Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Projekt STRESS - NeuroWAD

Resume: Dette projekt undersøger hvordan arbejdsrelateret stress påvirker vores hjerner ved hjælp af hjernescanninger i en PET/MRi scanner, som er en helt ny type scanner. Deltagerne i projektet er patienter med svær stress, som sammenlignes med raske kontrolpersoner. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Indsamlingsnævnet.

 

 

Neurobiologiske effekter af arbejdsrelateret stress

Baggrund
Vores hjerner er den moderne verdens vigtigste råstof, men sygdommen Stress udgør i dag en af de største byrder i hele den vestlige verden, og flere og flere bliver syge. Vi ved at langvarig stress påvirker hjerne negativt og at der er en sammenhæng mellem et stresset arbejdsmiljø og en række psykiske lidelser samt demens, hjertekarsygdom og ulykker. De vigtigste stress-faktorer i arbejdsmiljøet er jobsikkerhed, manglende indflydelse på egen arbejdssituation og manglende støtte fra ledelse og kolleger. Til gengæld vides der på verdens plan meget lidt om, hvordan sygdommen stress påvirker vores hjerner og slet ikke når det kommer til vores følelser og tankeaktivitet, som også kaldes emotionelle og kognitive funktioner.

 

Stress
Stress er en af de største sygdomsbyrder og koster det danske samfund mere end 112 mio.kr. om dagen hele året rundt. Man regner med, at ca. 35.000 individer er sygemeldt hver dag alene på grund af stress.
Stress er en kritisk tilstand både fysisk og mentalt. Patienter oplever ikke alene ubehag pga. ændringer i deres krops funktioner, som kan være potentielt livstruende, men befinder også sig i en psykisk tilstand af fortvivlelse, idet de rapporterer at have mistet sig selv, og selve grundlaget for deres identitet og selvopfattelse.

 

Forskning
Dette projekt er dannet på basis af en hypotese om, at kognitive og emotionelle symptomer, såsom netop motivationstab, dårligt humør, vanskeligheder med at koncentrere sig og tænke, er symptomer på stress og at ændringer i hjernens stofskifte og i særdeleshed i dens ”belønningssystem” er de bagvedliggende mekanismer for symptomerne. Hjernens belønningssystem udgør grundlaget for motivation og er baseret på hjernens primære belønningsstof, dopamin, som i de senere år har vist sig at være afgørende for de mentale kompetencer, som værdsættes højst i det moderne samfund. Formålet med dette projekt er derfor at kortlægge effekter af arbejdsrelateret stress, med fokus på følelsesmæssige og kognitive funktioner i hjernebelønningssystem.

 

Projektets partnere
Projektet udføres som et samarbejde mellem Nuklearmedicinsk og Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital (OUH), samt Center for Neuropsychiatric Depression Research, Rigshospitalet i Glostrup.

 

Design og procedure
Vha. nyinstalleret PET/MR-scanner, undersøges hjernefunktion hos patienter ramt af arbejdsrelateret stress. Patienterne rekrutteres ved Arbejds-og Miljømedicinsk afdeling ved OUH og matches med en sund kontrolgruppe. Patienterne og kontrolpersonerne skal gennem en række hjernescanninger i en PET/MR scanner. Ved scanningerne anvendes tre forskellige sporstoffer - en til vurdering af stofskifte i de forskellige dele af hjernen og to andre til at undersøge hjerneområder af betydning for belønning, motivation og højere kognitive funktioner i dopamine systemet. Scanningerne udføres dels i hvile og dels i forbindelse med, at deltageren skal løse en opgave, mens de ligger i scanneren. På den måde kan vi aktivere de områder af hjernen, som vi ønsker at studere og undersøge hvordan en typisk stresspatient klarer sig sammenlignet med sunde kontrolpersoner i følelsesmæssige og kognitive sammenhæng. Men disse scanninger kan vi evaluere, om der er forandringer hos patienterne, som kan antages at være forårsaget af stress relaterede ændringer I hjernen.

 

For yderligere information se nedenstående link eller kontakt projektleder:

https://open.rsyd.dk/OpenProjects/openProject.jsp?openNo=483&lang=da

 

Kontakt:
Klinisk ingeniør og projektleder Saga Steinmann Madsen, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital

Saga.Steinmann.Madsen@rsyd.dk / Tlf. +45 2917 9196


Bliv kontrolperson:
Projektet søger raske kontrolpersoner og søger gennem Citizen og Science kampagnen.
For mere detaljerede oplysninger kontakt venligst projektleder Saga Steinmann Madsen på Saga.Steinmann.Madsen@rsyd.dk  eller telefon +45 2917 9196.

 

Presse:
NeuroWAD projektet var i sin spæde opstart nomineret til at kunne vinde 1 mio. kroner i forskningsmidler og fik en flot 2.plads. Se TV-indlægget om projektet her:
Video og artikler fra TV2:

https://www.tv2fyn.dk/artikel/ny-forskning-kan-afsloere-billeder-af-stress-i-hjernen

 

Støt projektet

MobilePay: 43235
Bankoverførsel: 7562-0001108416

Mærk bidraget med "STRESS"

 

Projektet formidles og administreres af OUH Odense Universitetshospital. Eventuelle overskud tilfalder forskningen på OUH Odense Universitetshospital. Ved støtte frafalder fortrydelsesretten.

 

 

 

----------------------

 

ENGLISH

 

For an English version of the NeuroWAD project description read more here and for an English version of the video:

 


Siden er sidst opdateret: 24-04-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring