Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Robotter på OUH

Odense Universitetshospital har stort fokus på, hvordan automatisering kan sikre bedre behandling og patientoplevelse ved at overtage manuelle opgaver, som giver den enkelte medarbejdere mere tid til de patientnære opgaver. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan robotter og automatisering benyttes inden for en række områder på OUH.

Robot-assisteret kirurgi

En af de første robotteknologier, der blev indført i sundhedsvæsenet, var de såkaldte 'operationsrobotter', som i dag findes på størstedelen af de specialiserede sygehuse i Danmark og andre steder i verden. Kirurgirobotterne er ikke autonome, men styres af en kirurg via avancerede værktøjer og har en lang række fordele både for patienten og personalet, som udfører avanceret og tidskrævende operationer.
Læs mere om hvordan operationsrobotterne benyttes på OUH her   

Automatisering af processer til diagnostik og screening

På det diagnostiske område er der også stort potentiale i at bruge automatiserede løsninger, som bl.a. kan være med til at sikre ensartede screeningsprocesser, mindre invasive procedurer, hurtigere behandling af data, mindre fysisk belastning for personalet og hurtigere adgang til undersøgelser på områder, hvor der er mangel på specialister.
På Reumatologisk Afdeling på OUH forsker man i øjeblikket i udvikling af en robot, som kan scanne patienter med gigt i hænderne for at diagnosticere og følge udviklingen i deres sygdom. Robotplatformen vil sikre en ensartethed i undersøgelserne, som ikke er mulig i dag, og vil på sigt kunne bruges til andre områder, hvor ultralyd benyttes, fx på hjerteområdet og i akutmodtagelsen.

På hjemmesiden for Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) ved OUH og SDU, kan du læse mere om projektet.

Et andet klinisk område, hvor screeninger kan automatiseres, er mave-tarm-området. Der udføres i dag et stort antal koloskopier for at undersøge patienter for bl.a. kræft, og det er undersøgelser, som både er ubehagelige, tidskrævende og potentielt skadelige. Derfor undersøger OUH og SDU i et stort forskningsprojekt, om såkaldt 'kamerapille'-teknologi kan benyttes til at udføre screeninger for tarmkræft for at kunne undgå unødvendige afføringsprøver og koloskopier – og samtidig sikre større nøjagtighed i de diagnostiske resultater end de nuværende metoder. Teknologien er testet i et mindre projekt med 250 patienter, og i 2019 sættes gang i et forskningsstudie med 3000 patienter.
Læs mere om projektet her.

Robotter til håndtering af medicin og kliniske prøver

Automatisering fylder meget på det farmakologiske område, og de fleste større hospitaler benytter i dag robotter til håndtering af medicin i højere eller lavere grad. Apoteket på OUH arbejder også med automatisering og robotter både internt på hospitalet og lokalt på hospitalsafdelingerne, hvor man bl.a. har installeret et elektronisk medicinskab på akutmodtagelsen på OUH i Odense for at sikre en bedre håndtering af restmedicinen på afdelingen. Læs mere om medicinskabet her.  

Laboratorieområdet har i mange år været præget af digitalisering og automatisering i selve analysen af kliniske prøver, og alle analyselaboratorierne på OUH benytter i dag forskellige typer robotter til behandling af prøver. De nyeste typer af robotter på området handler især om logistikken omkring prøver; transport af prøver fra patienten til analyseenheden, sortering og registrering af prøverne, klargøring af prøvesæt mm.
I dag benyttes bl.a. en særlig robot, som sammen med rørpost-systemet sikrer hurtigt og korrekt flow af blodprøver mellem afdelingerne og det store laboratorie i kælderen på OUH.
Læs mere om blodprøvehåndterings-robotten her.

Mobile robotter til logistikopgaver

De fleste store hospitaler i dag arbejder i dag med brug af robotter til at klare logistikopgaver, som er så rutineprægede, at de ikke kræver menneskelig udførelse, og derfor kan spare personale for opgaver, der både kan være tidskrævende og fysisk belastende.
I Region Syddanmark har man testet de såkaldte TUG-robotter til transport af forskellige typer 'varer' rundt på Sygehus Sønderjylland. TUG er en type AGV (Automated Guided Vehicle), som er en samlebetegnelse for selvkørende robotter. Testen har været en stor succes og givet viden, som bl.a. skal overføres til Nyt OUH, når det skal besluttes, hvordan logistikken skal indrettes på det nye hospital.
Læs mere om hvordan Sygehus Sønderjylland anvender de mobile robotter her.

Et af de første projekter med mobile robotter på OUH, er test af en kørende robot, som skal fragte blodprøver, der pga. særlige krav til opbevaring og transport ikke kan sendes med rørpost. Robotten testen henover forår og sommeren 2019, og består af en 6-hjulet bund med et aflåst skab ovenpå, hvor prøverne opbevares under transporten. Robotten kører en præ-programmet rute, og betjener selv døre og elevatorer på ruten fra blodprøvetagningen til laboratoriet i kælderen. Robotten skal dermed spare personalet for 2½ times daglig transport af blodprøver, som i stedet kan bruges på at foretage analyser og andre patientnære opgaver. Læs mere om robotten HUBOT her.

I tråd med ovenstående arbejdes der i øjeblikket også på projekter med at benytte mobile robotter som en slags "kørende lagre", for at sikre, at personalet på de kliniske afdelinger har hurtig adgang til materialer. Robotten bringer materialer til personalet, når der er behov for det, i stedet for at personalet skal bruge tid på at gå til et lager og finde de nødvendige materialer og tilbage til patienterne. På den måde har personalet mere tid med patienterne til at forberede behandling og pleje.
I efteråret 2019 skal OUH også teste en robotvogn, som skal tilbyde indlagte patienter mellemmåltider.


Droner
Som noget helt særligt på logistikområdet, er OUH (i samarbejde med Syddansk Universitet og en række private firmaer) fra januar 2019 også i de første i Danmark til at teste, om droner – som essentielt er flyvende robotter – kan bidrage til at effektivisere logistikken omkring forskellige hospitalsenheder, fx når kliniske prøver skal fragtes fra OUH's sygehus i Svendborg til laboratorier i Odense.
Læs mere om det store projekt på www.sundhedsdroner.dk.

Rengøring og desinfektion

Flere steder på OUH benyttes robotter til rengøring af arealer på afdelingerne. Robotterne er indstillede til at køre bestemte steder på bestemte tidspunkter, ligesom man kender det det fra en robotstøvsuger i hjemmet.

Som noget nyt går OUH i 2019 også i gang med at teste robotter, som via UV-lys kan desinficere patientstuer for bakterier som supplement til den eksisterende rengøring. UV-teknologien er gennemtestet og dræber beviseligt bakterier, og derfor skal det nu testes, om det har gavnlig effekt at bruge robotterne som en fast del af rutinerne på OUH og Sygehus Sønderjylland. Robotterne tilkaldes af personalet, når stuen er klar til desinfektion, hvorefter robotten selv kører til stuen og gør den ren og giver 'grønt lys', når den er færdig og stuen er klar til brug igen. L
æs mere om UV-robotterne i Region Syddanmark her.

Robotter til virtuel tilstedeværelse og social interaktion

Automatiseringen skal ikke erstatte den menneskelige kontakt i sundhedsvæsenet. Men i situationer, hvor fysisk tilstedeværelse og kontakt ikke mulig, kan robotter kombineret med bl.a. video- og lydteknologi, give nye muligheder for kommunikation.
På OUH benyttes denne type robotter således bl.a. på HC Andersen Børne- og Ungehospital til at sikre interaktion med børn, som grundet deres fysiske tilstand skal være i isolation på hospitalet. Sociale robotter er også blevet afprøvet for at se, om de kan give de indlagte børn mulighed for at føle sig mere i kontakt med deres kammerater udenfor hospitalet. Læs artikel om støtterobot til indlagte børn her.

Denne type robotter kan også bruges til fx virtuel stuegang på steder, hvor der mangler læger/faglige specialister, de kan agere guider på store hospitalsområder eller de kan bruges til at give pårørende adgang til at være til stede hos indlagte patienter.

Genoptræning og forflytning

Især på områder, som omfatter en fysisk interaktion, som kan være belastende for personalet, sker der i disse år en stor udvikling inden for automatisering og robot-assistering.

Inden for genoptræning og rehabilitering arbejder OUH og SDU tæt sammen om at udvikle teknologier, som kan gøre træningen både mere effektiv og skånsom for patienten, og samtidig mere hensigtsmæssig for det personale, som skal støtte patienten undervejs.
Læs mere om et af disse forskningsområder på SDU, den såkaldte RoboTrainer, på SDU's hjemmeside.

På Geriatrisk Afd. G på OUH tester man også i øjeblikket en anden robot, som hjælper de ældre patienter med at blive aktiveret på en nænsom og individuelt tilpasset måde.
Læs artikel om testen fra Fyens Stiftstidende her.

Software-robotter til gentagne administrative processer - Notatskrivning på 15 sekunder!

I et digitaliseret sundhedsvæsen er man afhængig af at alle processer bliver dokumenteret elektronisk. Dette kræver arbejdsgange, som ofte er standardiserede og derfor med fordel kan automatiseres helt eller delvist.

I Region Syddanmark og på OUH har man indført software til talegenkendelse, som sikrer, at læger kan diktere patientnotater direkte ind i den elektroniske patientjournal. Softwaren omdanner tale til tekst og elektroniske afkrydsninger, og sikrer dermed hurtig journalisering af vigtig patientinformation.

Derudover har man på flere af OUH's kliniske afdelinger også indført software-robotter til at hjælpe med at udfylde notater, som kræver række indtastninger og afkrydsninger i patientjournalen. Ved at definere standardprocedurerne, kan lægen med få klik starte robotten og på få sekunder få et udfyldt notat af robotten, som efterfølgende blot skal signeres digitalt af lægen. Hvis der er behov for at ændre noget i forhold til standardnotatet, gøres dette nemt inden notatet underskrives.

Software-robotterne kan også benyttes på de administrative områder på OUH, bl.a. inden for HR og Løn, hvor der er mange gentagne processer. Software-robotten bruges også til at generere automatiske rapporter over den kliniske aktivitet, som sikrer overblik over hospitalets opgaveudførelse og efterlevelse af fx deadlines inden for kræftpakkeforløb.

Næste skridt i arbejdet med software-robotter bliver inden for Artificial Intelligence/Kunstig Intelligens og 'maskin-læring', hvor softwaren skal benytte de mange tilgængelige data til at arbejde med opsporing, forebyggelse, prædiktion af kliniske udfald, og kontinuerlig læring inden for de kliniske områder. 

 


 

Spørgsmål? Skriv til OUH Innovation på ouh.klu.innovation@rsyd.dk.


Siden er sidst opdateret: 18-06-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring