Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilPatientrelaterede afdelingerpilOdensepilSteno Diabetes Center OdensepilNyhederpil2,4 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen skal være med til at løfte diabetesindsatsen inden for digital støtte til psykisk sårbare borgere med type 2-diabetes i Region Syddanmark

2,4 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen skal være med til at løfte diabetesindsatsen inden for digital støtte til psykisk sårbare borgere med type 2-diabetes i Region Syddanmark

Digital Diabetes

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har netop fået bevilliget 2.420.000 kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb” til projektet ”Digital Diabetes – Digital støtte til psykisk sårbare borgere med type 2-diabetes”, som Steno Diabetes Center Odense (SDCO) medfinansierer og medvirker i.

Kommunerne oplever en stigende kompleksitet i samspillet mellem psykiske og somatiske helbredsproblemer hos psykisk sårbare borgere, der indgår i kommunale støtteordninger, hvor det pædagogiske arbejde ofte overskygges af akutte helbredsproblematikker som f.eks. håndtering af type 2-diabetes (T2D).

Digitale tiltag kan åbne op for helt nye måder at understøtte sygdomshåndtering på

Der findes kun sparsom viden om anvendelse af digitale sundhedsteknologier, der kan understøtte sygdomshåndtering hos borgere, som både har T2D og er psykisk sårbare, og som kan have svært ved at deltage i gængse behandlings- og rehabiliteringsforløb. Digitale tiltag, som ikke afhænger af personligt fremmøde, kan derfor åbne op for helt nye måder at behandle og understøtte denne gruppe borgere på. 

Det overordnede mål for projektet er på den baggrund:

  • at udvikle og afprøve en digital løsning til at understøtte håndteringen af T2D 
  • at fremme hensigtsmæssig livsstil hos psykisk sårbare borgere i kommunale støtteordninger

En mere sammenhængende indsats og et styrket tværsektorielt samarbejde

Projektet skal bidrage til en mere sammenhængende indsats for borgere med T2D på tværs af psykiske og somatiske problemstillinger ved at:

  • styrke samarbejdet mellem det socialpædagogiske og sundhedsfaglige personale
  • være med til at sikre et kompetenceløft, der sætter de fagprofessionelle i stand til at understøtte borgeren i aktivt at tage vare på egen sygdom, herunder understøtte brugen af digital teknologi til håndtering af hverdagen med T2D.

Parterne bag ansøgningen

Parterne bag ansøgningen er Region Syddanmark (SDSI, SDCO og Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde - Regionshuset), Diabetesforeningen og 6 kommuner fra Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter (Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Langeland, Ærø og Varde).

Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter har eksisteret siden 2013 og består af Region Syddanmark (SDSI, SDCO og Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde - Regionshuset), 12 kommuner primært fra Syddanmark, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen. Partnerskabet stod bag projektet ”Digital Patientuddannelse”, som blev gennemført i perioden 2014-2017, overgik til drift i 2018 og nu udbredt til 12 kommuner.

Yderligere oplysninger

IT-projektleder Anna-Britt Krog
SDSI, anna-britt.krog@rsyd.dk

Programleder for tværsektorielt samarbejde Arne Gårn
SDCO, arne.gaarn@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret: 15-01-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring