Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Innovationsdag

OUH's årlige innovationsdag hylder de innovative ideer og løsninger, som hver dag udvikles af engagerede og nytænkende medarbejdere overalt på hospitalets matrikler.

Målet med OUH's Innovationsdag er at inspirere, vidensdele samt sprede gode ideer og løsninger mellem hospitalets afdelinger, for at bidrage til yderligere innovation og genbrug af initiativer, som allerede har vist værdi.

Indholdet på innovationsdagen varierer let, men er bygget op omkring tre elementer:

Innovationsdagen bruges til at præsentere resultater fra de projekter, som året før har modtaget penge fra OUH's Innovationspulje. På den måde bliver det synligt, hvad midlerne i puljen er gået til og hvilke resultater det har givet, som kan inspirere eller måske endda genbruges på andre afdelinger.

Innovationsdagen bruges desuden til at uddele RAP-prisen; en innovationspris, som går til det mest Relevante og Ambitiøse Påhit implementeret i den daglige drift på en eller flere afdelinger. Læs mere om RAP-prisen nedenfor. 

Det sidste element er et eller flere oplæg, som kan inspirere til innovation. Det kan være eksterne oplæg fra danske eller internationale samarbejdspartnere som fx forskere eller virksomheder, eller interne oplæg om projekter eller initiativer af særlig relevans for innovationsarbejdet på OUH.

Innovationsdagen er for alle personalegrupper på OUH's kliniske afdelinger samt stabene - derfor findes det meste af informationen om dagen på OUH's Intranet (https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/f-i-mtv/Innovationsdag/Sider/default.aspx).

Hvis du har spørgsmål vedr. OUH's innovationsdag kan du kontakte innovationskonsulent Lea Bohn, OUH Innovation & MTV, Klinisk Udvikling på lea.bohn@rsyd.dk

 


Om RAP-prisen:

RAP-prisen er OUH's innovationspris, der uddeles årligt i forbindelse med OUH's Innovationsdag.

RAP-prisen på 20.000 kr. belønner et "Relevant og Ambitiøst Påhit"; en innovativ løsning implementeret i den daglige drift på en af OUH's kliniske afdelinger. Formålet med RAP-prisen er at motivere afdelingerne til at præsentere deres innovation og resultater for at inspirere andre.

Nominerede løsninger skal være i tråd med OUH's vision "Patienten Først" samt OUH's Innovationsstrategi. De nominerede skal kunne fremvise (foreløbige) resultater af løsningens effekt og værdi for OUH's patienter og organisation samt, at løsningen har potentiale til opskalering og kan komme flere til gode på OUH og/eller i resten af Region Syddanmark.

Vinderen af RAP-prisen findes via en afstemning blandt personalet på OUH i forbindelse med innovationsdagen.

Vindere af RAP-prisen

2020:
Endometrioseteamet, Gynækologisk Obstetrisk Afd. D: "Virtuelt ambulatorie for kvinder med endometriose".
Afdelingen har indført videokonsultationer og anvendelse af PRO-data uden at sænke kvaliteten i forløbet for kvinder med den kroniske sygdom endometriose. I projektet deltog både patienter og personale i det forbedringsteam, som identificerede behov og designede den færdige løsning inden implementeringsarbejdet gik i gang. Gruppen arbejdede med bl.a. informationsmaterialer, teknik (både videokonsultationer og Mit Sygehus-app'en), kalenderopbygning og visitation, PRO-data samt uddannelse og træning af klinikere. Til oplæring af personalet i at gennemføre videosamtaler fik gruppen hjælp af virksomheden Sundhedsekspressen, som gennemførte træningsworkshops med både læger og sygeplejersker for at sikre sig, at alle var trygge ved det nye.
Det virtuelle ambulatorie er blevet modtaget positivt hos både personale og patienter, og har været i drift på afdelingen siden november 2019.

2019:
Onkologisk Afd. R: "Videokonsulteret stuegang med pårørende".
Med videokonsulteret stuegang kan pårørende deltage i stuegang i stedet for at være fysisk til stede på hospitalet. Pårørende oplever, at videokonsulteret stuegang giver dem mulighed for at hjælpe patienten med at huske, forstå og overskue konsekvenserne af det, der bliver sagt under stuegangen. Samtidig oplever sygeplejersker og læger, at pårørende kan være med til at kvalificere samtalen fx i forbindelse med udskrivelse.

2018:
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (Odense) og Klinisk Biokemisk Afdeling (Svendborg): "Hurtig påvisning af mikroorganismer".
De to afdelinger har indført ny molekylærbiologisk teknologi til hurtigdiagnostik for en lang række sygdomsfremkaldende mikroorganismer, hvilket sikrer svar på undersøgelser inden for få timer. Hurtigdiagnostikken bidrager til at målrette pleje og behandling og frigør ressourcer til andre opgaver. De meget hurtige svar har direkte indflydelse på patienternes behandling og hospitalsoplevelse, da man kan undgå unødig isolation og skabe mulighed for kohorteisolation af patienter med samme mikroorganisme.

2017:
Sygehusapotek Fyn og Fælles Akutmodtagelse FAM Odense: "Det elektroniske medicinskab".
Det elektroniske medicinskab sikrer bedre overblik og sikkerhed omkring medicinforbrug og giver bedre arbejdsgange omkring at finde den rette medicin i en travl hverdag. Med indførelsen af det elektroniske medicinskab er det blevet nemmere for sygeplejerskerne at få et overblik over og finde reservemedicin, da skabet registrerer forbrug, udløbsdatoer og guider med lys- og sensorteknologi til at finde den rette medicin. Tidligere lå reservemedicinen i trådkurve, hvor det var uoverskueligt og tidskrævende at finde medicin, så man risikerede at bestille ny medicin, selvom medicinen allerede fandtes i medicinrummet.

 


Siden er sidst opdateret: 09-02-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring