Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Digital Vision - innovationsprojekt 2.0

Digital Vision er en strategisk satsning på OUH, hvor udvalgte IT-systemer og innovationsløsninger implementeres samlet på en klinisk afdeling, for at høste de fulde effekter af digitaliseringen og se synergieffekterne ved at systemerne spiller sammen. Det primære formål er at skabe værktøjer og løsninger, som letter personalets hverdag, skaber glidende arbejdsgange, frigør tid til patienterne samt sikrer smidige patientforløb. Projektet vil derfor også implementere løsninger, som er målrettet direkte til patienterne i form af fx mobil-apps til forbedret patientkommunikation eller telemedicinske løsninger til hjemmebehandling og -monitorering. 

Digital Vision på OUH bliver udmøntet på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S i perioden 2019-2021, hvorefter konceptet forventes at kunne opskaleres til andre afdelinger på OUH.

I projektets første fase kortlægges afdelingens eksisterende IT-systemer, som ikke fungerer hensigtsmæssigt og er årsag til ineffektive arbejdsgange i større eller mindre omfang. Samtidig vurderes det, hvilke af de kendte IT-løsninger fra andre områder på OUH, der med fordel kan implementeres på afdelingens forskellige afsnit. 

Efter tilpasning af eksisterende løsninger og udrulning af kendte systemer fra andre afdelinger, starter en egentlig innovationsproces, som skal sikre at vi kommer helt i mål. Her identificeres yderligere potentiale for digitalisering og automatisering, som hospitalet ikke allerede har løsninger til. Herefter arbejdes med udvikling og afprøvning af nye systemer, som til sidst implementeres, hvis de lever op til forventningerne. 
På den måde vil Digital Vision bane vejen frem til Nyt OUH og et øget brug af de bedste teknologiske løsninger til gavn for patienter og personale på OUH. 

Mere information om projektet vil være tilgængelig inden længe.

Spørgsmål til Digital Vision kan henvendes til innovationschef Tessa Lind Gjødesen.

 

 


Siden er sidst opdateret: 04-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring