Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Supplerende behandlingsinitiativer

Herunder finder du en oversigt over Steno Diabetes Center Odenses supplerende behandlingstilbud til patienter og pårørende med diabetes i Region Syddanmark.

Vær opmærksom på, at nogle tilbud er målrettet specifikke patientgrupper og kan være afgrænset til bestemte diabetesambulatorier i regionen.

For yderligere oplysninger om de supplerende initiativer, kontakt vores faglige leder på området Maria Skovlund Herreborg.


Link Børne- og ungeområdet
Alle SDCO's supplerende behandlingsinitiativer for børn og unge
Link Sammedagsscreening
Blodprøvetagning, øjenscreening, fodscreening og lægesamtale tilbydes samme dag
Link Screening og behandling af diabetes ved samtidige nyresygdomme
Indsatsen omfatter et fælles ambulatorium, hvor man som patient ses af både en speciallæge i endokrinologi og nefrologi på samme tid
Link Opstartsforløb for voksne med nykonstateret type 1-diabetes
Voksne med nyopdaget type 1-diabetes tilbydes et individuelt konsulationsforløb og patientuddannelsesprogram
Link Udgående funktion til opsporing af patienter med uerkendt diabetes
Initiativet omfatter et udgående team af diabetesspecialister og systematisk opsporing af mennesker med uerkendt type 2-diabetes i sygehusregi
Link Udgående funktion til psykiatrien
Indsatsen omfatter støtte til diabetesbehandling på de psykiatriske sengeafsnit og distriktspsykiatrien
Link Akuttider og udvidet åbningstid
Mere fleksibilitet med en ugentlig sen åbningstid
Link Diabetespsykolog
Rådgivning om behandling ved en diabetespsykolog og konsulentbistand til sundhedsprofessionelle
Link Modtageambulatorium
Indførsel af automatiseret kontor blodtryksmåling i diabetesambulatoriet
Link Rådgivning før graviditet
Vejledning af et diabetesteam som supplement til informationerne hos egen læge til kvinder med diabetes, der ønsker at være gravide
Link Kursustilbud til patienter med tilbagevendende syreforgiftning eller svær diabetisk hypoglykæmi
Kursustilbuddet omfatter gruppeundervisning med mulighed for individuelle samtaler og tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser med hypoglykæmi
Link Forberedelse af den insulinbehandlede patient forud for kirurgi
Indsatsen omfatter optimeret behandling før, under og efter kirurgi under de diabetesmæssige bedste forudsætninger
Link Farmaceuter i udgående diabetesteam samt kvalitetssikring af sektorovergangen
Indsatsen skal sikre en korrekt og optimal medicinsk behandling under indlæggelse samt kvalitetssikre overgangen fra hospitalssektoren til primærsektoren (almen praksis, kommuner mm.)

Siden er sidst opdateret: 21-07-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring