Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Vejen frem til specialsygehus i Svendborg

OUH Praksisnyt januar 2019 - Svendborg indgang

 

Fokusset på Nyt OUH intensiveres i årene fremover, og man har en forventning om, at man flytter til Nyt OUH i 2023. Nyt OUH vil skabe store ændringer i Odense for Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus (OUH), men der vil også ske ændringer på OUH i Svendborg. Her ønsker man nemlig at udvikle sygehusenheden til at blive et specialsygehus med fokus på bl.a. hurtigere udredning og på et udvidet samarbejde med praksis og kommunerne.

Siden 2011 har man på OUH bl.a. arbejdet på, hvad der i sidste ende skal føre til, at Svendborg Sygehus får status som specialsygehus. Selve processen intensiveres fra 2019 og årene frem til 2023, hvor man forventer at have implementeret alle funktionerne.

Visionen med specialsygehuset i Svendborg er i høj grad at være med til at sikre ”samme dag under samme tag” princippet samt sikre ekstra fokus på koordineringen med praksis og kommunerne. Alt sammen til gavn for patienterne.
 

Nye funktioner og virtuelle løsninger på specialsygehuset

En bred geriatrisk funktion med visiteret akutmodtagelse, et samlet diagnostisk center, skadefunktion, neurorehabilitering, planlagt kirurgi, dagkirurgisk center, planlagt ortopædkirurgi og Ambulantcenter Svendborg bliver nogle af de fokusområder, som det nye specialsygehus i Svendborg kan eller forventes at kunne tilbyde til patienter i fremtiden. Herudover vil radiologi, laboratorier, rehabilitering, anæstesi-intensiv, hæmodialyse og jordemoder konsultationer også være at finde i Svendborg.

Men med det nye specialsygehus vil man også have fokus på at implementere tværgående udviklingsområder såsom bl.a. det gode patientforløb, det nære sundhedsvæsen samt telemedicinsk og teknologisk værksted. Og især virtuelle løsninger bliver essentielt på Specialsygehuset Svendborg.

I det nye Ambulantcenter Svendborg skal man nemlig i fremtiden sikre koordinerede ambulante besøg og reducere ambulante kontroller bl.a. gennem flere telemedicinske forløb, som kan være med til at sikre, at patienter ikke behøver fremmøde på matriklen i Svendborg.

Og dette kan være nødvendigt. Der har nemlig i forbindelse med afdækning af behovet vist sig eksempler på patienter, der har været indkaldt utallige gange på forskellige afdelinger for behandling af forskellige sygdomme, hvilket man ønsker at undgå på det nye specialsygehus bla. ved hjælp af teknologiske løsninger. Løsninger der skal være med til at sikre det nære sammenhængende sundhedsvæsen inden for OUHs optageområde.
 

Samarbejdet med praksis og kommunerne – en vigtig del af specialsygehuset

Fokusset for udarbejdelsen af specialsygehus Svendborg er at lette adgangen for patienterne og især patienter med multimorbiditet.

-Med det nye specialsygehus i Svendborg har vi fokus på at udvide det gode tværsektorielle samarbejde, som vi allerede har i dag med praksis og kommunerne. Vi ønsker med det nye setup at lave et helt nyt ”økosystem” for at sikre, at vi respekterer patientens og dennes pårørendes tid samt sikre den optimale behandling for patienten fortæller direktør Peder Jest, OUH.

Mulige løsninger til sikring af dette forventes at inkludere teknologier såsom apps, telemedicinske løsninger såsom eksempelvis GERI kufferten, løsninger til opsamling af data hjemme hos patienten, Virtuel Reality, Artificial intelligens etc.

Nogle af disse løsninger findes i dag, mens andre løsninger skal udvikles i samarbejde med industrien, praksis og kommunerne. Peder Jest afslutter; -Der er behov for, at vi i fælleskab med praksis og kommunerne får fundet løsninger, der kan være med til at sikre, at disse patienter undgår ekstraordinære indkaldelser. Vi glæder os derfor også rigtig meget til, at vi inden sommerferien kan præsentere alle for implementeringsplanen for Ambulantcenter Svendborg og fremtiden for specialsygehuset i Svendborg.

 

/Lene Hinnerup Hartmeyer


Siden er sidst opdateret: 16-01-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring