Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Tilfredse patienter på OUH - især de akut indlagte

85% af patienterne er overordnede tilfredse med det samlede forløb på OUH ifølge den seneste landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP 2018). Hospitalet har især rykket sig i forhold til de akut indlagte patienter, som nu er så tilfredse, at OUH her ligger markant over landsgennemsnittet på de fleste parametre.

- Alt i alt er vi gået lidt frem på patienternes tilfredshed med deres samlede forløb på OUH. Samlet set er 85% af vores indlagte og ambulante patienter overordnet tilfredse med deres forløb på OUH. Samtidig er næsten halvdelen af vores patienter nu i meget høj grad tilfredse med deres forløb på OUH. Det er en vigtig og positiv udvikling, da LUP og vores patienters oplevelse er en meget vigtig indikator på, hvor godt vi lykkes med vores opgave, siger adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen og fortsætter:

- Årets undersøgelse viser blandt andet, at vi for alle tre patientgrupper er blevet bedre til at inddrage patienterne i deres forløb. Da det netop har været et målrettet fokusområde, er jeg også virkelig glad for, at det i en tid med stigende forventninger til sygehuset er lykkes for vores personale at møde patienternes forventninger i endnu højere grad. Det er en tendens det bliver vigtigt at holde fast i.

 Han glæder sig særligt over tilfredsheden blandt de akut indlagte patienter på tværs af hele OUH, hvis tilfredshed generelt er steget og nu ligger markant over landsgennemsnittet på stort set alle undersøgelsens spørgsmål.

- Vi har rykket os op på et endnu højere niveau, når det gælder de akut indlagte patienter. Her har personalet virkelig leveret en indsats, som tydeligvis har gjort en mærkbar forskel for patienterne, og det kan vi godt være stolte af, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Tager godt imod patienten
De akut indlagte patienter er især tilfredse med deres pleje og behandling, men de er i høj grad også tilfredse med, at de bliver taget godt imod af et imødekommende personale, og at deres behov for mad og drikke samt smertelindring bliver dækket.

- Det viser, at vores personale er dedikerede og meget opmærksomme på patientens forskellige behov i den akutte situation. Det er en vigtig del af vores patienttilgang, at vi ser hele patienten og tager godt imod den enkelte i den konkrete situation. Derfor er det også vigtigt, at vi for alle patienterne – ikke kun de akut indlagte – gennemgående bliver vurderet højt i forhold til, at personalet er venligt og imødekommende, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Bedre information og patientinddragelse
 OUH holder generelt niveauet fra sidste år for de ambulante patienter, mens der er en positiv udvikling på flere parametre for de planlagt indlagte patienter.

 - Vi kan se, at vi også for de planlagte patienter er inde i en positiv udvikling. Det er vigtigt, at vi fortsætter det arbejde, da vi også kan se, at vi her har et udviklingspotentiale, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Her er bedre information og et fortsat fokus på patientinddragelsen vigtige områder for den videre udvikling.

- Vi kan især forbedre os på, hvor godt vi får informeret og inddraget patienterne i selve behandlingen. Det er områder, vi skal arbejde videre mere med, selv om vi her allerede er inde i en positiv udvikling, siger Niels Nørgaard Pedersen og fortsætter:

- Det fokus gælder også de fødende, hvor en god forberedelse er afgørende for oplevelsen af resten af forløbet. Her ligger vi også på landsgennemsnittet på de fleste parametre, men er gået lidt tilbage i årets undersøgelse.

Det videre arbejde med LUP 2018
LUP-undersøgelsen skal skabe et overblik over patienternes oplevelser og udpege, hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med i OUHs forbedringsarbejde.

Nu skal de enkelte afdelinger arbejde med undersøgelsens resultater og sætte fokus på netop de indsatsområder, der giver mening i forhold til deres resultat. På hospitalsniveau arbejdes der strategisk videre med gode patientforløb med fokus på patient- og pårørende involvering, høj faglighed og det tværgående samarbejde.

 


Mere om LUP 2018

13.403 patienter har i alt besvaret LUP 2018 for somatikken på OUH, og 585 kvinder har svaret på undersøgelsen for fødende.

Se resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser på www.patientoplevelser.dk

Du kan også læse Region Syddanmarks pressemeddelelse om det regionale resultat

 


Siden er sidst opdateret: 15-03-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring