Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Her følger hospitalet med patienten

Udkørende Geriatrisk team - afdelingslæge Lisa Jakobsen og sygeplejerske Anette Frede

Siden marts 2018 har et team af læger og sygeplejersker på Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital (OUH) kørt ud til patienterne og fulgt op, når de er blevet udskrevet fra Geriatrisk Afdeling og FAM til Odense Kommunes rehabiliteringstilbud Lysningen. Det sikrer patienterne en tryg overgang fra hospitalet til kommunens pleje og er med til at forebygge genindlæggelser.

Det kan være hårdt for især de ældre og svageste patienter at skulle tage turen ind til hospitalet for at blive tjekket efter et hospitalsophold. Samtidig er det vigtigt for både patienterne og de pårørende, at der er en klar sammenhæng mellem hospitalets behandling og kommunens pleje. Siden marts 2018 har et team fra Geriatrisk Afdeling på OUH i Odense derfor kørt ud tre gange om ugen for at følge op på de patienter, som er blevet udskrevet fra Geriatrisk Afdeling og FAM til Odense Kommunes rehabiliteringstilbud Lysningen.

- Vi har erstattet det ambulante kontrolbesøg med, at vi i stedet møder op dér, hvor patienten er. Samtidig koordinerer vi behandlingen med kommunens plejepersonale og kan den vej tage mange ting i opløbet, så vi forhindrer en genindlæggelse, siger afdelingslæge Lisa Jakobsen fra Geriatrisk Afdeling på OUH.

Kender patienternes sygehistorie
Det udkørende team fra Geriatrisk Afdeling kender patienternes sygehistorie fra hospitalet samtidig med, at de er i tæt dialog med plejepersonalet på Lysningen. Det giver alle et samlet billede af forløbet og patienten en større tryghed i skiftet fra hospitalets behandling til kommunens pleje og rehabilitering.

- Det er en stor tryghed for både de pårørende og borgerne, at teamet fra OUH kommer her på Lysningen og følger op på forløbet. Der opstår ofte nye spørgsmål til fx behandlingen, når man kommer hjem, og her kan teamet fra OUH afklare meget. Samtidig er der trygheden i, at de tjekker, at alt nu også forløber planmæssigt. Borgeren oplever at blive fulgt helt til dørs, siger Kristine Kolberg Madsen, som er rehabiliteringsleder på Lysningen.

Undgår en ny tur til sygehuset
Med besøget undgår patienterne på Lysningen at skulle en tur ind til ambulant kontrol, og det er en stor lettelse for mange. Opfølgningen og den tætte dialog mellem OUH’s geriatriske team og Lysningen gør, at de ofte får håndteret nye komplikationer, inden de fører til en genindlæggelse.

- Hvis plejepersonalet f.eks. oplever, at patienten pludselig er blevet mere forvirret, så kan vi hurtigt tage blodprøver og urinprøver, der kan afgøre, om det er på grund af en infektion eller måske bare et behov for mere væske. Vi har også et tæt samarbejde med kommunens akutsygeplejersker, som hurtigt kan komme ud og starte en behandling op med drop. På den måde kan vi undgå en genindlæggelse, siger Lisa Jakobsen.

Og netop det at undgå genindlæggelser er en vigtig del af målet for det geriatriske team.

- Det er meget hårdt for især de ældre, medicinske patienter at skulle genindlægges. De får næsten altid et dyk både fysisk og mentalt, og det betyder meget, at de kan blive i deres vante omgivelser, siger afdelingssygeplejerske Tina Dreyer fra Geriatrisk Afdeling på OUH, og fortsætter:

- Derfor sørger vi også for at besøge dem, inden der er gået tre dage efter udskrivelsen. En del  genindlæggelser sker nemlig typisk inden for tre til fem dage efter et hospitalsophold.


Fakta om det geriatriske team
OUH’s geriatriske team besøger  på Odense Kommunes rehabiliteringstilbud Lysningen om eftermiddagen hver mandag, onsdag og fredag de ældre medicinske patienter, der er udskrevet fra Geriatrisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse (FAM).

Teamet består af i alt syv sygeplejersker  og tre faste speciallæger fra OUH’s Geriatriske Afdeling i Odense.

Teamet har siden marts 2018 tilset mere end 250 patienter på Lysningen.


Siden er sidst opdateret: 29-01-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring