgruppe.

Kenneth fortalte, at man i fællesskab har en forpligtigelse til at informere patienter med diabetes, at der er en forhøjet risiko for hjertekar sygdomme, og at almen praksis har en opgave med at hjælpe med identificeringen af diabetes patienter med hjertekar sygdomme, således disse patienter kan få den relevante behandling.

Demensvenligt sygehus i fremtiden

Efter kaffepausen fortsatte 1. reservelæge Stefan Møller Luef fra Medicinsk Afdeling M-FAM Svendborg med et oplæg omkring lungefunktionsundersøgelser, hvorledes man udfører disse samt tolkningen af resultaterne, hvorefter ledende overlæge på Afdeling G Svendborg Søren Jakobsen tog over og fortalte mere omkring overgangen til Demensvenligt sygehus.

Søren kunne fortælle, at der på baggrund af en politisk beslutning pr 1. januar 2020 kun vil være demensklinikker i følgende byer i den syddanske region; Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Svendborg. Han fortalte desuden, at man på demensklinikken i Svendborg vil samle specialister inden for geriatrien, psykiatrien og neurologien, og at man allerede har igangsat processen med at overgå til demensvenligt sygehus. Denne proces har resulteret i, at man allerede på nuværende tidspunkt har uddannet 1200 ansatte ud af de 1318 ansatte i Svendborg til at kunne håndtere den demente patient bedst muligt.

Overlæge Anders Jørgen Svendsen fra Medicinsk Afdeling M Svendborg afsluttede præsentationsrækken med at gennemgå definitionerne og symptomer for patienter med polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis. Han forklarede bl.a., at man ved hjælp af PET scanninger kan identificere patienterne, som nogle gange ikke viser tegn på arteritis temporalis.

Afslutningsvis var der en kort gennemgang af fagligt nyt, hvor der blandt andet blev drøftet interessen for videokonsultationer og øvrige emner såsom ventetider.

 

Vigtigt med fællesmøder

På spørgsmålet om, hvorfor man afholder sådanne fællesmøder, fortæller ledende overlæge på Medicinsk Afdeling M-FAM Svendborg Mette Worsøe; - Vi afholder sådanne arrangementer for at sikre, at vi på OUH  har en  god kontakt til og et godt samarbejde med almen praksis,  det er med til at støtte overgangene mellem sektorerne til gavn for patienterne. Derudover sikrer det også patienten, at vi får læring på tværs af sektorerne. Fællesmøderne  bidrager til udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og jeg er glad for, at så mange læger deltog både fra almen praksis og fra afdelingerne i Svendborg.

 

 

/Lene Hinnerup Hartmeyer

 


Siden er sidst opdateret: 04-07-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring